Volkswagen Originalservice

Volkswagen Originalservice ger dig och din Volkswagen de bästa förutsättningarna för ett långt och friktionsfritt liv tillsammans. Vid varje servicetillfälle underhålls din bil av specialutbildade servicetekniker som kan din bil innan och utan och som vet exakt vad den behöver. De använder bara verktyg och originaldelar som är anpassade till just din bil.

Din Volkswagen får snabb, professionell och kostnadseffektiv service. Och när du hämtar den kommer den fortfarande att vara 100 procent Volkswagen. Volkswagen Originalservice – livskvalitet för dig och din Volkswagen.

Volkswagen Originalservice – Vad ingår?

Originalservice är ett samlingsbegrepp som innefattar de olika servicemoment som skall utföras på din bil. Vid olika tidpunkter och miltal genomförs olika servicemoment enligt ett från fabriken framtaget servicekoncept. Servicepunkterna skiljer sig något åt mellan olika bilmodeller.

Boka service onlineÖppnar nytt fönster/tab

Nedan visar vi de vanligaste gemensamma momenten för personbilar. Vid Volkswagen Originalservice ingår följande moment och kontrollpunkter för alla Volkswagen-modeller:

1. Byte av motorolja och oljefilter (vid behov)
Vi byter motorolja, oljefilter samt packning på avtappningspluggen. Vid de tidpunkter och miltal fabriken specificerat sker byte av olja, oljefilter och packning på avtappningspluggen. Våra bilmodeller har en flexibel serviceintervall som påverkas av körsträcka, körsätt, antal kallstarter etc. När oljebyte skall utföras indikeras i bilens instrumentering. Beroende på intervallen kan det hända att oljebyte inte behöver ske vid alla servicetillfällen.

2. Kontroll av motor/motorrum
Vi kontrollerar och inspekterar eventuella skador och läckage på motor och i motorrum.

3. Kontroll av bränslefilter
Vi kontrollerar bilens bränslefilter. 

4. Kontroll av växellåda/slutväxel
Vi kontrollerar eventuella yttre skador och läckage.

5. Kontroll av kylsystem
Vi kontrollerar fryspunkt på kylvätskan samt kylvätskenivån. Vi justerar och fyller på vid behov.

6. Kontroll av bromsbelägg
Vi kontrollerar skick och slitage på bromsskivor samt bromsbelägg fram och bak.

7. Kontroll av bromsvätska och bromssystem
Vi kontrollerar bromsvätskan och fyller på vid behov. Vi kontrollerar även bromssystemet för att hitta eventuellt läckage.

8. Nivåjustering av hydraulsystemet
Vi kontrollerar nivån på hydrauloljan för servosystem och andra hydraulsystem som exempelvis bromsservon. Vi behov fyller vi på olja.

9. Kontroll av styrstagsändar
Styrstagsändar är en mycket vital del av bilens styrsystem. Därför kontrollerar vi styrstagsändarna regelbundet för att tidigt kunna upptäcka onormalt slitage eller andra defekter.

10. Kontroll av damasker
Vi kontrollerar skick och slitage på fjäderbens-, styrstags-, styrväxel- och drivaxeldamasker.

11. Kontroll av däck
Vi kontrollerar däckens mönsterdjup och slitagemönster. Ojämnt slitna däck kan vara ett tecken på att hjulinställningar eller däcktryck är felaktigt.

12. Kontroll av däcktryck
Vi kontrollerar lufttrycket i samtliga däck - inklusive reservdäcket. Vi justerar trycket vid behov.

13. Kontroll av batteri
Vi kontrollerar batteriets fastsättning, skick och syranivå. Vid behov fyller vi på med destillerat vatten.

14. Kontroll av elektriska förbrukare
Vi kontrollerar att strålkastare, bakljus, blinkers, innerbelysning och liknande elektrisk utrustning fungerar.

15. Kontroll av strålkastare
Vi kontrollerar att strålkastarna fungerar.

16. Kontroll av torkar-/spolarsystem
Vi fyller på spolarvätska och kontrollerar torkarbladens funktion och skick. Vi kontrollerar även inställningarna för vindrutans, bakrutans samt strålkastarnas spolaraggregat.

17. Kontroll av avgassystem
Vi kontrollerar att inga avgasläckage förekommer.

18. Kontroll av lambdareglering
Vi utför en funktionskontroll av lambdareglering.

19. Kontroll av airbagenheter
Vi utför en kontroll av bilens samtliga airbagenheter.

20. Avläsning av ”Egendiagnos”-data
Med ett instrument läser vi av data från ”egendiagnos”-instrumenten som finns i bilen. Här kan man bland annat avläsa om det finns något fel i motorelektroniken.

21. Smörjning av dörrlås
Vi kontrollerar och smörjer bilens dörrlås, dörrstopp samt gångjärn. Även tanklås och bagagelucka kontrolleras och smörjs.

22. Nollställning av serviceindikering
Vi nollställer bilens serviceindikering, d v s vi ”släcker” servicelampan i instrumenteringen.

23. Slutkontroll och provkörning en kortare sträcka

Volkswagen Oljeservice

Ett litet stopp för din Volkswagen - ett stort kliv mot ökad motorlivslängd

Volkswagen Oljeservice är en enkel och smidig investering i din Volkswagens framtid. Med vår oljeservice ger du motorn i din Volkswagen de bästa förutsättningarna för ett långt och bekymmersfritt liv. En oljeservice hos din Volkswagen Serviceverkstad görs snabbt och smidigt med högsta kvalitet – våra specialutbildade servicemekaniker byter motorolja, filter och packningar enligt Volkswagens strikta föreskrifter och vi använder enbart originalmotoroljor och originaldelar som har utvecklats särskilt för din Volkswagen.

Du vet att arbetet blir korrekt utfört och motorn mår bättre. Enklare och tryggare kan det inte bli. Förläng din Volkswagen-motors livslängd – med Volkswagen Oljeservice. Hur ofta behöver motoroljan bytas? För senare årsmodeller gäller flexibla serviceintervaller. När oljebyte skall utföras indikeras i bilens instrumentering. Vad som gäller för din Volkswagen-motor står angivet i bilens instruktionsbok.