Volkswagen farthållare

Farthållaren hjälper dig att hålla säker och konstant hastighet

Farthållare

Farthållare gör långa resor säkrare och bekvämare genom att styra din bils hastighet.

Farthållaren fungerar elektroniskt för att hjälpa till att reglera din bils hastighet. Det minskar stressen när du kör och gör resan bekvämare när du ska köra en lång sträcka med samma hastighetsbegränsning, som exempelvis vid motorvägskörning. Risken för att du omedvetet ökar hastigheten minimeras.

Systemet fungerar genom att minnas den hastighet du ställt in och sedan behålla den. Flexibiliteten gör att du kan minska och öka hastigheten manuellt inom ett förbestämt intervall, för att sedan återgå till den senast inställda hastigheten.

Farthållaren kan stängas av genom ett enkelt knapptryck, eller att aktivera broms- eller kopplingspedalen.

Av säkerhetsskäl bör farthållaren inte användas vid tät trafik eller vid svåra väglag, som kraftigt regn eller isbelagd vägbana.

 

1.
Se Volkswagens användarhandbok för detaljerad information och instruktion om hur olika funktioner ska användas.

Adaptiv farthållare (ACC) hjälper dig att hålla avståndet

Adaptiv farthållare (ACC) hjälper till att undvika olyckor genom att alltid hålla ett säkert avstånd till trafiken framför.

Tillsammans med det radarstyrda övervakningssystemet Front Assist, håller den adaptiva farthållaren ett säkert avstånd till bilen framför, vilket gör körningen mycket enklare vid långsam trafik eller trafikstockningar. Det innebär att du kan vara mer avslappnad och bekväm under långa resor, eftersom du vet att systemet hjälper dig att behålla kontrollen över situationen.

Du ställer in ett hastighetsområde inom vilket du vill att bilen ska hålla sig. Funktionen för att hålla ett givet avstånd till bilen framför uppnås med hjälp av en radarsensor. Sensorn känner direkt av om trafiken framför saktar in och anpassar då sin egen hastighet i enlighet med det. Om du hamnar för nära bilen framför får du varningar i två steg. Först med varningsljud och meddelanden på färddatorn, sedan en kort, snabb inbromsning. Om inte det skulle räcka bromsas bilen helt till stillastående.

Vid inbromsning tar den adaptiva farthållaren hjälp av Front Assist som förbereder bromsarna om systemet uppfattar det som att en kollision är nära att ske. Därigenom kortas bromssträckan när väl föraren själv bromsar.


Hur det fungerar
Radarsensorn för att hålla säkerhetsavstånd har en räckvidd på upp till 200 meter och en strålvinkel på 12 grader. Radarsensorn tillsammans med styrenheten är kombinerade i en enda komponent som är placerad bakom Volkswagen-märket i kylargrillen.

Med hjälp av signalerna från radarenheten kan styrenheten beräkna avståndet till bilen framfö och din egen bils hastighet i förhållande till den framför. Även positionen i sidled på flerfiliga vägar räknas ut. Om det finns flera fordon inom räckvidden för systemet, används den informationen för att avgöra vilket fordon den ska fokusera på. Radarsensorn kan dock inte känna av stillastående hinder, som slutet av en bilkö, eller vägräcken.

Om din bil närmar sig ett långsamtgående fordon framför, eller om en annan bil kör in framför dig, sänker den adaptiva farthållaren automatiskt hastigheten genom korrigering av motorkraften och om nödvändigt även genom att bromsa. Om den inbromsning som behövs överstiger 30 % av bromskraften hos bilen börjar varningsljud att låta och meddelanden visas på färddatorn. Detta för att föraren själv ska bromsa manuellt.

Läs mer om Front Assist

Läs om fler förarassistanssystem:

Front-, Lane- & Side Assist

Traffic Jam Assist

Körprofil

Läs om fler förarassistanssystem: