--:--

Volkswagens väg mot CO2-neutralitet

Vi står inför den svåraste utmaningen i vår historia

Kanske är det den största utmaningen i mobilitetens historia. Men vi tar ansvar för vår del av de globala koldioxidutsläppen. Därför är vi starkt engagerade i arbetet med att uppfylla Parisavtalet, med målet att vara ett koldioxidneutralt1 företag år 2050 inom alla områden - från fordonsflotta och produktion till administration. Därför behöver vi även ändra på hur vi bedriver vår verksamhet.

Vi kommer att följa en ny väg

Vi vill att alla ska delta i den här förändringen genom att få möjlighet att välja nya innovativa lösningar för sin rörelsefrihet och att hitta en egen väg mot lägre utsläpp. Bara genom det kommer vi att kunna nå vårt gemensamma mål. Det är vår väg mot noll och den startar här.

Den första Volkswagen-modellen med koldioxidneutral utsläppskvot: Helt elektriska ID.3

VW ID.3 framför ett fält.

Eldrivna ID.3 är den första Volkswagen någonsin med inte bara koldioxidneutral tillverkning, utan som också är koldioxidneutral vid leverans till dig. I produktionen förlitar vi oss på energieffektiv hantering och användning av grön el. Alla utsläpp undviks där det är möjligt. De utsläpp som trots allt än så länge är oundvikliga, kompenserar vi för genom certifierade klimatskyddsprojekt. 

I vårt första projekt stödjer vi vår partner Permian Global i projektet Kantigan Mentaya, med skydd för 149 800 hektar indonesisk regnskog, som absorberar stora mängder koldioxid. 

Och efter leverans? Då hjälper vi dig att köra din ID.3 med långsiktigt låga koldioxidutsläpp. Med flexibla erbjudanden för laddning med grön el. För dig betyder det här elektrisk körglädje utan skuldkänslor. Att köra bil har aldrig känts bättre.

 

ID.3 - koldioxidneutral tillverkning

ID.-familjen CO2-neutralt tillverkad

ID.3 är den första bilen från Volkswagen som genomgående är tillverkad för att vara koldioxidneutral genom hela värdekedjan och kunna levereras till kunderna utan koldioxidavtryck. Volkswagens strategi är att i första hand helt undvika CO2-utsläpp, och där det inte är möjligt sänka dem. Fabriken i Zwickau är den första produktionsanläggningen för MEB-plattformen och där tillverkas ID.3 helt CO2-neutralt. 

All elektricitet som Volkswagen köper från tredje part är grön el från förnybara energikällor. Dessutom har fabriken en högeffektiv kraftvärmeanläggning som alstrar elkraft och värme, och som i framtiden kommer att drivas av koldioxidneutral gas. Byggnaderna och utrustningen är hela tiden föremål för olika energioptimeringsprocesser, det kan till exempel handla om användning av frekvensstyrda fläktar och pumpar. Detta tillvägagångssätt gör att behovet av el, vatten och värme minskas. 

Grön livscykel för batterierna

Även vid tillverkningen av de energiintensiva battericellerna används grön el. De utsläpp från fabriken som i dag är oundvikliga kompenserar Volkswagen för.

När ID. bilen lämnar fabriken och ska börja användas krävs det att föraren laddar och kör med ansvarsfullt producerad el för att hela bilens livscykel ska vara klimatneutral. Volkswagen är därför glada över att tillsammans med Jämtkraft kunna erbjuda ett fördelaktigt elavtal med 100 % förnybar el.

När batteriet är uttjänt för elbilen finns fortfarande stor energikapacitet kvar i batteriet som då kan användas för andra områden, såsom energilagring. Ett exempel på s.k. "Second Life" är den mobila laddningsstation som Volkswagen tidigare har presenterat.

De batterier som är helt uttjänta eller av annan anledning inte kan återanvändas, kommer naturligtvis att återvinnas på ett effektivt och säkert sätt.  Batterierna demonteras och råmaterial som nickel, koppar och kobolt  frigörs i stora kvantiteter och kan sedan återanvändas i produktionen av nya battericeller.

