Passat

Volkswagen Företagsleasing

Operationell eller finansiell leasing. Vi erbjuder både och.

Anpassat till din nya bil

Med garanterat andrahandsvärde vilket ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare. Generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar.

1
Lägre månadsbetalning

Finansiering med garanterat andrahandsvärde ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

2
Avdragsgill moms

Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill.

3
Inget krav på insats

Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar, kapital som ägare förväntar sig en avkastning på.

Operationell eller finansiell leasing

Välj mellan operationell eller finansiell leasing. Du avgör vem som ska garantera bilens andrahandsvärde.

Finansiell leasing – Leasetagaren får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, det vill säga bilens andrahandsvärde.

Operationell leasing – Leasegivaren/återförsäljaren bär den ekono­miska risken förknippad med ägandet av leasing­objektet, det vill säga bilens andrahandsvärde.
 

Allt på en faktura

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för företag. Kombinera leasingen av företagsbilen med Volkswagen Försäkring och Volkswagen Serviceavtal för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

Sittande man med fika framför bil

Business Lease

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för företag. Kombinera leasingen av företagsbilen med Volkswagen Försäkring, Volkswagen Serviceavtal och ett kostnadsfritt företagskort för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

Varför Volkswagen Företagsleasing?

För en hel del företag innebär bilfinansiering via oss att de inte behöver binda kapital i bilen. Kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på. Man belastar inte heller företagets övriga säkerheter och man frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar. Bilen fungerar som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värdeminskning. Leasingavgiften bokförs även som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill. Styrkor som gör företagsleasing fördelaktig för dig. Finansierar du din nya Volkswagen med Volkswagen Företagsleasing får du 21% lägre månadsbetalning jämfört med ett företag som betalar bilen kontant eller med checkkredit.

I jämförelsen har vi utgått från leasingkostnaden för företagskunder som köpte en ny Volkswagen och finansierade den med Volkswagen Företagsleasing mot ett företag som betalar bilen kontant där ägarna förväntar sig 10% avkastning på eget kapital. Företaget behåller sin soliditet och likviditet med en modernare vagnpark som kräver mindre reparationer och inte minst är skonsammare mot miljön och ofta billigare i drift.

Bilfinansiering

Volkswagen Företagsleasing

Eget kapital

Bilpris inkl. moms

450 000 kr

450 000 kr

Moms

112 500 kr

112 500 kr

Insats

0 %

0 %

Finansierat belopp

337 500 kr

450 000 kr

Avtalsperiod

36 mån

36 mån

Andrahandsvärde

50 %

50 %

Leasingavgift

7 155 kr

½ moms leasingavgift

894 kr

Månadsbetalning

8 049 kr

9 060 kr

Bilpris inkl. moms

450 000 kr

Moms

112 500 kr

Insats

0 %

Finansierat belopp

337 500 kr

Avtalsperiod

36 mån

Andrahandsvärde

50 %

Leasingavgift

7 155 kr

½ moms leasingavgift

894 kr

Månadsbetalning

8 049 kr