--:--
--:--
--:--

Volkswagens väg mot CO2-neutralitet

Vi står inför den svåraste utmaningen i vår historia

Kanske är det den största utmaningen i mobilitetens historia. Men vi tar ansvar för vår del av de globala koldioxidutsläppen. Därför är vi starkt engagerade i arbetet med att uppfylla Parisavtalet, med målet att vara ett koldioxidneutralt1 företag år 2050 inom alla områden - från fordonsflotta och produktion till administration. Därför behöver vi även ändra på hur vi bedriver vår verksamhet.

Vi kommer att följa en ny väg

Vi vill att alla ska delta i den här förändringen genom att få möjlighet att välja nya innovativa lösningar för sin rörelsefrihet och att hitta en egen väg mot lägre utsläpp. Bara genom det kommer vi att kunna nå vårt gemensamma mål. Det är vår väg mot noll och den startar här.

Den första Volkswagen-modellen med koldioxidneutral utsläppskvot: Helt elektriska ID.3

VW ID.3 framför ett fält.

Eldrivna ID.3 är den första Volkswagen någonsin med inte bara koldioxidneutral tillverkning, utan som också är koldioxidneutral vid leverans till dig. I produktionen förlitar vi oss på energieffektiv hantering och användning av grön el. Alla utsläpp undviks där det är möjligt. De utsläpp som trots allt än så länge är oundvikliga, kompenserar vi för genom certifierade klimatskyddsprojekt. 

I vårt första projekt stödjer vi vår partner Permian Global i projektet Kantigan Mentaya, med skydd för 149 800 hektar indonesisk regnskog, som absorberar stora mängder koldioxid. 

Och efter leverans? Då hjälper vi dig att köra din ID.3 med långsiktigt låga koldioxidutsläpp. Med flexibla erbjudanden för laddning med grön el. För dig betyder det här elektrisk körglädje utan skuldkänslor. Att köra bil har aldrig känts bättre.

 

ID.3 - koldioxidneutral tillverkning

ID.-familjen CO2-neutralt tillverkad

ID.3 är den första bilen från Volkswagen som genomgående är tillverkad för att vara koldioxidneutral genom hela värdekedjan och kunna levereras till kunderna utan koldioxidavtryck. Volkswagens strategi är att i första hand helt undvika CO2-utsläpp, och där det inte är möjligt sänka dem. Fabriken i Zwickau är den första produktionsanläggningen för MEB-plattformen och där tillverkas ID.3 helt CO2-neutralt. 

All elektricitet som Volkswagen köper från tredje part är grön el från förnybara energikällor. Dessutom har fabriken en högeffektiv kraftvärmeanläggning som alstrar elkraft och värme, och som i framtiden kommer att drivas av koldioxidneutral gas. Byggnaderna och utrustningen är hela tiden föremål för olika energioptimeringsprocesser, det kan till exempel handla om användning av frekvensstyrda fläktar och pumpar. Detta tillvägagångssätt gör att behovet av el, vatten och värme minskas. 

Grön livscykel för batterierna

Även vid tillverkningen av de energiintensiva battericellerna används grön el. De utsläpp från fabriken som i dag är oundvikliga kompenserar Volkswagen för.

När ID. bilen lämnar fabriken och ska börja användas krävs det att föraren laddar och kör med ansvarsfullt producerad el för att hela bilens livscykel ska vara klimatneutral. Volkswagen är därför glada över att tillsammans med Jämtkraft kunna erbjuda ett fördelaktigt elavtal med 100 % förnybar el.

När batteriet är uttjänt för elbilen finns fortfarande stor energikapacitet kvar i batteriet som då kan användas för andra områden, såsom energilagring. Ett exempel på s.k. "Second Life" är den mobila laddningsstation som Volkswagen tidigare har presenterat.

De batterier som är helt uttjänta eller av annan anledning inte kan återanvändas, kommer naturligtvis att återvinnas på ett effektivt och säkert sätt.  Batterierna demonteras och råmaterial som nickel, koppar och kobolt  frigörs i stora kvantiteter och kan sedan återanvändas i produktionen av nya battericeller.

ID.3 är certifierat koldioxidneutral av det oberoende testinstitutet TÜV NORD

ID.3 är vid leverans helt koldioxidneutral i enlighet med standarden TN-CC 0201* hos det tyska oberoende testinstitutet TÜV NORD.

Volkswagen har reducerat koldioxidutsläppen i leverantörskedjan, hela tillverkningsprocessen och transporterna som genom bland annat användning av grön el. Detta inkluderar givetvis även produktionen av batteriet.

Beräkningen av de kvarvarande koldioxidutsläppen baseras på livscykelanalysen av ID.3 som är certifierad av TÜV NORD CERT Umweltgutachter GmbH, i kombination med ytterligare utsläpp. Beräkningen är kontrollerad av TÜV NORD CERT GmbH.

Volkswagen försäkrar också att de utsläpp som ännu inte kan undvikas kompenseras genom att stödja internationellt erkända klimatskyddsprojekt som efterlever Gold Standard eller VCS (Verified Carbon Standard) tillsammans med CCB (Climate, Community & Biodiversity). Volkswagens stöd för ovan nämnda projekt är även dessa kontrollerade av TÜV NORD CERT GmbH.

Volkswagen levererar elbilen ID.3 som ett koldioxidneutralt fordon och garanterar kompensation för de utsläpp som är oundvikliga innan bilen tas i bruk, genom TÜV NORD:s certifiering ”Carbon Neutral Product”.

För att köra ID.3 på ett koldioxidneutralt sätt under ägandet bör bilen laddas med förnybar el som produceras på ett koldioxidneutralt sätt. På detta sätt kan bilen förbli koldioxidneutral under hela sin livscykel.

* För mer detaljerad information om certifikatet: https://www.volkswagen.de/de/e-mobilitaet-und-id/id_wissen/nachhaltigkeit/oekobilanz.htmlOpens an external link

Mångsidighet är ledordet för våra drivlinor

Framtidens rörelsefrihet borde vara utsläppsfri. Och inte bara för vissa, utan för alla. För att uppnå detta behöver vi teknik som erbjuder prestanda i kombination med minskad förbrukning. Ett tydligt tecken på att alla kan bidra på sitt sätt.

ID.4 står i en skog med en kvinna och två barn.

Drivtekniken i helt elektriska ID.3 och ID.4

Två mångsidiga fordonstyper, ett unikt drivningskoncept, och en helt ny körkänsla.

  • Koldioxidneutral1 både i produktion och leverans 
  • Fullt vridmoment for kompromisslös körglädje så fort du startar
  • Generöst utrymme tack vare den modulära plattformen för elbilar (MEB)
En kvinna sitter framför en VW Tiguan som laddas med en laddbox.

Drivning med plugin-hybrid

Dubbel drivning genom våra eHybrider. 

  • Multipel kraft och minskad förbrukning tack vare elmotor och TSI-motor 
  • Effektiv körning med E-MODE elräckvidd anpassad för vardagskörning 
  • Dubbelt så roligt genom prestanda-optimerat GTE-läge med ”boost”-funktion