Ordlista – det betyder begreppen

Har du svårt att förstå vad de olika begreppen betyder när de kommer till förmånsbilar? Här reder vi ut några av de vanligaste i bokstavsordning!

A   B   E   F   L   M   N   P   R   T

A

Andrahandsvärde

Bilens värde som begagnad. Ej att förväxla med restvärde. Andrahandsvärdet är helt knutet till bilens faktiska värdeminskning, den dagen då bilen ska säljas på begagnatmarknaden.

B

Basbelopp/Prisbasbelopp

Fastställs årligen av regeringen och ska spegla prisutvecklingen i samhället. Beloppet beräknas efter konsumentprisindex (KPI) och ska följa inflationsutvecklingen. För deklarationsår 2024 är prisbasbeloppet angivet till 57 300 kronor.

Basbeloppet används för beräkning av en rad olika förmåner, även utanför bilmarknaden. I bilsammanhang är basbeloppet knutet till bilförmånsvärdet. Historiskt sett har 7,5 basbelopp varit gränsen för det så kallade lyxbilstillägget. Lyxbilstillägget slopades dock från och med den 1 juli, 2021.

Se även punkten Förmånsvärde.

 Beskattningsbar utrustning

Från och med 1 januari, 2021 räknas laddboxar och laddkablar som beskattningsbar utrustning. För laddboxar räknas monteringsdatumet som avgörande för om de faller under beskattning eller ej.

Bonus-Malus 

Är en typ av belönings-/straffsystem som infördes ursprungligen 1 juli 2018 och vars regelverk uppdaterades uppdaterats i omgångar nu senast under hösten 2022.

Systemet ska reglera bonus eller strafftillägg utifrån fordonets beräknade klimatpåverkan.

Bonus ges till fordon (personbil klass 1 och 2, lätta bussar och lätt lastbil), som beräknas släppa ut 0-50 gram koldioxid per kilometer. Transportstyrelsen ställer även krav på att bilar som belönas med bonus inte byter ägare. Detta regleras genom att bonusfrågan prövas tidigast sex månader efter första registreringen. Ibland förekommer viss fördröjning på prövningen och inget ägarbyte får ske innan bonusen är utbetald, även om 6 månader har passerat. 

Regeringen har beslutat att bonusdelen skall avvecklas och att de sista bilarna som blir berättigade bonus utifrån nuvarande villkor måste vara sålda till och med den 8 november 2022.

Malus innebär förhöjd fordonsskatt under bilens tre första skattepliktiga år. Straffskatten beräknas utifrån utsläppsvärdena, från 76 gram koldioxid per kilometer och uppåt.

Se Förhöjd fordonsskatt

Läs mer om Bonus-Malus

Business Lease

Kostnader knutna till tjänstebilen, som finansiering, serviceavtal och försäkring samlas på en och samma faktura.

I Volkswagens fall ingår det alltid i business lease garanterat restvärde och 0 kronor i kontantinsats samt serviceavtal, försäkring och företagskort. Allt samlat på en faktura per månad.

Läs mer om Volkswagen Business LeaseÖppnar nytt fönster/tab

E

Extrautrustning

Extra viktigt att hålla koll på när det gäller förmånsbilar, då extrautrustning styr bilens förmånsvärde (se även punkten Förmånsbil).

Innefattar i regel all form av utrustning som avviker från biltillverkarens standardspecifikation för bilmodellen. Det gör att tillval som vinterdäck, automatlåda och metalliclack kan komma att räknas som extrautrustning om tillvalen medför ett högre listpris. Utrustning som elektronisk körjournal, handsfreesystem, alkolås eller handikappanpassad utrustning omfattas ej inom ramen för beräknad extrautrustning.

F

Förhöjd fordonsskatt

Nya regler från 1 juni, 2022. Bilar med förbränningsmotorer beskattas efter utsläppsvärde enligt följande:

 • 75 gram/km: Oförändrat. +/- 0.
 • 76 gram/km till 125 gram/km: 107 kr/g i extra skatt (gäller de tre första åren).
 • 126 gram/km: 132 kr/g i extra skatt (gäller de tre första åren, därefter beskattas dessa bilar utifrån den tidigare beräkningsmodell som gällde före Bonus-malus).

Förmånsbil

Tjänstebil som även får användas privat. Den anställde betalar skatt efter uträknat förmånsvärde. Förmånsvärdet läggs på toppen av din lön och beskattas därefter. Förmånsvärdet fastställs efter en rad olika faktorer, bland annat beroende på vad bilen har för extrautrustning. Den extrautrustning som ligger utanför tillverkarens standardutrustning är skattepliktig, vilket kan vara bra att känna till. Vem som ska bekosta bränslet avgörs mellan den anställda och företaget. Ingår bränslet så förmånsbeskattas den anställde för detta i enlighet med en särskild räknemodell.

Förmånsvärde

Reglerna för förmånsvärde gjordes om från och med 1 juli 2022. Reglerna gäller bilar som blir skattepliktiga för första gången enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2022. För miljöbilar räknar man på nybilspriset minus schablonbeloppet beroende på om det är en elbil, vätgasbil, laddhybrid eller gasbil.

Från och med den 1 juli 2022 utgår regeln om jämförbar bil och istället ersätts den med ett schablonavdrag. Vid beräkning av värdet för bilförmån ska nybilspriset sättas ner till:

350 000 kronor för en elbil, dock max 50% av nybilspriset.

350 000 kronor för en vätgasbil, dock max 50% av nybilspriset

140 000 kronor för en laddhybrid, dock max 50% av nybilspriset

100 000 kronor för en gasbil, dock max 50% av nybilspriset

Beräkningarna för förmånsvärdet görs med hjälp av nedan fyra parametrar:

 1. Grundavgift - 0,29 prisbasbelopp (för 2024 är PBB 57 300 kr)
 2. Räntebelopp – 2,36% av nybilspriset inklusive extrautrustning
 3. Prisbelopp - 13% av nybilspriset inklusive extrautrustning
 4.  Fordonsskatt

Ett räkneexempel med en elbil med nybilspris på 600 000 kronor. Nedsättning får göras med 300 000 kr till 300 000 kr (600 000-300 000). Anledningen till att nedsättningen inte blir 350 000kr är att nedsättning får som högst uppgå till 50 procent av nybilspriset. Bilens fordonsskatt är 360 kr

 1. 16 617 (0,29* prisbasbelopp, 57 300 kr)
 2. 7 080 kr (2,36% av nybilspriset 300 000 kr)
 3.  39 000 kr (13% av nybilspriset 300 000 kr)
 4. 360 Fordonsskatt
 5. 63 057 kr i förmånsvärde per år eller 5 255 kr/månaden före skatt.

Företagsbil

En bil som helt och hållet används i tjänsten och som företaget tillhandahåller. Bilen får inte under några omständigheter användas för privat bruk.

L

Leasing

I grund ett ekonomiskt alternativ till att köpa fordonet.

Villkor, körsträcka och förmåner (såsom serviceavtal och liknande) regleras helt i leasingavtalet. Avtalet skrivs på bestämd period och vid avslutad period återlämnas bilen till leasegivaren.

Leasing ger en fast månadskostnad, som ska täcka så gott som alla bilens service- och däckkostnader (enligt avtalat). Allt ingår i en och samma månadsfaktura.

Skillnaden mellan privatleasing och företagsleasing är att den senare har möjlighet att dra av halva kostnaden för moms i sin egen verksamhet, vilket inte belastar företagets likviditet.

Läs mer om Volkswagen företagsleasing härÖppnar nytt fönster/tab

M

Miljöbil

Alla fordon med ett utsläppsvärde som understiger 60 gram koldioxid per kilometer är per regeringens definition att räkna som en miljöbil.

Läs mer om Bonus-Malus här

N

Nollutsläppsfordon

Uteslutande elbilar. Fordon som helt saknar förbränningsmotor och som därmed inte släpper ut någon koldioxid överhuvudtaget.

P

Personalbil

Arbetsgivaren tillhandahåller genom leasing sina anställda personalbilar som får användas både i tjänst och privat. Leasingkostnaden regleras mellan företaget och den anställda genom löneavdrag.

Företaget kan då använda momsavdrag. Kan av arbetsgivare användas som ett verktyg för att göra arbetsplatsen extra attraktiv.

R

Billån med Restvärde

Gäller för bilar med tidsbegränsat billån, där du endast amorterar av delar av lånet under motsvarande låneperiod. Restvärdet anger då bilens beräknade värde när tiden för billånet har löpt ut. När låneperioden löpt ut kan du antingen återlämna bilen till bilfirman, under förutsättning att marknadsvärdet överensstämmer med restvärdet eller lösa ut bilen till restvärdet eller förhandla om lånet.

T

TCO

TCO står för Total Cost of Ownership dvs företagets totala kostnad för bilen.

Läs mer om TCO

Tjänstebil

En tjänstebil som bara används i tjänsten får i mycket begränsad omfattning användas privat.

Skatteverkets begränsning som reglerar det privata godkända användandet av en tjänstebil är 100 mil per år vid maximalt tio tillfällen per år. Körjournal erfordras och resor till/från arbetsplatsen är att räkna som privata resor. Överskrids den privata körsträckan utgår förmånsbeskattning för den anställda.

Förutsatt att dessa ramar ej bryts utgår däremot ingen förmånsbeskattning alls.