Man blickar ut över stad från hustak

Ny standard för förbruknings­värden

Ny standard för förbruknings­värden

Närmare den verkliga förbrukningen: WLTP omvärderar förbrukningsvärdena

Sedan september 2017 gäller nya förbrukningsvärden. De beräknas genom en ny standard – WLTP. Det står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Som hörs på det långa namnet är det en världsomspännande standardiserad testprocedur för att få fram jämförbara värden för bränsleförbrukning och utsläpp. Här får du reda på vad det betyder för dig och din Volkswagen.

Tydligare med WLTP

Den nya standarden förändrar hur biltillverkarna testar och mäter förbrukning och utsläpp. Här kan du se mer om den nya proceduren.

Vad är WLTP?

Den som vill köpa bil vill kunna jämföra bränsleförbrukning och utsläppsvärden mellan olika bilmodeller. Här kan du läsa hur värdena beräknas med den nya testproceduren. 

Läs mer

Vad är WLTP?
Volkswagen står på en blå platta och bredvid syns symbol för bränsleförbrukning

Goda skäl för WLTP

Eftersom WLTP använder verkliga kördata som samlas in världen över, ger det mer realistiska förbrukningsvärden jämfört med tidigare metoder. Här kan du läsa mer om vad som ändrats till den nya testproceduren. 

Läs mer

NEDC och WLTP

Hösten 2017 ersatte WLTP den tidigare testproceduren NEDC. Det nya testet ger värden som stämmer bättre överens med den verkliga förbrukningen. Läs mer om hur de två testmetoderna skiljer sig från varandra. 

Läs mer