Man påväg att ladda sin elbil

Det här innebär de nya reglerna för fordonsskatt

Bonus-malus betyder bra-dåligt på latin. Systemet infördes ursprungligen från den 1 juli, 2018 och har förändrats i sin form vid några tillfällen sedan dess. Syftet med bonus-malus är att främja en minskning av utsläppen från vägtrafiken och påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Sverige.

Så här fungerar det:

  • Alla bilar betalar en fast skattesats, 360 kr/år.
  • Bilar som släpper ut mer än ett fastställt gränsvärde betalar en högre årlig fordonsskatt. De tre första åren efter fordonets första registrering utgår dessutom en malus – förhöjd årlig fordonsskatt för dessa fordon. Från år fyra utgår malusen och den årliga fordonsskatten för dessa bilar beräknas istället utifrån de regler som gällde för alla fordon innan Bonus-malussystemet infördes, detta ger ett lägre årligt belopp än malusen men är klart högre än den generella skattesatsen på 360 kr/år.
  • Bilar som underskrider en utsläppsgräns är också kvalificerade för en bonus, som betalas ut vid ett tillfälle. Bonusen är avhängig av utsläppen, en 0-utsläppsbil får maximal bonus som sedan räknas ner utifrån utsläppens storlek.

Hur har bonus-malus förändrats?
Senaste generella förändringarna i systemet gäller dels bilar registrerade från sommaren 2022 och berör alla personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar samt lätta bussar. Dessutom har regeringen beslutat att bonusdelen skall avvecklas och att de sista bilarna som blir berättigade bonus utifrån nuvarande villkor måste vara sålda till och med den 8 november 2022.

Malusförändringarna:
Tidigare har utsläppsgränsen för när man börjar betala Malus varit 91 gram CO2/km. Från 1 juni 2022 sänktes gränsen för Malus så alla fordon som släpper ut mer än 76 gram CO2/km får malus. Bilar som har högre utsläpp får dessutom betala en förhöjd Malus på utsläppen över 126g CO2/km. (tidigare gräns 131gram CO2/km.)

Bonusförändringarna:
Tidigare gick gränsen för att erhålla bonus vid maximalt koldioxidutsläpp motsvarande max 60 gram/km. Gränsen sänktes till maximalt 50 gram/km för bilar tagna i trafik från den 12 juli 2022 och kommer sänkas ytterligare till maximalt 30 gram/km för bilar tagna i trafik från den 1 januari 2023.

Bilar över dessa gränsvärden erhåller ingen bonus.

Bonusen avvecklas
När förändringarna i Bonus-malus klubbades i somras så togs inget beslut om fortsättningen efter 2023, men den 7 november 2022 kom beskedet från regeringen att enbart bilar med ett försäljningsdatum till och med den 8 november, och som i övrigt var kvalificerade skulle erhålla bonus, därefter skulle systemet avvecklas. Skälet var att man ansåg att kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil började bli jämförbar med en bensin eller Dieselbil. Storleken på den utbetalade bonusen avgörs av det datum när bilen väl tas i trafik

Bakgrund Bonus
Den 12 juli 2022 infördes också ett pristak för att bilen skall vara bonusberättigad. Det innebär att bilar som registreras efter 11 juli 2022 och som har ett listpris över 700 000 kronor inte längre är berättigade någon bonus.

Bonusen är högre för nollutsläppsfordon, t.ex en batteribil jämfört med en plug-in hybrid.

  • För bilar tagna i trafik från 12 juli 2022 gäller att en ren elbil får 70 000 kronor i bonus, medan bonusen för laddhybrider uppgår till maximalt 20 000 kronor men minst 5 000 kronor. För gasbilar uppgår bonusen till 10 000 kronor.
  •  För bilar som tas i trafik under 2023 sänks bonusbeloppet för en ren elbil till 50 000 kronor. För laddhybrider sänks max beloppet till 10 000 kronor och min beloppet till 5 000 kronor. För gasbilar förblir bonusen 10 000 kronor.

Gränsen för när bilen blir berättigad bonus skärptes också. Från tidigare max 60 g/km till max 50 g/km från 12 juli 2022 och max 30 gram från 1 januari 2023. 

Så här beräknas fordonsskatten:

Grundbelopp: 360 kronor/år (berör alla fordon).

Koldioxidbeloppet för fordon tagna i trafik från 1 juni, 2022:

76-125 gram koldioxid/km: 107 kr/gram.

126 gram koldioxid/km och över: 132 kr/gram.

Miljötillägg: 250 kronor (gäller dieseldrivna fordon).

Bränsletillägg: Totalt antal gram koldioxid/km (blandad körning) x 13,52 (gäller dieseldrivna fordon).

Så berörs olika fordon som drivs av fossila bränslen av fordonsskatten:

Bensindrivna fordon: Grundbelopp + koldioxidbelopp.

Dieseldrivet fordon: Grundbelopp + koldioxidbelopp + miljötillägg + bränsletillägg.

Det innebär förändringarna av regler för förmånsbilar

Med en förmånsbil menas en bil som din arbetsgivare tillhandahåller och som du även får använda privat. Du som kör bilen betalar inkomstskatt på förmånen. Förmånsvärdet beräknas efter den besparing du beräknas göra i stället för att äga bilen själv. Drivmedel betalar du ofta själv om du och din arbetsgivare inte kommit överens om annat. I det fall att din arbetsgivare betalar bränslet måste du månadsvis rapportera varje mil du kör bilen i privat ärende och då får du betala en extra förmånsbeskattning för drivmedlet.

Riksdagen klubbade igenom regeringens förslag på förändringar av reglerna för miljöcertifierade förmånsbilar. De nya reglerna trädde i kraft från den 1 juli, 2022 (se nedan). De förändrade skärpta reglerna förstärker den sedan tidigare genomförda omregleringen för alla typer av förmånsbilar, fastställd i fjol, den 1 juli 2021.  

Den rabatt som gavs till miljöklassade förmånsbilar, och som innebar en nedsättning av förmånsvärdet med 40 procent eller maximalt 10 000 kronor, slopades vid årsskiftet 2020/2021.

Den 12 juli 2022 infördes dessutom ett pristak för att erhålla bonus. Det innebär att bilar som ställs på efter 11 juli 2022 och som kostar över 700 000 kronor inte längre är berättigade någon bonus.

Här är de förändrade skärpta reglerna av förmånsbilar
Nytt för 2022, med start från den 1 juli, är ett nytt sätt att beräkna förmånsvärdet för förmånsbilar som är av typen batteribilar, vätgas, Plug-in hybrider, eller gasbilar.

Från att tidigare ha beräknats utifrån en jämförelse av nybilspriset för närmaste jämförbara bil utan miljöteknik skall listpriset på miljöcertifierade fordon från 1 juli, 2022 räknas ner utifrån fastställda schablonbelopp: 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider samt 100 000 kronor för gasbilar.Elhybrider (HEV) och etanoldrivna fordon får inte någon nedsättning.

Samtidigt får nedsättningsbeloppet inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

Syftet med de förändrade reglerna var främst att förenkla beräkningsprocessen för förmånsbilar både för arbetsgivare och anställda, inte att förändra förmånsvärdena.

De förändrade skärpta reglerna stärker upp fjolårets omreglering, fastställda från den 1 juli, 2021. Då fastställdes att förmånsvärdets prisrelaterade belopp ska beräknas på 13% av det förmånsgrundande nybilspriset. Tidigare gällde 9% av nybilspriset upp till 7,5 basbelopp och 20% av nybilspriset över 7,5 basbelopp, vilket inte längre gäller.