Sign Assist – hjälper dig att hänga med i trafiken

Sign Assist hjälper dig att hänga med i trafiken genom att visa vägmärken på instrumentpanelen.

En kamera monterad i innerbackspegeln identifierar viktiga vägmärken, som till exempel hastighetsbegränsning och förbjuden omkörning och ger föraren information på instrumentpanelen.

Vägmärkena visas både på färddatorn och navigationssystemets skärm. Sign Assist är också förutseende och systemet är exempelvis uppmärksamt på hastighetsbegränsningsskyltar beroende på väta, om det skulle börja regna.

Sign Assist hjälper dig att följa trafikreglerna och att köra säkert och minskar risken för att vägmärken går dig obemärkt förbi.

Systemet för igenkänning av vägmärken finns tillgängligt för utvalda modeller. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information.

Sign Assist version 1
Den här versionen ger dig all relevant skyltinformation på ett ställe, så att du alltid har kontroll på situationen. Du kan känna dig trygg med att du alltid vet den aktuella hastighetsbegränsningen.

 

1.
Se Volkswagens användarhandbok för detaljerad information och instruktion om hur olika funktioner ska användas.
2.
Navigationssystemets kör-rekommendationer och visade vägmärken är ett kompletterande stöd som kan avvika från den verkliga trafiksituationen. Säkerställ att du tagit del av information om din bils hjälpsystem, dess funktioner och begränsningar genom att läsa instruktionsboken och sök råd vid osäkerhet.

Läs om fler förarassistanssystem:

Traffic Jam Assist

Front-, Lane- & Side Assist

Körprofil

Läs om fler förarassistanssystem: