Man påväg att ladda sin elbil

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt system till fordonskatt – bonus-malus

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt system till fordonskatt – bonus-malus

Bonus-­malus, som på latin betyder ”bra dåligt”, innebär att de fordon som har låga CO2­-utsläpp får bonus, medan de med högre CO2­-utsläpp får malus i form av högre fordonsskatt under bilens tre första år. Det är personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar samt lätta bussar satta i trafik från och med 1 juli 2018 som berörs. Samtliga Volkswagens Elbilar, laddhybrider och gasbilar är bonusbilar. 

De intäkter som Malusbilarna ger skall gå till att finansiera bonusen för bonusbilarna och syftar till att subventionera köpet av en bonusbil. Hur stor bonusen blir styrs av eventuella Co2-utsläpp samt skillnad i pris jämfört med en traditionell bil med förbränningsmotor.

I samband med införandet av bonus-malus slopades miljöbilsdefinitionen. Detta innebar att skattebefrielsen för bilar med koldioxidutsläpp under 95 gram per kilometer försvann på nyregistrerade fordon. Numera ingår inte fordonsskatt i förmånsvärdet. Istället läggs kostnaden för fordonsskatten till förmånsvärdet, vilket innebär ökad kostnad för innehavare av förmånsbilar.

Transportstyrelsen är den myndighet som administrerar Bonus-Malus och på deras hemsida kan du läsa mer.

Till TransportstyrelsenOpens an external link

Kort om införandet av bonus-malus:

  • Trädde i kraft 1 juli 2018
  • Berör personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar och lätta bussar satta i trafik från och med 1 juli 2018
  • Fordonets CO2-utsläpp grundas på EUs gamla körcykel, NEDC, under en övergångsperiod
  • Från och med 1 januari 2020 beräknas fordonsskatten enligt EUs nya körcykel WLTP

Så här fungerar bonus-malus: