Volkswagen Sponsring

Motorsport

Volkswagen har i många år varit en engagerad sponsor och samarbetspartner inom olika grenar av motorsporten. 

Folkspel

Volkswagen stödjer svenskt föreningsliv.