Räckvidden för ID. är variabel, men med konstant bra resultat.

Du kan bekvämt komma fram till ditt mål med en Volkswagen ID. oavsett avstånd. Men vad som kan vara bra att vara medveten om är skillnaden mellan beräknad räckvidd och den faktiska räckvidden, trots ett fulladdat batteri.

MEB och olika laddningsstatus.

Vad innebär räckvidd enligt WLTP?

En testprocedur för räckvidd hos bilar som är harmoniserad globalt är framtagen för att ge bättre vägledning vid inköp av en elbil. Denna standard kallas WLTP och används för att beräkna en standardiserad räckvidd. Vissa faktorer som påverkar energiförbrukningen, som exempelvis körstil, tas inte med i beräkningen. Detta för att kunna åstadkomma en enhetlig beräkningsgrund. Räckvidden enligt WLTP beräknas utifrån körcykler i stadstrafik, huvudleder och motorvägar, och är alltså ett genomsnittligt värde som kan avvika från körning under verkliga förhållanden.

En karta som visar långa avstånd och olika förutsättningar.

Faktorer som kan påverka den standardiserade räckvidden

Kapaciteten hos högspänningsbatteriet är en av de viktigaste egenskaperna hos en elbil. Ju större batteri, desto längre räckvidd. Det låter enkelt, men är lite mer komplicerat i den vardagliga användningen. Det beror på att olika faktorer kan göra att räckvidden avviker från den beräknade räckvidden enligt WLTP vid verkliga körningar.

Ett exempel: Förare x har bråttom och kör till sin destination med hög hastighet i kallt väder med värmen högt uppskruvad och utan att ha förvärmt bilen, medan förare y förvärmer sin bil och kör i ett lugnt tempo och tar god tid på sig. I det här fallet kan förare x förlora upp till 50% av den angivna WLTP-räckvidden genom den höga hastigheten och samtidig uppvärmning av kupén. Förare y kan istället uppnå i stort sett samma räckvidd som det angivna WLTP-värdet.

Räckvidden prövas mot verkligheten

Till skillnad från traditionella förbränningsmotorer, påverkar användningen av kringutrustning den faktiska räckvidden för en elbil eftersom all energi som används i bilen hämtas från samma högspänningsbatteri. Faktorer som hastighet och användning av klimatreglering kan ta mycket av kraften från batteriet. Dessutom påverkas räckvidden av antalet passagerare och mängden bagage. Detta gör det extra svårt att ange ett standardiserat värde för räckvidden som alltid överensstämmer med verkligheten. Istället påverkas energiåtgången vid det specifika tillfället ganska mycket av individuella faktorer som de ovan nämnda tillsammans med körstilen hos föraren.

Som ett komplement till WLTP anger Volkswagen därför ett spann mellan ett lägsta och högsta värde för en mer realistisk räckvidd under verkliga förhållanden. Av alla ID.-förare så förväntas 80% av dessa kunna nå värdena inom spannet som ett årligt genomsnitt. I motsats till WLTP-värdet, så täcker det lägsta värdet i spannet även körning vid låga temperaturer eller motorvägshastigheter på 120 km/h.

Standardräckvidden i vardagen

För att bestämma standardräckvidden tar WLTP inte hänsyn till individuella faktorer. Kringutrustning som klimatreglering och uppvärmning är avstängd vid testerna, utomhustemperaturen är alltid 23 grader och fordonet körs alltid i fördefinierade medelhöga hastigheter. Därigenom uppnås ett genomsnittligt värde som väldigt sällan uppnås i verkligheten. En kallstart i minusgrader är tillräckligt för att räckvidden inte ska klara att nå upp till WLTP-värdet, trots ett fulladdat batteri vid start.

Olika effekter på batteriet.

Avslappnad körning – även vid längre avstånd

Även om du bara vill ta kortare turer inne i stadskärnan så är en ID.-modell helt rätt för dig. ID.3 Pro (energiförbrukning i kWh/100 km, kombinerad: 13,4, CO2-utsläpp i g/km, kombinerade: 0, effektivitetsklass: A+) kan täcka in ett avstånd på ca 800 km vid normal motorvägshastighet utan påslagen kringutrustning med bara tre stopp på cirka en halvtimme vardera på en snabbladdningsstation. ID.4 Pro (energiförbrukning i kWh/100 km, kombinerad: 16,2, CO2-utsläpp i g/km, kombinerade: 0, effektivitetsklass: A+) kan till och med klara omkring 1000 km med samma förutsättningar. Men även utan laddningsstopp, så kan relativt långa avstånd avverkas bekvämt. Exempelvis 426 km (WLTP) för ID.3 Pro.

Du kanske också är intresserad av det här:

Du kanske också är intresserad av det här:

Garanti och underhåll för högspänningsbatteriet

Så fungerar batteriet i elbilen

Du kanske också är intresserad av det här: