Assisterad körning på motorvägen.
Innovation

Fem nivåer av självkörande bilar

6 april 2021

En översikt över de fem nivåerna visar hur vägen mot framtiden ser ut. Förarassistanssystem är nyckeln när det gäller självkörande bilar. Förare av Volkswagens bilar är redan bekanta med många av dessa system, som finns i alla nya Volkswagen som tillverkas. Med ID. VIZZION ger Volkswagen också en glimt av det sista förändringssteget.

Den progressiva automatiseringen av bilen innebär inte bara mer komfort på vägen, utan också en revolution inom mobilitet. Fem nivåer beskriver utvecklingen till självkörande bilar. Vi kan redan välja mellan flera intelligenta assistanssystem som hjälper föraren i olika situationer. Radar och ultraljudssensorer registrerar trafiksituationen, en multifunktionskamera framtill övervakar körfälten och har kontroll på andra vägtrafikanter. Tidigare var förarassistanssystem ganska ovanliga, idag är det standard i de flesta Volkswagen-bilar.

Nivå 1: Assisterad körning

Alla som kör en nyare Golf eller Passat idag kan få en glimt av morgondagens möjligheter eftersom dessa bilar i sin standardversion redan uppnår kraven för assistanssystem på nivå 1. Den automatiska avståndskontrollen ACC upprätthåller inte bara en förinställd hastighet, utan håller också avståndet till framförvarande fordon. Vissa modeller är utrustade med ytterligare en funktion hos ACC som i kombination med igenkänning av vägmärken reagerar på hastighetsgränser. En kamera kombinerat med radarfunktion ger information till systemet.

Till samma kategori hör också ”Emergency brake assistant (Front assist)”, som varnar föraren med både ljud och varning på färddatorn och förbereder bilen för nödbromsning. Om föraren inte reagerar alls vid en nödsituation, kan systemet bromsa in automatiskt för att minska effekten av en hotande kollision. I en bil med assistanssystem på första nivån, är föraren alltid ansvarig för att framföra fordonet på ett säkert sätt.

Nivå 2: Delvis automatiserad körning

System på nivå två utför flera uppgifter samtidigt. Systemet kan assistera föraren vid acceleration, styrning och bromsning. Det gör det exempelvis väldigt bekvämt att krypköra vid en trafikstockning. I kritiska situationer hjälper systemet, inom sina begränsningar, föraren att undvika olyckor. Fjärrparkering är också en funktion på den här nivån. Med hjälp av en smart telefon kan bilen manövreras in i trånga utrymmen. Under körningen tar systemet endast hand om deluppgifter, eftersom föraren även på nivå 2 är fullt ansvarig för bilens framförande.

Fjärrparkering med en Volkswagen.

Nivå 3: Hög grad av automatisering

Volkswagen med hög grad av automatisering.

Steget från nivå 2 till nivå 3 är det största, ur ett tekniskt perspektiv. För första gången kan föraren syssla med annat än att köra bilen. Fordonet kan automatiskt ta över och göra en undanmanöver, samt gasa och bromsa. Men systemet har sina begränsningar och föraren måste alltid vara beredd att återta kontrollen över bilen.

Nivå 4: Fullt automatiserad körning

I en studie visar ID.-familjen vad som kommer att vara möjligt i en framtid med nivå 4. Inom ett avgränsat sammanhang, som exempelvis en motorväg, kan systemet ta kontrollen permanent över bilen.

Nivå 4 inkluderar också robot-taxi som exempelvis SEDRIC, som kör helt automatiskt inom begränsade trafikområden, t. ex. städer. Det behövs inte längre någon förare, och passagerarna kan givetvis också syssla med annat än att fundera på bilens framförande. Som att sova.

Fullt automatiserad körning i en Volkswagen.

Nivå 5: Självkörande bilar

Den futuristiska konceptbilen ID. VIZZION är formgiven utan ratt. Interiören i bilen är helt omdefinierad. Bilen kan användas för avkoppling, eller som en arbetsplats om den är försedd med rätt digital utrustning. Fordon på nivå 5 kan röra sig självständigt utan mänsklig hand i alla typer av trafik. Genom medvetenhet om den omgivande miljön, konstant uppkoppling och smart bil-till-bil-kommunikation behövs ingen förare längre. Varken vid resans start eller slut.

Självkörande konceptbil.

INNOVATION - översikt

I våra Volkswagens modeller finns ett stort antal funktioner och innovationer. Från funktioner som underlättar ditt bilägande till innovativ teknik som bidrar till en hållbar produktionskedja.

Bläddra vidare i VW eMagasin

Energilagring på fyra hjul.

Den elektriska resan

Solcellsteknik och energilagring är en smart kombination

Bläddra vidare i VW eMagasin