Front Assist

Volkswagen Front Assist

Front Assist övervakar trafiksituationen framför din bil och varnar när du kommer för nära andra fordon. Systemet kan till och med bromsa automatiskt för att undvika en kollision.

Att bedöma hastigheten hos och avståndet till andra fordon är inte alltid så enkelt. Därför hjälper Front Assist till med att beräkna omgivningens rörelser. Med radarsensorer mäts avståndet och den relativa hastigheten hos fordonen framför och kan därigenom varna så att du hinner reagera. Om systemet bedömer en kollision som trolig, får du både ljudsignaler och varningar på färddatorn, samtidigt som en nödbromsning förbereds.

Bromsfunktionen City Emergency Brake är aktiv i stadstrafik i hastigheter upp till 30 km/h. Om du inte bromsar tillräckligt, förstärker Front Assist bromskraften för att förhindra en kollision. Och om du inte bromsar alls, träder Front Assist in och bromsar automatiskt. Det blir nästan som en uppmärksam hjälpförare bredvid dig, med sin egen bromspedal. Därigenom hjälper systemet till att undvika en olycka, eller åtminstone mildra konsekvenserna.

 

1.
Se Volkswagens användarhandbok för detaljerad information och instruktion om hur olika funktioner ska användas.

Lane Assist – Håller bilen i sitt körfält

Volkswagen Lane Assist

Lane Assist förhindrar din bil från att oavsiktligt lämna sitt körfält, och minskar därför risken för en olycka. Långa och monotona körningar på motorväg blir därmed mycket säkrare. Eftersom många olyckor uppstår genom att bilar kommer över i fel körfält när koncentrationen hos föraren brister, ger detta system en extra säkerhet.

Lane Assist använder en kamera monterad i innerbackspegeln för att övervaka vägmarkeringarna och undvika oavsiktliga förändringar i bilens position. Systemet griper bara in om bilen byter riktning utan att blinkers är aktiverade. Om du verkligen vill byta fil och använder blinkers för att markera det, så låter systemet bli att ingripa.

Hur det fungerar
När systemet är påslaget är Lane Assist aktiverat från en hastighet på 65 km/h. Fordonets position bestäms med hjälp av en kamera som är integrerad i innerbackspegeln och som känner av vägmarkeringarna. Om bilens position i förhållande till väglinjerna förändras agerar systemet för att korrigera kursen. Om den automatiska korrigeringen som görs inte räcker för att återfå rätt kurs, eller om hastigheten sjunker under 65 km/h, varnas föraren genom att ratten vibrerar. Föraren måste då på egen hand korrigera bilens position.

När Lane Assist aktiveras, visas på färddatorn en gul symbol i formen av en väg. Så snart kameran har analyserat vägmarkeringarna ändras symbolfärgen till grön, som visar att systemet är igång. Om bilen sedan lämnar sitt körfält (utan att blinkers aktiverats) korrigerar Lane Assist färdriktningen. Om den som kör tar händerna från ratten, låter ett varningsljud och ett meddelande visas på färddatorns skärm. Om föraren under en längre tid låter bli att hålla i ratten, stänger systemet av sig själv. Föraren kan manuellt motverka Lane Assist genom att mjukt styra åt motsatt håll.

I den senaste uppgraderingen av Lane Assist får du även assistans när du kör igenom ett område med vägarbeten. Kameran kan skilja mellan vägmarkeringar i olika färger och kan därför hjälpa till med körningen.

Side Assist – Varnar för fordon som närmar sig när du byter körfält

Volkswagen Side Assist

När du vill byta körfält talar Side Assist om ifall andra fordon är för nära eller finns i döda vinkeln.

Innan du byter körfält på en snabb, trafikerad väg, så tittar du givetvis i backspeglarna och kastar en blick över axeln för att kontrollera att inga fordon är för nära. Men hur är det med döda vinkeln? När du börjar signalera med blinkers att du tänker byta körfält, får du en varning från Side Assist om det finns fordon i närheten som skulle kunna innebära en fara.

Om det kommer bilar bakom närmare än 50 meter eller i den döda vinkeln, så börjar LED-lampor blinka på den yttre backspegeln. Därigenom får du en varning och kan undvika en potentiellt farlig situation.

Systemet ska förstås bara varna när det är en verklig fara. Stillastående föremål eller mötande fordon utlöser inga varningar. Inte heller fordon som är mer än ett körfält bort från den egna bilen skapar någon aktivitet. Side Assist aktiveras genom en knapptryckning och är framförallt utformat för motorvägskörning. Det fungerar från en hastighet av 65 km/h och över och du kan manuellt stänga av systemet om du skulle vilja.

Som förare måste du förstås alltid vara försiktig vid körfältsbyte, men med Side Assist får du lite extra hjälp, och en lite bekvämare körning.

Läs om fler förarassistanssystem:

Area View & Rear Assist

Traffic Jam Assist

Körprofil

Läs om fler förarassistanssystem: