En källa till råmaterial: 95 % kan återvinnas och återanvändas

Är det dags för din Volkswagen att slutligen lämna vägarna? Då kommer certifierade återvinningsföretag att säkerställa att 95 % av din bil återvinns och återanvänds. På den här sidan kan du läsa mer om återvinningsprocessen och de lagstadgade villkoren som gäller för att lämna tillbaka din bil utan kostnad.

Tillverkning inriktad på återvinning

Hållbarhet är en integrerad del av processkedjan för våra bilar och målen för detta kräver en mängd åtgärder och aktiviteter som startar tidigt i utvecklingsfasen för din Volkswagen.

Vi säkerställer att alla fordonsvätskor kan avlägsnas från fordonet som ska återvinnas och att de delar som tas bort kan demonteras enkelt. En väsentlig aspekt för att nå de miljömässiga målen inom teknikutveckling är att förhindra produktion av skadliga ämnen. Användning av återvunnet material är tillåtet för många komponenter så länge de inte är viktiga för fordonets säkerhet och de når upp till samma kvalitetskrav som nya råvaror. Alla plastkomponenter etiketteras enligt internationellt gångbar ISO-norm för att möjliggöra tydlig identifikation.

Orange Polo kör förbi kvinna som läser

I en aktuell version av Polo kan återvunnet material ha använts för olika komponenter, så som:

  • Dörrlisterna
  • Golvet i bagageutrymmet
  • Hjulhusens skärmar
  • Tröskelkanter
  • Skyddsskivor i underrede
  • Täckskivor för golv
  • Hjulhusfoder
  • Belysningsmodul
  • Kåpa för kamrem

Återvinningsprocess

CO2-neutral med Volkswagen ID.

Volkswagen har signerat ett omfattande program för minskade koldioxidutsläpp för att år 2050 uppnå CO2-neutral balans inom alla områden − från fordonsflotta och produktion till administration.

Du kanske också är intresserad av:

Ett andra liv för använda batterier

Solcellsteknik och energilagring är en smart kombination

Du kanske också är intresserad av: