Om situationen i Ukraina

Bästa kund, 
Vi har alla blivit ordentligt berörda av kriget i Ukraina. En sådan här utveckling i Europa är något vi önskat att vi aldrig mer skulle behöva uppleva.

Utöver den mänskliga tragedin uppstår effekter även på många andra håll. För Volkswagen handlar det om störningar i produktionen. Vi har cirka 40 000 underleverantörer spridda över världen. I Ukraina har våra underleverantörer tillverkning av kabelsatser och olika elektroniska komponenter. Under rådande förhållanden är det inte svårt att förstå att denna produktion påverkats. Det har fått till följd att produktionen av bilar tillfälligt stoppades i några av våra fabriker och detta berör bland annat ID.- och Golf-familjerna.

Tack vare ett omfattande arbete har nu Volkswagen tillsammans med sina underleverantörer hittat lösningar som gör att produktionen återigen kan startas i samtliga fabriker.

Volkswagen arbetar nu vidare med att minimera de produktionsstörningar som uppstått som en följd av kriget. Dock kan situationen fortfarande leda till att beställda bilar kan få sina planerade produktionsveckor framflyttade. 

Vi kan inte annat än beklaga och be om ursäkt för den uppstådda situationen och hoppas att den inte ställer till det alltför mycket för dig som kund. Vi rekommenderar dig att hålla dig uppdaterad om läget kring din beställda bil genom att ha kontakt med din återförsäljare, vi strävar efter att hålla dem löpande uppdaterade om utvecklingen.

Kriget innebär ett stort mänskligt lidande och det är viktigt att omvärlden hjälper till på alla sätt man kan. För oss på Volkswagen har det handlat om donationer där såväl vi som våra återförsäljare stöttat Svenska Röda Korset och andra hjälporganisationer. Volkswagen har på central nivå också fattat beslut om att stoppa sin produktion i de ryska fabrikerna samtidigt som man avslutat export av bilar till Ryssland.

Med vänliga hälsningar

Sten Forsberg
Chef Volkswagen Personbilar Sverige

FRÅGOR & SVAR OM UKRAINA-KRISEN

Vad säger Volkswagen om den aktuella utvecklingen i Ukraina-krisen?

Volkswagen-koncernen är mycket bekymrad och bestört över nyheterna om kriget i Ukraina. Vi fortsätter att hoppas på ett slut på fientligheter och en återgång till diplomati. Det är vår övertygelse att en varaktig lösning på konflikten endast är möjlig på grundval av internationell rätt.

Mot bakgrund av Rysslands angrepp på Ukraina och konsekvenserna av detta, har Volkswagen AG:s koncernledning beslutat att tills vidare sluta tillverka bilar i Ryssland. Detta beslut gäller de ryska produktionsanläggningarna i Kaluga och Nizhny Novgorod.

Exporten av fordon till Ryssland kommer också att upphöra med omedelbar verkan.

Koncernens styrelse har beslutat att till stor del stänga ned verksamheten i Ryssland till följd av den rådande situationen i stort och den stora osäkerhet och omvälvning som den innebär. De ryska myndigheterna har informerats om beslutet och känner till frågan. Dessutom håller vi ett vakande öga på den fortsatta utvecklingen och den övergripande situationen.

Hur tror Volkswagen att en långvarig konflikt kommer att påverka den europeiska ekonomin?

Volkswagen-koncernen befarar att konflikten mellan Ukraina och Ryssland på allvar kommer att påverka hela den europeiska ekonomin.

Ytterligare ett långvarigt avbrott i de globala leveranskedjorna kan bland annat leda till avsevärda prisökningar, energibrist och ökad inflation och därmed få massiva negativa effekter för europeiska och i synnerhet tyska företag.

Europa är beroende av import av råvaror och därför kan det finnas långsiktiga flaskhalsar som ytterligare skulle påverka den europeiska ekonomin. Sanktioner och motsanktioner påverkar Ryssland och Europa. USA och Kina förblir i stort sett opåverkade. Därför förespråkar Volkswagen-koncernen en enad, stark hållning från det internationella samfundet.

