Man blickar ut över stad från hustak
Man blickar ut över stad från hustak
Man blickar ut över stad från hustak
Man blickar ut över stad från hustak

Ny standard för förbruknings­värden

Ny standard för förbruknings­värden

Närmare den verkliga förbrukningen: WLTP omvärderar förbrukningsvärdena

Sedan september 2017 gäller nya förbrukningsvärden. De beräknas genom en ny standard – WLTP. Det står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Som hörs på det långa namnet är det en världsomspännande standardiserad testprocedur för att få fram jämförbara värden för bränsleförbrukning och utsläpp. Här får du reda på vad det betyder för dig och din Volkswagen.

Tydligare med WLTP

Den nya standarden förändrar hur biltillverkarna testar och mäter förbrukning och utsläpp. Här kan du se mer om den nya proceduren.

Vad är WLTP?

Den som vill köpa bil vill kunna jämföra bränsleförbrukning och utsläppsvärden mellan olika bilmodeller. Här kan du läsa hur värdena beräknas med den nya testproceduren. 

Läs mer

Vad är WLTP?
Volkswagen står på en blå platta och bredvid syns symbol för bränsleförbrukning

Goda skäl för WLTP

Eftersom WLTP använder verkliga kördata som samlas in världen över, ger det mer realistiska förbrukningsvärden jämfört med tidigare metoder. Här kan du läsa mer om vad som ändrats till den nya testproceduren. 

Läs mer

NEDC och WLTP

Hösten 2017 ersatte WLTP den tidigare testproceduren NEDC. Det nya testet ger värden som stämmer bättre överens med den verkliga förbrukningen. Läs mer om hur de två testmetoderna skiljer sig från varandra. 

Läs mer

Bilden visar symboler för tidtagning, fartmätare och platsmärke

Videopresentation av WLTP

--:--

NEDC och WLTP, en jämförelse

Genom bland annat längre körsträckor och mindre tomgång ger WLTP förbrukningssiffror och utsläppsvärden som stämmer bättre med verklig körning. Så här skiljer sig testmetodernas körcykler.

NEDC, en översikt

Den standardiserade testmetoden NEDC gäller alla personbilar och lätta lastfordon. Den introducerades 1992 för att fastställa ett fordons bränsleförbrukning och utsläppsvärden i siffror som går att jämföra mellan olika bilar. Översikten visar ramverket som mätningarna baseras på.

Visa testparameter

NEDC diagram, bränsleförbrukning och utsläppsvärden som jämför olika bilar.
WLTP diagram, förbrukningsvärden sett till km/h

WLTP, en översikt

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP, är en världsomspännande standard för att testa personbilar och lätta transportfordon. Den började gälla 1 september 2017 och ger förbrukningsvärden som stämmer bättre med verklig användning, bland annat genom mer omfattande testparametrar. Se mer.

Visa testparameter

RDE, en översikt

Utöver WLTP har även testmetoden RDE använts i Europa sedan september 2017. RDE står för Real Driving Emissions. Till skillnad från NEDC och WLTP görs testet i verklig trafik istället för i ett laboratorium. Utsläppen (kväveoxider och partiklar) som mäts under körningen kallas verkliga utsläpp.

Under RDE-testet körs bilen på en blandning av vägar: en tredjedel stadstrafik, en tredjedel landsvägar och en tredjedel motorväg. Under testet görs slumpmässiga accelerationer och inbromsningar, hela tiden enligt Tysklands vägtrafikregler (StVO). Testet genomförs med en medelhastighet på mellan 15 och 40 km/h i stadstrafik, och 60 till 90 km/h på landsvägar. På motorväg (i Tyskland) kan bilen köras upp till 145 km/h, och korta stunder i 160 km/h.

I bilen monteras en mobil utrustning för att mäta utsläppen av bland annat  kväveoxider och koloxid. Körningen ska pågå mellan 90 och 120 minuter. Yttertemperaturen måste ligga mellan -7 och +35 °C, luftkonditioneringen kan vara påslagen. 

Volkswagen som utför RDE-testet i trafik.

Målen för den nya testproceduren

WLTP ändrar testproceduren för att mäta bränsleförbrukning och utsläpp. Fördelarna är i korthet:

Höghus och trafik  på bilväg

Transparens

Nya testproceduren visar ett fordons verkliga bränsleförbrukning på ett bättre sätt.

WLTP använder en körcykel som på ett bättre sätt än den föregående standarden NEDC reflekterar den vardagliga verkliga användningen av bilen. Medan förbrukningsvärdena tidigare mättes i abstrakta laboratorieförhållanden med målet att ge jämförbara värden mellan bilmodeller, ger den nya testproceduren en mer exakt prognos för bilens verkliga förbrukning, tack vare förbättrade testparametrar. WLTP är att den simulerar realistisk körning för att ge mer realistiska värden.