A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients
A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients
A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients
A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients

CoC-certifikat (certificates of conformity) samt lista med ingredienser

CoC-certifikat (certificates of conformity) samt lista med ingredienser

Är du osäker gällande standarder eller bilvårdsprodukter för din Volkswagen? Här hittar du korrekt information i enlighet med gällande regler.

Är du osäker gällande standarder eller bilvårdsprodukter för din Volkswagen? Här hittar du korrekt information i enlighet med gällande regler.

  1. CoC-certifikat och lista med ingredienser

EU-certifikat för likriktning

Din bil omfattar olika typer av radioutrustning. Tillverkarna av denna utrustning tillkännager att denna överensstämmer med riktlinjer 2014/53/EU så som lagen kräver.

Följande översikt syftar till att fungera som en brygga mellan enhetsbeskrivningen i deklarationen om överensstämmelse och fordonsutrustningen samt terminologin som används i serviceboken.

Luftkonditionering

Däck

Förarassistanssystem

Antenn

Användarhandledning

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare

För att få en bättre upplevelse kan du använda Chrome eller Firefox..