Hur långt kommer du? Hur länge behöver du ladda?

Få en uppfattning om vad vad som gäller för våra elbilar under olika omständigheter.