Laddning vid låg temperatur

Optimera laddningen av din ID. Oavsett om du har en elbil eller en bil med förbränningsmotor så innebär kall väderlek en utmaning för bilbatterier.

En kvinna går mot en ID.3 som laddas i ett snötyngt bergslandskap.

När det gäller ID.-bilar kan låga tempraturer leda till försämrad laddningsförmåga. Här berättar vi varför detta händer och vad du som förare av ID.-modeller bör vara uppmärksam på när det är minusgrader.

Tips för att optimera laddningsprestandan i din ID.

  • Förvärm batteriet. Speciellt före en planerad snabbladdning bör du vintertid förvärma batteriet med hjälp av den programmerbara klimatregleringsfunktionen innan du kör iväg.
  • Välj en lämplig parkeringsplats. Dagar med kall väderlek är det bäst om du har möjlighet att parkera din ID. inomhus i skydd för vädrets påverkan.
  • Håll ett öga på laddningsnivån. Ladda på en laddningsstation när batteriets laddningsnivå är så låg som möjligt och ladda kortare perioder upp till 50% eller maximalt 80%. Detta minskar laddningstiden.

Den angivna laddningsprestandan för batteriet

Bli inte orolig om din ID. inte uppnår maximal laddningsprestanda under vintern. Batteriets kapacitet påverkas nämligen av naturfenomen som till exempel köld. Den angivna laddningsprestandan är beräknad enligt WLTP vid en temperatur på cirka 23°C och en laddningsnivå på 5%. Om förutsättningarna är annorlunda kan laddningsprestandan avvika från den angivna nivån.

Batteritemperaturens påverkan

Batterisystemet fungerar bäst vid laddning i temperaturer över 20 plusgrader. Genom den förbättrade effektiviteten jämfört med förbränningsmotorer och den extra kylningseffekten av luftströmmar under körning, uppstår extremt liten uppvärmning vid utomhustemperaturer under noll. Ibland blir det rentav ingen uppvärmning överhuvudtaget. Av det skälet har vi utrustat våra ID.-modeller med teknik för temperaturhantering som hanterar eventuellt behov av uppvärmning.

Ett kalkylexempel:

Om en ID.3 Pro (med batterikapacitet på 58 kWh netto) laddas vid en temperatur på 20°C och en laddningsnivå på 10% kommer den maximala laddningsprestandan att vara 100 kW. Vid en temperatur på 0°C och en laddningsnivå på 10% kommer laddningsprestandan i början av laddningen att vara ungefär 40 kW. Laddningsförmågan ökar dock under laddningen allteftersom temperaturen höjs. Processen understöds också av tekniken för temperaturhantering.

Laddningsnivåns påverkan

Batteriets laddningsnivå har också en inverkan på laddningsprestandan eftersom battericellerna är mer mottagliga vid en lägre laddningsgrad. Det är alltså möjligt att två identiska fordon som laddas på två identiska laddningsstationer uppnår olika laddningsprestanda på grund av skillnader i deras laddningsnivå. Grundprincipen här är att en lägre laddningsnivå i början av laddningen kan förbättra laddningsprestandan och därför ge en kortare laddningstid.

Ett kalkylexempel:

Om laddning av en ID.3 Pro börjar vid en optimal temperatur och med en laddningsnivå på 5%, kommer laddningsprestandan att vara 100 kW. Om laddningsnivån däremot är 50% när laddningen börjar kommer den maximala laddningsprestandan att vara 70 kW.

Du kanske också är intresserad av:

Så klarar elbilarna den svenska vintern

Garanti och underhåll för högspänningsbatteriet

Så fungerar batteriet i elbilen

Du kanske också är intresserad av: