Tips

Tvätta din bil som ett proffs

Tips

Tvätta din bil som ett proffs

14 april 2022

Att hålla sin bil ren och snygg är den mest vardagliga formen av bilvård. Om du vill tvätta bilen för hand så finns det flera saker att tänka på.

1 Tänk på naturen

Tvätta alltid bilen vid en anvisad biltvättanläggning. Bara då kan du vara säker på att spillvattnet tas om hand ordentligt och att kemikalier som följer med smutsvattnet förhindras att nå grundvattnet.

På marknaden finns det miljömärkta rengöringsprodukter, som är effektiv mot smuts och samtidigt skonsam mot miljön.

2 Var förberedd

Du behöver:

  • Fälgrengöring.
  • Kallavfettning + alkalisk avfettning (alternativt multiavfettning).
  • Bilschampo.
  • Tvättsvamp eller tvätthandske.
  • Sämskskinn eller mikrofiberduk.
  • Ytterligare en mikrofiberduk.
  • Möjlighet att skölja av bilen (vattenslang etc utan tryck).
  • Högtrycksspruta (med tryck).
  • Tvätthink med smutsfilter (särskilt galler i botten på hinken så att smutsen samlas i botten, utan risk för att du får med dig det när du doppar tvättsvampen eller tvätthandsken i hinken.

Ca 1 timmas tid.

3 Börja med fälgarna

Fälgarna är med all sannolikhet de som är mest nedsmutsade och där smutsen kan sitta som hårdast. Där börjar du. Använd avsedd fälgrengöring och låt medlet verka innan du sköljer av. Ett bra fälgrengöringsmedel reagerar genom att ändra färg, när medlet får kontakt med bromsdammet. Efter att medlet sköljts av, gå över till högtryck och spola av fälgarna. Glöm inte att spola ordentligt rent i hjulhusen.

4. Avfettning och avsköljning

Kallavfettning löser upp petroliumbaserad smuts. Medlet ska endast användas på de ytor där smuts från vägbanan stänker upp mot bilens kaross. En tumregel är att inte applicera kallavfettning ovanför bildörrarnas handtag och medlet ska inte komma i kontakt med gummilister.

Alkalisk avfettning löser organisk smuts. Enkelt förklarat övrig smuts som inte har stänkt upp från vägbanan. Denna avfettning är ett mildare lösningsmedel och kan läggas över hela karossen, men undvik fortsatt att träffa plast och gummilister. Alkalisk avfettning biter dock inte på oljebaserade smutsrester, bland annat asfaltsfläckar.

Ge avfettningen tid att låta verka. Låt det samtidigt inte ligga på så lång tid att medlet torkar in.

När du spolar av avfettningen, arbeta då nedifrån och uppåt. Genom att göra så kommer du att skölja av den grövsta smutsen först och avrinningsförmågan för den övre smutsen blir bättre. Arbeta lugnt och metodiskt, så att du verkligen får bort allt medel.

5 Tvätt

Ta fram en tvätthink och fyll den med ljummet vatten kombinerat med lämpligt bilschampo. Använd en tvättsvamp eller tvätthandske av god kvalitet och arbeta dig metodiskt över karossens samtliga ytor. Skölj tvättsvampen/handsken ren regelbundet så att du inte drar runt smuts. Ett tips är att använda en särskild hink fylld med vanligt vatten för att doppa den smutsiga tvättsvampen eller tvätthandsken och när den är avsköljd därefter doppa den i hinken som är fylld med bilschamponerat ljummet rent vatten. Då minskar du risken för repor rejält. Arbetsordningen här är rakt omvänd mot avfettningsprocessen. Arbeta därför uppifrån och nedåt.

Återanvänd aldrig en tvättsvamp som haft kontakt med marken. Risken är annars hög att du råkar dra runt grus mot karossen. Tänk på att en ny tvättsvamp alltid är billigare än omlack/åtgärd av repad yta.

Avsluta med att tvätta samtliga bilrutor.

6 Skölj av och därefter spola av med högtrycksspruta

En sista säkerhetsavsköljning för att ge smutsen en ny chans att skonsamt bara rinna av bilen. Först därefter spolar du rent bilen med en ordentlig högtrycksspruta.

7 Torka rent

Avsluta med att torka bilen ren med ett sämskskinn eller mikrofiberduk av bättre kvalitet. Allt för att undvika både rinningar och kalkfläckar.

Använd inget annat än just sämskskinn eller mikrofiberduk till detta, för att säkerställa att det inte uppstår mikrorepor.

8 Slutpolera

När ytan är helt torr, använd slutligen en ny, ren mikrofiberduk av bättre kvalitet och arbeta dig över hela karossen med duken som en sista finish.

TIPS - översikt

Det finns många tips och knep man kan ta till för att ta hand om sin bil. För att underlätta för dig har vi samlat våra bästa tips på ett ställe.

Bläddra vidare i VW eMagasin

Fem i ID.-familjen

Den elektriska resan

Hundliv i bil

Bläddra vidare i VW eMagasin