Illustration klimatskydd.
Innovation

Tillsammans för ett bättre klimat

6 april 2021

Klimatförändringar är en av de största utmaningarna någonsin för mänskligheten. För att kunna nå upp till de satta målen i Paris-avtalet är det nödvändigt med en minskning av CO2-utsläpp inom transportsektorn. Vi vill givetvis ta vår del av ansvaret. Vår strävan efter att bygga upp en helt igenom elektrifierad modellserie utgår från en helhetssyn där vi vill skapa en modern mobilitet, med miljövänlig drivning och som är hållbar för framtiden.

På väg mot klimat-neutral mobilitet

Elbilar är mycket energieffektiva. Visste du till exempel att du kan köra mellan 3 och 4 gånger så långt i en eldriven bil1, jämfört med en bil med förbränningsmotor?

Men vi har några andra utmaningar på väg mot hållbar mobilitet som behöver diskuteras. Produktionen av elbilar kräver mer energi än att producera bilar med förbränningsmotor. Det beror framförallt på batteriet. Men det går också att spara energi, exempelvis beroende på vilket sätt du laddar bilen.

1 Jämförelsen bygger på energivärdet 60 kWh, som kan genereras utifrån 6 liter dieselolja, den teoretiska förbrukningen hos en förbränningsmotor per 100 km. Det är också samma energi som teoretiskt kan driva en elbil ungefär 400 km. Det är viktigt att notera att den verkliga räckvidden som uppnås med en elbil är beroende på körstil och omgivande faktorer som temperatur och höjdskillnader.

Karta över räckvidd för bilar med förbränningsmotor jämfört med elbilar.
Jämförelse av räckvidd för bilar med förbränningsmotor

För att säkerställa att den extra energin som krävs i samband med produktionen av elbilar, har vi ställt krav på oss själva att bli den första tillverkaren som erbjuder en klimat-neutral bil som standard. Det vill säga den nya ID.3. Det här gör att du kan få en bättre koldioxid-balans i livet.

Naturen, klimatskydd, elbilar, ID.3.

Under tiden du kommer att använda din elbil ger vi dig erbjudanden så att du kan ladda med förnybar el, som ytterligare hjälper dig att minska ditt koldioxidavtryck.

Vad vi gör för att skydda klimatet

Utsläpp skapas under hela livscykeln för ett elfordon. För att minska dessa och åstadkomma långsiktig hållbarhet följer vi denna princip:

Först: Undvik. Sedan minska, och slutligen för det som är oundvikligt, kompensera genom projekt som skyddar klimatet.

Vår helhetssyn startar med åtgärder för att öka energieffektiviteten och användningen av grön el i vår fabrik i Zwickau. Dessutom måste våra leverantörer använda grön el vid produktionen av batterier.

Illustration som visar livscykeln för en ID.3.
Illustration som visar livscykeln för en ID.3. Leverantörskedja, produktion, ägande, återvinning/återanvändning

De oundvikliga utsläppen i samband med produktionsfasen kommer att reduceras steg för steg och innan dess kommer vi att kompensera för dem genom certifierade klimatskyddsprojekt. Det här kommer att hjälpa oss att leverera din ID.3 med ett fullständigt koldioxidneutralt klimatavtryck.

För att du sedan under själva användandet ska kunna köra din elbil klimat-neutralt erbjuder vi alternativ för att kunna ladda bilen med grön el, både hemma och på publika laddplatser.

Andelen av oundvikliga utsläpp under tillverkningsprocessen kommer att successivt reduceras och balanseras genom certifierade klimatprojekt tills utsläppen helt har försvunnit. Det här gör att vi kan överlämna din ID.3 till dig med en klimatneutral start.

Klimatprojekten handlar om att skydda skogar i tropiska områden där den största mängden koldioxid per hektar tas upp, samt att utveckla förnybar energi.

På medellång sikt är målet att utveckla nya skogsskyddsprojekt i Sydamerika och Malaysia som inte bara bidrar till klimatskydd, utan också stöder den lokala befolkningen på lång sikt och hjälper till att bevara mångfalden i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling.

Volkswagen genomför dessa projekt tillsammans med andra samarbetspartners. Vi arbetar för närvarande exempelvis med projektutvecklaren Permian Global.

Fram tills våra egna projekt genomförts kommer vi att stödja Permian Globals aktuella projekt för att säkerställa att vi kan erbjuda ID.3 som en helt klimatneutral bil vid leveransen.

Permian Global är ett internationellt företag som hängivet arbetar för att mildra klimatförändringen. Det första projektet som Volkswagen stödde var ”Katingan Mentaya”, en skog i Indonesiens kolhaltiga torvjord.

Genom att skydda den skog på 149 800 hektar som ligger mitt i Kalimantan på Borneo så förhindras ungefär 7,5 miljoner ton koldioxid per år att komma ut i luften. På samma gång skyddas ett naturreservat med värdefull livsmiljö för arter som proboscisapor och gibbonapor samt ungefär 10 procent av de kvarvarande orangutangerna på Borneo.

Projektet bygger på nära samarbete med 34 omgivande byar för att förbättra levnadsvillkor och bidra till en hållbar lokal utveckling. Det omfattar bland annat anställning inom verksamhet för brandbekämpning i skogen, att erbjuda mikrolån samt även utbildning och hälsovård.

Vad du som äger en elbil kan göra för att skydda klimatet

Vi är ansvariga för en klimatneutral produktion av din elektriska bil. Du är ansvarig för en klimatneutral användning av din bil. Vi erbjuder klimatvänliga lösningar för alla laddningsvarianter:

  1. Du kan använda förnybar el i hemmet. Se till att teckna ett elavtal med förnybar el.
  2. Framöver kommer du enkelt kunna hitta gröna laddningsstationer längs vägen och inne i stan genom vår app ”We Connect”.
  3. Volkswagen stöder vi utbyggnaden av grön energi och den nödvädniga infrastrukturen (t. ex. laddboxar) genom vår nya leverantör Elli. Genom att aktivt uppmuntra din arbetsgivare till användning av gröna laddningsstationer kan du också ge ett bidrag.
  4. Ute på motorvägen kan du använda Europas mest kraftfulla laddningsnätverk IONITY, som enbart använder sig av grön el (om det finns tillgängligt i det aktuella landet). Det är ett projekt i samarbete med andra biltillverkare.
Här visas de gröna energileverantörerna Elli och IONITY liksom laddningsinfrastruktur och appen Volkswagen We.

INNOVATION - översikt

I våra Volkswagens modeller finns ett stort antal funktioner och innovationer. Från funktioner som underlättar ditt bilägande till innovativ teknik som bidrar till en hållbar produktionskedja.

Bläddra vidare i VW eMagasin

Den elektriska resan

Solcellsteknik och energilagring är en smart kombination

Vägen mot klimat-neutral mobilitet

Bläddra vidare i VW eMagasin