Volkswagen genomför fullt ut de sanktioner som har ålagts. Målet ska vara att få ett slut på den väpnade konflikten i Ukraina, och i synnerhet stoppa lidandet för människorna i Ukraina, så snart som möjligt genom förhandlingar mellan parterna på lika villkor.

Kommer Volkswagen att hjälpa flyktingarna?

Företaget har själv varit aktivt involverat i att tillhandahålla humanitärt bistånd: Som ett första steg har styrelsen redan beviljat UNO-Flüchtlingshilfe, den tyska partnerbyrån till FN:s flyktingkommissionär (UNHCR), ett stöd på en miljon euro.

Dessutom har Porsche och Audi bidragit med en miljon euro i nödhjälp, medan ŠKODA och andra företag har skänkt nästan en halv miljon euro vardera.

Nödhjälpen som ges av vår grupp för att hjälpa de som drabbats av kriget uppgår för närvarande till cirka 3,5 miljoner euro, men det är bara början. Förra veckan bad vi och företagsrådet personalen att skänka pengar. Som det ser ut nu (8 mars) har vår arbetsstyrka skänkt över en halv miljon euro och kampanjerna pågår fortfarande. Medarbetarna i Tyskland, och särskilt i Polen, Tjeckien och Slovakien, har också initierat många privata hjälpprojekt.

Volkswagen hjälper också organisationer med mobilitetslösningar för att transportera flyktingar och hjälpmaterial över hela koncernen och alla märken. Vi undersöker för närvarande hur vi ytterligare kan stärka stödet i vår kärnverksamhet för mobilitet.

Vår kärnverksamhet är mobilitet: Koncernen och dess varumärken undersöker därför även hur vi kan tillhandahålla fordon för att hjälpa till att transportera flyktingar och hjälpmaterial.

I vilka tyska Volkswagen-fabriker finns det för närvarande produktionsstopp på grund av kriget i Ukraina? Från när till när kommer produktionen att upphöra och vilka fordonsmodeller berörs?

Volkswagen-koncernen har ett globalt nätverk med över 40 000 leverantörer, däribland vissa i västra Ukraina. Leveranskedjan påverkas redan negativt på grund av den nuvarande situationen i regionen. Detta kan resultera i anpassningar av produktionen på enskilda platser i koncernen.

I vilken utsträckning vår affärsverksamhet påverkas fastställs kontinuerligt av experter i en koncernövergripande arbetsgrupp. Vi måste vara försiktiga under de kommande dagarna och veckorna och hela tiden bedöma situationen.

Leveranskedjorna för ett antal tyska och även europeiska anläggningar har redan påverkats. De enskilda varumärkena och orterna kan ge information om den senaste situationen på de enskilda anläggningar som berörs.

Fordonsproduktionen utanför Europa, särskilt i Nord- och Sydamerika och i Asien, påverkas för närvarande inte. Framför allt får vi kabelsatser för fordonets elsystem, men också många strömbrytare i kupén, från leverantörer i Ukraina.

Det kan också bli problem i logistikkedjan på grund av förlorad transportkapacitet och exempelvis långa väntetider vid gränsövergångar. Fordons- och komponentleveranser med tåg och lastbil längs de vanliga rutterna har avbrutits. Det har också blivit svårare att transportera med fartyg eftersom många rederier vägrar att anlöpa ryska hamnar. Samtidigt stiger fraktavgifterna och försäkringspremierna kraftigt.

Vilka åtgärder har Volkswagen-koncernen vidtagit för att dämpa leveransförlusterna från Ukraina?

Så fort kriget bröt ut etablerade koncernledningen en krisgrupp som dagligen analyserar effekterna på vårt arbete. Arbetsgruppen har redan minskat produktionsstoppen och säkrat produktionen. Trots detta kommer det att bli ytterligare produktionsstopp.

