Man blickar ut över stad från hustak

Ny standard för förbrukningsvärden

Närmare den verkliga förbrukningen: WLTP omvärderar förbrukningsvärdena. Sedan september 2017 gäller nya förbrukningsvärden. De beräknas genom en ny standard – WLTP. Det står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Som hörs på det långa namnet är det en världsomspännande standardiserad testprocedur för att få fram jämförbara värden för bränsleförbrukning och utsläpp. Här får du reda på vad det betyder för dig och din Volkswagen.

Tydligare med WLTP

Den nya standarden förändrar hur biltillverkarna testar och mäter förbrukning och utsläpp. Här kan du se mer om den nya proceduren.

Vad är WLTP?

Den som vill köpa bil vill kunna jämföra bränsleförbrukning och utsläppsvärden mellan olika bilmodeller. Här kan du läsa hur värdena beräknas med den nya testproceduren. 

Läs mer

Vad är WLTP?
Volkswagen står på en blå platta och bredvid syns symbol för bränsleförbrukning

Goda skäl för WLTP

Eftersom WLTP använder verkliga kördata som samlas in världen över, ger det mer realistiska förbrukningsvärden jämfört med tidigare metoder. Här kan du läsa mer om vad som ändrats till den nya testproceduren. 

Läs mer

NEDC och WLTP

Hösten 2017 ersatte WLTP den tidigare testproceduren NEDC. Det nya testet ger värden som stämmer bättre överens med den verkliga förbrukningen. Läs mer om hur de två testmetoderna skiljer sig från varandra. 

Läs mer

Bilden visar symboler för tidtagning, fartmätare och platsmärke

Videopresentation av WLTP

--:--

NEDC och WLTP, en jämförelse

Genom bland annat längre körsträckor och mindre tomgång ger WLTP förbrukningssiffror och utsläppsvärden som stämmer bättre med verklig körning. Så här skiljer sig testmetodernas körcykler.

NEDC, en översikt

Den standardiserade testmetoden NEDC gäller alla personbilar och lätta lastfordon. Den introducerades 1992 för att fastställa ett fordons bränsleförbrukning och utsläppsvärden i siffror som går att jämföra mellan olika bilar. Översikten visar ramverket som mätningarna baseras på.

Visa testparameter

NEDC diagram, bränsleförbrukning och utsläppsvärden som jämför olika bilar.
WLTP diagram, förbrukningsvärden sett till km/h

WLTP, en översikt

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP, är en världsomspännande standard för att testa personbilar och lätta transportfordon. Den började gälla 1 september 2017 och ger förbrukningsvärden som stämmer bättre med verklig användning, bland annat genom mer omfattande testparametrar. Se mer.

Visa testparameter

RDE, en översikt

Utöver WLTP har även testmetoden RDE använts i Europa sedan september 2017. RDE står för Real Driving Emissions. Till skillnad från NEDC och WLTP görs testet i verklig trafik istället för i ett laboratorium. Utsläppen (kväveoxider och partiklar) som mäts under körningen kallas verkliga utsläpp.

Under RDE-testet körs bilen på en blandning av vägar: en tredjedel stadstrafik, en tredjedel landsvägar och en tredjedel motorväg. Under testet görs slumpmässiga accelerationer och inbromsningar, hela tiden enligt Tysklands vägtrafikregler (StVO). Testet genomförs med en medelhastighet på mellan 15 och 40 km/h i stadstrafik, och 60 till 90 km/h på landsvägar. På motorväg (i Tyskland) kan bilen köras upp till 145 km/h, och korta stunder i 160 km/h.

I bilen monteras en mobil utrustning för att mäta utsläppen av bland annat  kväveoxider och koloxid. Körningen ska pågå mellan 90 och 120 minuter. Yttertemperaturen måste ligga mellan -7 och +35 °C, luftkonditioneringen kan vara påslagen. 

Volkswagen som utför RDE-testet i trafik.

Målen för den nya testproceduren

WLTP ändrar testproceduren för att mäta bränsleförbrukning och utsläpp. Fördelarna är i korthet:

Höghus och trafik  på bilväg

Transparens

Nya testproceduren visar ett fordons verkliga bränsleförbrukning på ett bättre sätt.