ID.3 är certifierat koldioxidneutral av det oberoende testinstitutet TÜV NORD

ID.3 är vid leverans helt koldioxidneutral i enlighet med standarden TN-CC 0201* hos det tyska oberoende testinstitutet TÜV NORD.

Volkswagen har reducerat koldioxidutsläppen i leverantörskedjan, hela tillverkningsprocessen och transporterna som genom bland annat användning av grön el. Detta inkluderar givetvis även produktionen av batteriet.

Beräkningen av de kvarvarande koldioxidutsläppen baseras på livscykelanalysen av ID.3 som är certifierad av TÜV NORD CERT Umweltgutachter GmbH, i kombination med ytterligare utsläpp. Beräkningen är kontrollerad av TÜV NORD CERT GmbH.

Volkswagen försäkrar också att de utsläpp som ännu inte kan undvikas kompenseras genom att stödja internationellt erkända klimatskyddsprojekt som efterlever Gold Standard eller VCS (Verified Carbon Standard) tillsammans med CCB (Climate, Community & Biodiversity). Volkswagens stöd för ovan nämnda projekt är även dessa kontrollerade av TÜV NORD CERT GmbH.

Volkswagen levererar elbilen ID.3 som ett koldioxidneutralt fordon och garanterar kompensation för de utsläpp som är oundvikliga innan bilen tas i bruk, genom TÜV NORD:s certifiering ”Carbon Neutral Product”.

För att köra ID.3 på ett koldioxidneutralt sätt under ägandet bör bilen laddas med förnybar el som produceras på ett koldioxidneutralt sätt. På detta sätt kan bilen förbli koldioxidneutral under hela sin livscykel.

* För mer detaljerad information om certifikatet: https://www.volkswagen.de/de/e-mobilitaet-und-id/id_wissen/nachhaltigkeit/oekobilanz.htmlOpens an external link

Mångsidighet är ledordet för våra drivlinor

Framtidens rörelsefrihet borde vara utsläppsfri. Och inte bara för vissa, utan för alla. För att uppnå detta behöver vi teknik som erbjuder prestanda i kombination med minskad förbrukning. Ett tydligt tecken på att alla kan bidra på sitt sätt.

ID.4 står i en skog med en kvinna och två barn.

Drivtekniken i helt elektriska ID.3 och ID.4

Två mångsidiga fordonstyper, ett unikt drivningskoncept, och en helt ny körkänsla.

  • Koldioxidneutral1 både i produktion och leverans 
  • Fullt vridmoment for kompromisslös körglädje så fort du startar
  • Generöst utrymme tack vare den modulära plattformen för elbilar (MEB)
En kvinna sitter framför en VW Tiguan som laddas med en laddbox.

Drivning med plugin-hybrid

Dubbel drivning genom våra eHybrider. 

  • Multipel kraft och minskad förbrukning tack vare elmotor och TSI-motor 
  • Effektiv körning med E-MODE elräckvidd anpassad för vardagskörning 
  • Dubbelt så roligt genom prestanda-optimerat GTE-läge med ”boost”-funktion
Side or rear view VW Golf eTSI

Mildhybridkörning

En helt ny typ av effektivitet med elektrifierad TSI-bensinmotor: eTSI. 

  • Mer ekonomisk körning tack vare lagrad rörelseenergi och frihjulsrullning
  • Bekvämare och smidigare körkänsla i snart sagt varje situation 
  • Roligare körning tack vare kraftfulla assistanssystem

En gemensam ansträngning för bättre klimatskydd

Varje steg räknas på väg mot rörelsefrihet utan utsläpp. Det är därför vi arbetar för att minska utsläpp genom hela värdekedjan och etablerar nya normer för både människor och miljö.

Elli Naturstrom logotyp

Elli ger dig grön el både hemma och på vägen

Hållbar mobilitet startar vid eluttaget. Genom vårt dotterbolag Elli erbjuder vi laddningsstationer för ägare av nya ID. Vi erbjuder även  hållbar energi för alla genom vårt samarbete med Jämtkraft. Det speciella med Volkswagen förnybar el via Jämtkraft är att elen genereras till 100% från förnybara källor i certifierade vattenkraftverk och ger koldioxidneutral1 grön energi till alla hushåll.

Bilar och lastbilar kör över en bro.

Optimering av vår leverantörskedja

Vi vill också öka användningen av grön el och återvunnet material i vår leverantörskedja. Med tanke på det stora antalet komponenter, leverantörer och underleverantörer är detta en komplex uppgift där vi satsar mycket energi. Bland annat har vi deklarerat att våra leverantörer måste använda grön el vid produktion av battericeller. För att kompensera för de koldioxidutsläpp som trots allt (för närvarande) är oundvikliga, stödjer vi olika certifierade projekt för att skydda klimatet. Detta är ytterligare ett steg på vägen mot en framtid med noll koldioxidutsläpp.

Elli Naturstrom från vattenkraft

Grön el på våra fabriker

För att minska koldioxidavtrycket från våra fordon direkt från start, utforskar vi noggrant energiförsörjningen på våra fabriker. Fler än 30 av våra fabriker över hela världen får nu sin energi till 100% från grön el. Och i framtiden är målet att energi för produktion av våra fordon ska komma från förnybara källor överallt där det är möjligt. Ett exempel gällande tillverkning på ett koldioxidneutralt1 sätt är vår produktion i Zwickau, där ID.-familjen lämnar monteringsbandet som koldioxidneutrala1 fordon. Fabriken får certifierad grön el från VW Kraftwerk GmbH. Elen produceras av vattenkraftverk och sparar 106 000 ton CO2 per år.

Volkswagen förnybar el - symbol

Koncernens åtgärder för koldioxidneutral mobilitet

Volkswagen-koncernen har satt upp milstolpar som ska uppnås på alla områden de närmaste åren för att uppnå koldioxidneutral mobilitet senast till år 2050. Åtgärderna följer tre principer: effektiv och hållbar reducering av CO2, byte till förnybara energikällor för strömförsörjning och kompensation för återstående utsläpp som inte kan undvikas.

Målet för år 2025 är att minska fordonsflottans koldioxidavtryck med 30 procent över livscykeln jämfört med år 2015. Volkswagen-koncernen elektrifierar därför modellportföljen, där investeringarna enbart i detta område uppgår till mer än 30 miljarder euro vid 2023.

Investeringar i klimatkompensationsprojekt

Det första projektet som presenterats är Katingan Mentaya, som är ett skogsskyddsprojekt på den indonesiska ön Borneo. Genom investeringar i detta, kompenserar Volkswagen för de just nu oundvikliga utsläppen av koldioxid från leverantörskedjan, produktionen och leveransen av den nya eldrivna Volkswagen ID.3. 

Tillsammans med projektutvecklaren Permian Global har Volkswagen-koncernen tecknat ett gemensamt utvecklingsavtal för klimatskyddsprojekt som kommer att starta i slutet av 2020. Enligt villkoren i avtalet kommer de två företagen initialt att utveckla projekt i Sydamerika och Asien på en yta om totalt en miljon hektar, tio gånger så stor som Berlin. Projekten kommer att ge flera fördelar: skydd och restaurering av hotade tropiska skogar; lokala samhällen kommer på lång sikt att kunna dra nytta av hållbara alternativ till avskogning; biologisk mångfald kommer att bevaras, samtidigt som klimatet gynnas.

Ladda bilen med 100 % förnybar energi. Just nu tre år fritt!

Vi är glada över att tillsammans med Jämtkraft kunna erbjuda förnybar energi till din laddbara bil. Just nu får du ett fördelaktigt elavtal med 100 % förnybar el från jämtländsk vattenkraft. Ingenting annat. Och i avtalet ingår inte mindre än tre års fri laddning av bilen där hemma. Allt för att du ska kunna köra förnybart med din laddbara bil.

Du kanske också är intresserad av:

Frågor & svar om elbilar

Ett andra liv för använda batterier

Volkswagen säkrar svenska rena batterier

Vägen mot klimat-neutral mobilitet

Så fungerar batteriet i elbilen

Du kanske också är intresserad av: