Tips

Stora ordlistan för elbilar och laddning

Foto: Rickard Croy

Om du är elbilsentusiast eller helt ny med laddbara bilar spelar ingen roll – den här heltäckande ordlistan kommer du att ha nytta av! Här är alla förkortningar, motoralternativ och specialord.

Elbilsordlista med stort E, med start från A.

Snabbnavigering:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W

A

AC
Elbilar har naturligtvis klimatanläggningar men just AC står faktiskt även för något annat i elbilsvärlden. AC är nämligen en förkortning av det engelska ordet alternating current som betyder växelström. En typ av elektrisk ström som ändrar riktning och används i vägguttag och vanliga elnät.

Upptäck mer om laddning

AC-laddning
Växelströmsladdning. Se AC.

Ampere
Enhet för att mäta elektrisk ström (A). Antalet ampere anger hur mycket ström som flödar i en elledning.

AVAS
En förkortning för Acoustic vehicle altering system som är en lag som bestämmer att en bil som framförs på el måste ge ifrån sig ett kontinuerligt ljud på minst 56 dBA (inom två meter) om fordonet kör i 20 km/h eller långsammare.

B

BEV
En förkortning av battery electric vehicle. En bil som enbart drivs med hjälp av en elmotor eller flera elmotorer samt har ett laddningsbart batteri.

Bidi charging
Bidirectional charging – tvåvägsladdning eller dubbelriktad laddning. Gör att bilens högvoltsbatteri både kan laddas av en extern strömkälla och användas som strömkälla.

BMS
En förkortning av battery management system. Används för att övervaka och hantera batteriets drift och prestanda i elbilar.

Bromskraftsåtervinning
Bilens förmåga att återvinna rörelseenergi till batteriet vid inbromsning.

Bränsleceller
En bränslecell är en strömkälla som omvandlar kemisk energi från vätgas till elektricitet med hjälp av elektroder. Restprodukten är vattenånga.

C

CCS
Förkortning för combined charging system vilket är en standard för snabbladdning. Kombinerar både AC- och DC-laddning i en laddkontakt.

Chademo
En japansk standard för snabbladdning av elbilar som inte längre används på elbilar i Europa. Kommer från meningen o cha demo ikaga desuka som betyder får det lov att vara en kopp te, hänvisar till tiden som det tar att ladda en bil.

D

DC
Direct current betyder likström. En typ av elektrisk ström som rör sig i en konstant, rak linje. Lämpar sig väl för lagring. Används för att snabbladda batterier i elbilar.

DC-laddning
Förkortning av direct current som betyder likström. DC-laddning används för att snabbladda elbilar med likström från en snabbladdningsstation.

Destinationsladdning
Laddning som sker på en viss destination. Vanligtvis AC-laddning. Exempelvis vid en besöksparkering, i parkeringsgarage eller ett privat hem.

Dynamisk lastbalansering
En automatisk process för att undvika överbelastning av det lokala elnätet. Belastningen fördelas dynamiskt i en prioritetsordning till de apparater och bilar som är inkopplade på nätet.

Dynamisk laststyrning
En process där den maximalt tillgängliga nätströmmen fördelas och justeras mellan de anslutna elbilarna.

E

Effekt
Fysisk term för den mängd energi som omvandlas per tidsenhet.

Elbil
En bil som drivs helt av elektricitet och har ingen förbränningsmotor. Se även BEV.

Elfordon
Samlingsnamn för alla sorters fordon som drivs med elektricitet.

Elhybrid
En bil som har både en elmotor och en förbränningsmotor och kan drivas med elektricitet eller fossila bränslen. Kallas även fullhybrid. Kan inte laddas från en extern källa utan använder förbränningsmotorn för att ladda batteriet under färd och vid inbromsningar.

Enpedalskörning
Gas och broms i en pedal där bilen bromsar och återvinner energi när gaspedalen släpps upp. Kan oftast ställas i olika nivåer.

EPA
Environmental protection agency är den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket. Ansvarar för att reglera och övervaka miljörelaterade frågor i USA.

EV
En förkortning för electric vehicle som avser de bilar som drivs helt av elektricitet med hjälp av en elmotor eller flera elmotorer samt har ett laddningsbart batteri. Se även BEV.

EVSE
Förkortning för electric vehicle supply equipment och betyder den utrustning och laddinfrastruktur som krävs för att ladda elbilar.

F

FCEV
En förkortning för fuel cell electric vehicle som är en bil som använder bränsleceller för att producera elektricitet och driva bilen. Se även bränsleceller.

Fullhybrid
En bil som har både en elmotor och en förbränningsmotor och kan drivas med elektricitet eller fossila bränslen. Kallas även elhybrid. Kan inte laddas från en extern källa utan använder förbränningsmotorn för att ladda batteriet under färd och vid inbromsningar.

G

GOM
Betyder guess-o-meter eller gissometer och är en skämtsam benämning på räckviddsmätaren i elbilar. Ofta finns det två varianter: en som är baserad på den fabriksangivna räckvidden och inte har någon förankring i verkligheten (därav namnet) och en som uppskattar återstående körsträcka baserat på befintlig laddning och hittillsvarande körmönster. För Volkswagens elbilar gäller den senare varianten.

H

Halvledare
Material som inte leder ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter strömledning som en isolator.

Hybrid
En bil som har både en elmotor och en förbränningsmotor och kan drivas med elektricitet eller fossila bränslen. Kallas även elhybrid eller fullhybrid. Kan inte laddas från en extern källa utan använder förbränningsmotorn för att ladda batteriet under färd och vid inbromsningar.

I

ICE
Förkortning för internal combustion engine och avser förbränningsmotorer som drivs med fossila bränslen.

ID.
Modellerna inom Volkswagens ID.-familj är 100 % eldrivna. Vi erbjuder idag modellerna ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 och ID.7 Tourer samt ID. Buzz och ID. Buzz Cargo från Volkswagen Transportbilar. Namnet ID. står för intelligent design, identitet och visionära teknologier.

Upptäck våra elbilar

IONITY
Nätverk av snabbladdare utmed de största vägarna i Sverige och Europa.

J

Jordartsmetaller
Förlegat ord för metalliska grundämnen. I dag pratas det ofta om sällsynta jordartsmetaller som används vid tillverkning av batterier och elmotorer med permanentmagneter.

K

kW
Förkortning av kilowatt som är en enhet för effekt, (alltså energi per tidsenhet), mätt i tusentals watt. Laddningshastighet mäts i kW.

kWh
Förkortning av kilowatt hour (kilowattimme) som är en energienhet mätt i tusentals. Används för att visa förbrukning av elektrisk energi.

L

Laddbar bil
Samlingsnamn för alla typer av bilar som går att ladda med elektricitet från en extern strömkälla, alltså elbilar och laddhybrider.

Laddbox
Enhet som används för att reglera laddningen mellan elnätet och elbilen.

Upptäck laddboxen ID. Charger

Laddeffekt
Hastigheten som elbilen laddar. Anges oftast i kilowatt (kW).

Laddhybrid
En bil som har både en elmotor och en förbränningsmotor samt ett högvoltsbatteri som kan laddas från en extern strömkälla. Se även plug in-hybrid.

Upptäck våra laddhybrider

Laddkurva
Grafik över laddningsprocessen. En elbil laddas oftast snabbare ju mer urladdat batteriet är. Laddkurvan är som högst i början av laddningsprocessen.

Laddpunkt
En specifik plats eller anslutning där en elbil kan anslutas för laddning av batteriet.

Laddstation
En specifik plats eller anslutning där en eller flera elbilar kan anslutas för laddning av batteriet.

Laddstolpe
En specifik plats eller anslutning där en elbil kan anslutas för laddning av batteriet.

Lastbalansering
En process för att undvika överbelastning av det lokala elnätet. Belastningen fördelas till de apparater och bilar som är inkopplade på nätet.

LFP-batteri
Litiumjärnfosfat-batteri. Ett batteri utan vare sig kobolt eller nickel som är något billigare än litiumjonbatterier men har något lägre energiinnehåll.

Likriktare
En likriktare används för att omvandla växelström till likström. Likriktaren fungerar som en ventil som låter ström att passera i en riktning, men blockerar den i den motsatta riktningen.

Likström
Likström har en konstant riktning och styrka och lämpar sig väl för lagring. I vanliga batterier används därför alltid likström. Kallas på engelska för DC, eller direct current.

Litiumjonbatteri
Batteriteknik som lämpar sig väl för elbilar på grund av hög energitäthet och prestanda.

M

Maxladdningseffekt
Används för att beskriva en elbils högsta effekt vid laddning, både AC och DC. Ju högre effekt desto snabbare kan bilen ladda.

Mildhybrid
En mildhybrid från Volkswagen drivs primärt med en bensinmotor. Som mildhybriddrift är bensinmotorn ansluten till ett 48 V litiumjonbatteri och en 48 V remstartgenerator. I 48 V-systemet lagras energi som används för drivningen genom bromsenergiåtervinningen. Bensinmotorn erbjuder särskilt goda igångkörningsegenskaper och hög effektivitet eftersom motorn stängs av helt och hållet flera gånger tack vare de elektriska komponenterna. I dessa faser rullar mildhybriden fritt utan utsläpp från bensinmotorn. Tekniken gör att bränsleförbrukningen minskas en aning.

Mode 1
Term för laddning av elbil. Mode 1 betyder att du använder en vanlig sladd och ett vanligt hushållsuttag utan säkerhet som jordfelsbrytare eller lastbalansering.

Mode 2
Term för laddning av elbil. Använder ett vanligt hushållsuttag med en specifik laddkabel med en inbyggd säkerhetsenhet som skyddar elbilen och elnätet.

Mode 3
Term för laddning av elbil. Med Mode 3 används en specialkonstruerad laddkabel som kopplar ihop elbilen med laddutrustningen. Kabeln har inbyggd kommunikationsutrustning som gör att bilen kan kommunicera i realtid med laddutrustningen för att uppnå optimal effekt.

Mode 4
Term för laddning av elbil. Snabbladdning med likström, DC-laddning. Använder CCS-, Chademo- eller NACS-kontakt.

N

NACS
Förkortning för North American Charging Standard. Ett system utvecklat för både AC- och DC-laddning.

NEDC
Förkortning för New European Driving Cycle. En testcykel (körcykel) som tidigare användes för att mäta bränsleförbrukning, energiförbrukning och utsläpp i bilar enligt europeiska standarder. Ersattes 2019 av körcykeln WLTP.

NiMH-batteri
Batteri av nickelmetallhydrid för hybrider (ej Volkswagen).

NMC-batteri
Batteri bestående av litium, nickel, mangan och kobolt. Hög energitäthet.

Normalladdning
Laddningsmetod för att ladda elbilens batteri med låg effekt under en längre tidsperiod. Exempelvis via ett vanligt vägguttag (rekommenderas ej) eller laddbox Mode 3. Kallas även långsamladdning.

O

OBC
Förkortning för on board charger eller ombordladdare. En komponent i elbilen som omvandlar växelström till likström för att ladda batteriet. Det är ombordladdarens kapacitet som anger vilken typ av AC-laddning elbilen kan ta emot.

OBD
Förkortning för on-board diagnostics som är standardiserade system inbyggda i alla bilar från 2001 och framåt men många betydligt tidigare. Övervakar och diagnostiserar bilens olika komponenter och system.

OTA
Förkortning för over the air som betyder att uppdateringar av bilens mjukvara kan ske trådlöst via internet.

P

PHEV
Förkortning för plug-in hybrid electric vehicle. En bil som har både en elmotor och en förbränningsmotor och kan laddas från en extern strömkälla. Se även laddhybrid.

Plug & Charge
Funktion som gör att bilen kan kommunicera direkt med laddstolpen och starta laddningen utan behov av att blippa ett kort eller starta en app.

Plug-in-hybrid
En bil som har både en eller flera elmotor(er) och en förbränningsmotor och ett högvoltsbatteri som kan laddas från en extern strömkälla. Se även laddhybrid.

R

Range extender
Räckviddsförlängare är en liten förbränningsmotor som används i vissa elbilar (ej Volkswagen) för att förlänga den totala körsträckan genom att ladda batteriet under drift. Se även seriehybrid.

Regenerativ bromsning
En teknik som utnyttjar elbilens elmotor för att omvandla rörelseenergi till elektrisk energi under bromsning och ladda batteriet.

Räckvidd
Den sträcka som en elbil kan köra på en fullständig laddning av batteriet innan det behöver laddas igen. Se även WLTP.

Upptäck vår räckviddskalkylator

Räckviddsångest
Ett begrepp för att beskriva oro eller ångest som förare av en elbil kan få av rädslan för att få slut på laddning innan målet är nått.

S

Seriehybrid
En bil där elmotorn driver hjulen medan förbränningsmotorn endast används för att ladda elmotorns batteri (ej Volkswagen).

Semisnabbladdning
Ett begrepp för DC-laddning som ofta inte uppgår till mer än 50 kW.

Smart Charge
Ett system där laddningen kan styras att ladda vid låg belastning på elnätet eller när elpriset är mer fördelaktigt. Styrs vanligen med en app.

Snabbladdning
En laddningsmetod som levererar hög effekt för att snabbt ladda elbilens batteri till en tillräcklig nivå på kort tid, vanligtvis vid snabbladdningsstationer.

SoC
Förkortning för state of charge. Visar batteriets nuvarande laddningsnivå i en elbil.

SoH
Förkortning för state of health. Beskriver det aktuella skicket och kapaciteten hos ett batteri i en elbil.

Supersnabbladdare
En DC-laddningsstation som kan leverera höga effektnivåer (över 200 kW) för att ladda elbilens batteri.

T

TCO
Förkortning för total cost of ownership. En kalkyl med alla ägandekostnader inräknade.

Typ 1-kontakt
En standardiserad laddkontakt som främst används i Nordamerika och Japan.

Typ 2-kontakt
En standardiserad laddkontakt för elbilar som krävs på alla nya elektrifierade bilar som säljs i EU från 2015. Även känd som Mennekes-kontakt.

V

V2G
Förkortning för vehicle to grid. Gör att det går att använda bilens högvoltsbatteri för att förse elnätet med ström genom att lagra och frigöra el vid behov.

V2D
Förkortning för vehicle to device. En bils förmåga att kommunicera med en smartphone.

V2H
Förkortning för vehicle to home. Gör att det går att använda bilens högvoltsbatteri för att förse ett hem med el. Antingen vid strömavbrott eller när elen är dyr.

V2L
Förkortning för vehicle to load. Gör att det går att använda bilens högvoltsbatteri för att driva externa enheter, exempelvis ett våffeljärn eller en TV.

V2X
Förkortning för vehicle to everything. Betyder att bilen kan kommunicera och i vissa fall interagera med andra bilar i den omedelbara omgivningen.

Växelriktare
Växelriktaren omvandlar likström till växelström med hjälp av en inbyggd strömbrytare (switch) som bestämmer strömmens frekvens och tar fram en sinusvåg genom att rikta om likströmmen.

Växelström
Växelström växlar hela tiden riktning och ger upphov till ett vågliknande mönster. Växelström är effektivt och billigt att transportera, används i det allmänna elnätet. Heter AC eller alternating current på engelska.

W

Wallbox
En energienhet som är kopplad till husets elsystem och vanligtvis monterad på en vägg. Används för att ansluta elbilar till elnätet för laddning av batteriet. Även kallad laddbox.

Watt
Enhet för effekt (W). Används för att beskriva laddnings- och motorprestanda i elbilar.

We Charge
Volkswagens laddningslösning. Den smarta tjänsten för Volkswagen-ägaren som på ett bekvämt sätt vill ladda din ID.-modell hemma – och i hela Europa. För närvarande finns över 600 000 laddpunktertill förfogande och det byggs ut kontinuerligt. Är integrerad i Volkswagen-appen. Med We Charge Free, We Charge Go och We Charge Plus går det att välja mellan tre olika taxor, anpassade efter det individuella laddningsbehovet.

Upptäck We Charge

WLTP
Förkortning för Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. En standardiserad testcykel (körcykel) för att mäta bilars bränsleförbrukning och utsläpp. Ersatte körcykeln NEDC år 2019.

TIPS - översikt

Det finns många tips och knep man kan ta till för att ta hand om sin bil. För att underlätta för dig har vi samlat våra bästa tips på ett ställe.

10 ovanliga frågor om elbilar

”Min tjänstebil är snygg, rymlig och har lägre driftskostnader”

Car Hacks – Smarta funktioner i bilen