WLTP använder en körcykel som på ett bättre sätt än den föregående standarden NEDC reflekterar den vardagliga verkliga användningen av bilen. Medan förbrukningsvärdena tidigare mättes i abstrakta laboratorieförhållanden med målet att ge jämförbara värden mellan bilmodeller, ger den nya testproceduren en mer exakt prognos för bilens verkliga förbrukning, tack vare förbättrade testparametrar. WLTP är att den simulerar realistisk körning för att ge mer realistiska värden.

Standards

Nya standarden WLTP säkerställer jämförbara testresultat över hela världen.

Ett av de viktigaste målen med WLTP är att ge en standardiserad metod för att fastställa utsläpp och energiförbrukning för olika motorsystem, som bensin, diesel, fordonsgas och el. Ett fordon av samma typ ska ge samma testresultat var som helst i världen om WLTP-procedurens följts korrekt. Att siffrorna ska kunna jämföras är också anledningen till att  det är absolut nödvändigt att mätningarna sker i en kontrollerad miljö i laboratorium. Förbrukningen och utsläppsvärdena mäts tillförlitligt med bilen i laboratorium i en testrigg på "rullar", där bilen körs enligt en förutbestämd testcykel med olika hastigheter.

Världskarta
Blad med vattendroppar

Klimatpåverkan

Förbrukningsvärden som stämmer bättre med verkligheten hjälper till att nå internationella klimatmål och reducera påverkan på miljön.

Att reducera utsläppen av CO2 är en nyckelfaktor när det gäller att utveckla nya bilar. WLTP gör det möjligt att kontrollera och dokumentera att utsläppsvärdena möter internationella gränsvärden.

2010 producerades 4,72 miljarder ton CO2-ustläpp bara av EU-länderna. Av det kom 19% från fordonstrafik*. Med det i åtanke har EU som mål att ha minskat utsläppen med 20% år 2020.**  Det målet kommer att nås med hjälp av WLTP. Precis som bränsleförbrukningen beror ett fordons CO2-utsläpp på vilken modell det är. WLTP ger bättre möjligheter att jämföra energiförbrukning och CO2-utsläpp mellan olika bilmodeller. Mätningarna är alltså oberoende av märke och fordonstyp. Värdena tenderar okså att bli högre än NEDC-testvärdena. Man kan räkna med att nya bilmodeller och deras motorer optimeras med tanke på lägre förbrukning och mindre klimatpåverkan. 

*) Informationen baseras på rapporten "Mobility of the Future – Safe and Tested", 16.03.2015, TÜV e.V.

**) Informationen baseras på rapporten "CO2 regulation for passenger vehicles" publicerad av German Economic Institute of Cologne, 2013.

Spara på bränslet

Bränsleförbrukningen i din bil beror på många faktorer som du inte kan påverka. Det finns dock en hel del smarta tips som hjälper dig att minska bränsleförbrukningen.

Kör mjukt

Framsynt körning.

Stressa mindre, spara mer. Du kan minska bränsleförbrukningen helt enkelt genom att köra lugnare, hålla en lagom och konstant hastighet, bromsa mindre, smidigt följa med trafikflödet, undvika häftiga accelerationer och utnyttja farten genom att låta bilen rulla där det är lämpligt. Se långt fram för att planera körningen, då kan du köra mjukt.

Volkswagen Golf kör svänger i stadstrafik
Volkswagen växellåda och instrumentpanel

Växla oftare, tanka mer sällan

Kör alltid på den högsta möjliga växeln.

Att växla upp så snart det går sparar bränsle. Det finns en myt om att låga varvtal kan skada motorn, men det är verkligen en myt. Både TDI- och TSI-motorer gillar att gå på tredje växeln i så låg fart som 30 km/h. De ger gott om kraft redan vid 2000 varv/minut. Du kan växla till tvåans växel nästan på en gång när bilen börjat rulla. Du kan lätt hoppa över en växel när du växlar upp, och välja alltid högsta växeln – 50 km/h på högsta växel är inget problem för många fordon. Så länge bilen går smidigt med normalt ljud, så är inte motorvarvet för lågt. Om du har en bil med automatlåda, välj ett "snålt" körprogram, om det finns.

Låt det rulla

Använd bränslestoppet.

0,0 liter per mil! Med rätt metoder kan du verkligen spara bränsle. Du kan till och med komma så lågt som till ingenting. Med växeln i, lättar du på gasen och låter bilen rulla. Motorn stänger då av bränsletillförseln helt, och du förbrukar då inget bränsle alls. Du kan dra nytta av metoden till exempel när du motorbromsar, till exempel i utförsbacke eller när du närmar dig en korsning med rött ljus eller stoppskylt. Du kan även spara bränsle genom att trycka ned kopplingspedalen och låta bilen rulla längre sträckor där det är möjligt.

Volkswagen bil
Volkswagen Tiguan med cykel baktill

Mer komfort, mindre förbrukning

Använd extrautrustning med måtta.

Spara upp till 2 liter på 100 km helt enkelt genom att välja rätt. En del utrustning gör färden bekvämare, men kostar bränsle om de används mycket. Ett exempel är klimatsystemet. Att kyla ned bilen i sommarvärme kan förbruka 2 liter per 100 km i lägre hastigheter. Men du kan sänka innertemperaturen i bilen innan du startar genom att vädra den en stund med ett par öppna fönster. Under färden, håll lite koll på vilka system som är igång och vilka du kan klara dig utan. 

Håll trycket

Kontrollera däcktrycket

Börja spara bränsle startar redan innan du startar resan. Du kan minska förbrukningen en hel del genom att kontrollera däcktrycket. Rullmotståndet utgör uppemot 15% av den totala bränsleförbrukningen. Om du ser till att däcken har det tryck som rekommenderas för en fullastad bil (siffrorna står på insidan av tanklocket) minskar rullmotståndet och därmed förbrukningen. När du köper nya däck, se till att de har lägsta möjliga rullmotståndet. Det sparar så mycket som 3%. De däcken är också tystare.

Volkswagen Tiguan främre sida
Volkswagen Golf motor

En varm motor drar mindre

Undvik korta sträckor.

Att samordna körningarna sparar bränsle. Motorn drar mer bränsle när den är kall – om du ofta kör korta sträckor med många kallstarter kan förbrukningen åka upp till 30 liter per 100 km! Om du istället uträttar flera ärenden på samma gång, och göra fler av starterna med varm motor, sparar du bränsle. 

Det smidiga sättet att spara

Använd motorolja med låg friktion.

Kvalitet sparar upp till 5%. Ju snabbare motorn smörjs ordentligt, desto snabbare minskar utsläppen. Det är särskilt viktigt när det gäller kallstarter och korta sträckor. En motorolja av hög kvalitet kan minska bränsleförbrukningen med 5% jämfört med en konventionell olja. Det är en av anledningarna till att Volkswagen använder motoroljor av hög kvalitet med låg friktion.

Volkswagen där man ser motor under huven genom en digital genomskärning
Volkswagen Golf backspegel under hög fart

Minsta motståndets lag

Lägre luftmotstånd.

Optimal aerodynamik är en nyckel till låg bränsleförbrukning, särskilt i höga hastigheter. Därför har din Volkswagen en form som är utvecklad för lågt luftmotstånd. Utrustning på taket, som till exempel skidställ, cykelställ och takbox, påverkar aerodynamiken mycket och ökar förbrukningen, så se till att ta bort den när den inte behövs.

Det kan vara lätt att spara

Undvik att köra omkring extra vikt.

Du kan spara bränsle bara genom att ta bort onödig vikt från bilen. Ett exempel: Varje 100 kg extra vikt ökar bränsleförbrukningen med 0,3 liter per 100 km. Kontrollera därför vad du har i bagageutrymmet och ta bort det du inte behöver. Du kan till och med spara bränsle när du tankar. Fyll tanken till hälften – en full tank ökar bilens vikt, och därmed förbrukningen.

Volkswagen bagageutrymme med fylld matkasse

Frågor och svar