Alt text for better SEO

Ett andra liv för använda batterier 

Riktlinjerna för batterier i elbilar är utomordentligt strikta. Hos Volkswagen är därför kvalitetskraven på de högteknologiska batterierna extremt höga. Nu pågår ett arbete med att hitta nya användningsområden för batterier som efter en tids användning inte längre kan driva elbilar.

Assisterad körning på motorvägen.

Fem nivåer av självkörande bilar

En översikt över de fem nivåerna visar hur vägen mot framtiden ser ut. Förarassistanssystem är nyckeln när det gäller självkörande bilar. Förare av Volkswagens bilar är redan bekanta med många av dessa system, som finns i alla nya Volkswagen som tillverkas. Med ID. VIZZION ger Volkswagen också en glimt av det sista förändringssteget.