Volkswagen AG
Utgivare & Juridisk information

Här hittar du information om Volkswagen AG som ansvarig leverantör av det innehåll och de erbjudanden som finns på den här webbsidan.

Utgivare

Customer Interaction Center (CIC)

Customer Interaction Center (CIC) ansvarar för området ”Hjälp för appar och
digitala tjänster”. Du kan vända dig till CIC med ärenden gällande våra digitala tjänster eller appar.

Car2X

Om ditt fordon stödjer Car2X-teknologin kan det efter aktiveringen utbyta viktig trafikinformation, t.ex. om olyckor eller trafikstockningar, med andra trafikanter eller trafikinfrastruktur, förutsatt att dessa också stödjer Car2X-teknologin.

Datainsamling för utveckling av automatiserad körning

Forskning och utveckling av samt säkerhet för automatiserade körfunktioner kräver en signifikant databas med så mångsidiga trafikscenarier som möjligt baserat på verkliga körningar. Dataöverföringen kan, om ditt fordon stödjer denna funktion, aktiveras och avaktiveras direkt genom att använda reglaget ”Utveckling av automatiserad körning” i sekretessinställningarna.

We Charge Feature-appen

Med We Charge-Feature-webbsideappen kan du utan kostnad använda olika webbaserade funktioner och tjänster gällande laddning av elbilar. Till dessa hör i synnerhet att söka och hitta offentliga laddpunkter och en ruttplanerare för utvalda fordon med hänsyn till offentliga laddpunkter längs med rutten.