Bild på en älg som är påväg över vägen
Säkerhet

5 viltolyckor varje timme

28 november 2019

I Sverige är vilda djur en av de allra största riskerna på vägarna. Det sker i genomsnitt fem viltolyckor per timme. Och just nu är risken som störst på året, inte minst för att det är mörkt en större del av dygnet. Så kör försiktigt och var förberedd på vad du ska göra om något inträffar.

En viltolycka innebär ofta otäcka skador på djuret. Så om du råkar köra på ett vilt djur ska du ringa 112 och märka ut platsen på en gång. Det är det lag på, berättar Oscar von Stockenström, Svenska Jägareförbundet.

”Det är viktigt att du anmäler olyckan, och att du märker upp platsen så att en jägare ska kunna göra ett eftersök och förkorta lidandet”, säger Oscar.

Det är viktigt även för den som kört på ett djur att anmäla det genast. Om du inte gör det kan du få böter, och dessutom gäller inte bilförsäkringen.   

”Det är egentligen inte mycket begärt. Det enda du behöver göra är att ringa 112, säga vem du är, berätta så noggrant du kan var olyckan inträffade och beskriva djuret så gott du kan. Märk gärna ut platsen, antingen med en viltremsa eller en plastpåse eller liknande. Sedan kan du åka vidare. Tänk förstås också hela tiden på din egen säkerhet!”

Djuren som du enligt lag måste anmäla om du kört på är björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Oscar säger också att det är viktigt att inte gå fram till ett skadat djur, det gör det mer stressat. Det förvärrar situationen och kan öka lidandet.

Hur länge dröjer det då innan det kommer en jägare?

”Larmet går på en gång”, säger Oscar. ”Varje vägsträcka i landet har en jägare på jour dygnet runt, så en jägare är snabbt på väg. Hur lång tid det tar beror helt på hur långt jägaren har till platsen där olyckan inträffade.” 

Oscar har också ett gott råd som kan hjälpa dig undvika olyckor:
”En viktig sak att tänka på är att djur ofta rör sig i grupp. Så om du ser ett rådjur eller en älg som tar sig över vägen, var beredd på att det kan komma fler efter. Vänta ett tag och ge dem tid att komma över innan du fortsätter.”

Det här kan du göra för att undvika en olycka.

Anpassa hastigheten efter vägen, väglaget och omgivningen

 • Ha en ”vid” blick när du kör, speciellt vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.

 • Var på din vakt när du har vattendrag på ena sidan vägen och skog på den andra för där passerar djuren ofta för att dricka.

 • Ta det extra försiktigt längs olycksdrabbade sträckor där det saknas viltstängsel.

 • Vara extra uppmärksam vid gryning eller skymning, djuren rör sig i skydd av mörkret.
   

Om vilt dyker upp på eller vid vägen

 • Om det är det en älg – försök undvika kollision. Bromsa först, styr sedan undan.

 • Är det omöjligt att undvika en krock, försök träffa älgens bakre del, då slungas älgen från bilen. Träffar du frambenen faller älgen in i bilen.

 • Hoppar det upp småvilt på vägen, bromsa kraftigt men undvik hastiga undanmanövrar. Det kan resultera i en ännu allvarligare olycka.

Om olyckan är framme – så här gör du steg för steg:

 • Sätt ut varningstriangel och slå på bilens varningsblinkers.

 • Ring 112 och anmäl olyckan. Uppge plats, vilket djur och djurets eventuella flyktväg. Att inte anmäla viltolycka är ett brott.

 • Markera olycksplatsen med en markeringsremsa, även om viltet är dött.

 • Om djuret överlevde kollisionen, häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som djuret försvann.

 • Avlägsna om möjligt döda djur från vägen, men tänk på din egen säkerhet. Använd gärna reflexväst.

 • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen. Du kan skadas och djurets lidande kan förvärras.
Tips:

Ladda ner Nationella Viltolycksrådets app ”Viltolycka”. Den varnar när du kör in i ett viltolycksdrabbat områd

SÄKERHET - översikt

Säkerhet är vår högsta prioritet. Säkerhet handlar inte bara om krocksäkerhet i händelse av en kollision, utan också om service och underhåll. Vi hjälper dig att hålla din Volkswagen så säker som möjligt.

Bläddra vidare i VW eMagasin