”Ukraina Supply Task Force” gjorde ett fantastiskt jobb under sin första vecka:

  • >10 toppleverantörer skickade 80 anställda till Wolfsburg för att arbeta med lösningar tillsammans med våra inköpsteam (>100 Volkswagen-medarbetare).
  • Andra platser i Östeuropa, Nordafrika och även på andra sidan Atlanten går redan med kort varsel in för att kompensera för förlusterna.
  • Det vi byggt upp under de senaste månaderna med koncernens inköpsstrategi NORTH STAR ger utdelning i denna kris: ett genuint partnerskap mellan leverantörer och koncernen. Med stöd av denna strategiska metod, som bygger på tillit och samarbete, kommer Group Procurement också att övervinna den aktuella krisen.

Kommer komponenter som tidigare levererats från Ukraina att tillverkas någon annanstans och kommer Ukraina att förlora produktionen av dem för gott?

Volkswagen-koncernen står vid sina leverantörer i Ukraina och gör, som en partner, allt för att hjälpa de lokala företagen. Vi undersöker dock även tillsammans med våra partners där alternativ produktion snabbt kan etableras för att säkerställa att de aktuella komponenterna levereras. Det kan i slutändan innebära att vi skapar överskottskapacitet om kriget snart är över – men det är bättre än brist på delar.

Hur ser personalsituationen ut på er ryska anläggning?

I alla aktiviteter på anläggningen har våra medarbetares säkerhet och välbefinnande högsta prioritet. I vilken utsträckning vår affärsverksamhet påverkas i de berörda länderna fastställs kontinuerligt av en krisgrupp.

Med tanke på att vissa europeiska regeringar (t.ex. Tjeckien) har rekommenderat sina medborgare att lämna Ryssland, kommer utländska anställda som för närvarande arbetar i Ryssland och som vill lämna landet att få stöd för detta och företaget kommer att se till att de får möjlighet att lämna landet.

Koncernstyrelsen tar sitt ansvar gentemot berörda anställda på Volkswagen Group Rus på största allvar. Berörda anställda kommer fortsatt att få en rimlig del av sina löner och kostnaderna för dessa kommer att bäras av Volkswagen.

Hur många anställda i Tyskland berörs av produktionsstoppen?

Det går inte att sätta en exakt siffra på det, eftersom korttidsarbete inte bara orsakas av Ukraina-konflikten utan även av andra faktorer som fortsatt brist på halvledare.

Kommer dessa medarbetare fortfarande att få lön eller har du ansökt om korttidsarbete?

För att vid behov kunna reagera flexibelt på enskilda tyska platser använder vi oss av den rättsliga grunden för korttidspermittering. Volkswagen kommer att fortsätta att fylla på korttidsersättningen för berörda anställda.

Vilka delar av företaget tillhör Volkswagen Group Rus?

VOLKSWAGEN Group Rus LLC är hemvist för den ryska verksamheten med sju varumärken inom VOLKSWAGEN-koncernen: Volkswagen Personbilar, Volkswagen Transportbilar, ŠKODA, Audi, Lamborghini, Bentley och Ducati.

Hur många bilar såldes och tillverkades 2021?

Volkswagen-koncernen sålde omkring 199 000 fordon på den ryska marknaden 2021. Under 2021 tillverkades ca 170 000 bilar vid företagets produktionsanläggningar: 118 000 enheter vid Kaluga-fabriken och 52 000 vid Nizhny Novgorod-fabriken (kontraktstillverkning på uppdrag av VW Group Rus). Den totala marknadsandelen under 2021 var 11,9 %. 11 500 fordon exporterades till OSS-länderna.

Dessutom tillverkades omkring 96 000 motorer vid företagets egen anläggning i Kaluga 2021, varav 7 800 exporterades till produktionsanläggningar över hela världen, inklusive Polen, Spanien och Indien.

För uppdateringar, se Volkswagen AG:s hemsida: https://www.volkswagenag.com/en/group/faqs-ukraine.htmlOpens an external link

Ytterligare information om Volkswagen Group Russia kan du hitta på Skodas webbplats via följande länk:

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/faq-russia-ukraine/Opens an external link