2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Ny standard för förbrukningsvärden.

Närmare den verkliga förbrukningen: WLTP omvärderar förbrukningsvärdena.

Sedan september 2017 gäller nya förbrukningsvärden. De beräknas genom en ny standard – WLTP. Det står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Som hörs på det långa namnet är det en världsomspännande standardiserad testprocedur för att få fram jämförbara värden för bränsleförbrukning och utsläpp. Här får du reda på vad det betyder för dig och din Volkswagen.

Tydligare med WLTP.

Den nya standarden förändrar hur biltillverkarna testar och mäter förbrukning och utsläpp. Här kan du se mer om den nya proceduren.

NEDC och WLTP, en jämförelse.

Genom bland annat längre körsträckor och mindre tomgång ger WLTP förbrukningssiffror och utsläppsvärden som stämmer bättre med verklig körning. Så här skiljer sig testmetodernas körcykler.

image

NEDC, en översikt.

Den standardiserade testmetoden NEDC gäller alla personbilar och lätta lastfordon. Den introducerades 1992 för att fastställa ett fordons bränsleförbrukning och utsläppsvärden i siffror som går att jämföra mellan olika bilar. Översikten visar ramverket som mätningarna baseras på.

image

WLTP, en översikt.

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP, är en världsomspännande standard för att testa personbilar och lätta transportfordon. Den började gälla 1 september 2017 och ger förbrukningsvärden som stämmer bättre med verklig användning, bland annat genom mer omfattande testparametrar. Se mer.

RDE, en översikt

image

Utöver WLTP har även testmetoden RDE använts i Europa sedan september 2017. RDE står för Real Driving Emissions. Till skillnad från NEDC och WLTP görs testet i verklig trafik istället för i ett laboratorium. Utsläppen (kväveoxider och partiklar) som mäts under körningen kallas verkliga utsläpp.

Under RDE-testet körs bilen på en blandning av vägar: en tredjedel stadstrafik, en tredjedel landsvägar och en tredjedel motorväg. Under testet görs slumpmässiga accelerationer och inbromsningar, hela tiden enligt Tysklands vägtrafikregler (StVO). Testet genomförs med en medelhastighet på mellan 15 och 40 km/h i stadstrafik, och 60 till 90 km/h på landsvägar. På motorväg (i Tyskland) kan bilen köras upp till 145 km/h, och korta stunder i 160 km/h.

I bilen monteras en mobil utrustning för att mäta utsläppen av bland annat  kväveoxider och koloxid. Körningen ska pågå mellan 90 och 120 minuter. Yttertemperaturen måste ligga mellan -7 och +35 °C, luftkonditioneringen kan vara påslagen. 

Målen för den nya testproceduren.

WLTP ändrar testproceduren för att mäta bränsleförbrukning och utsläpp. Fördelarna är i korthet:

image

Transparens.

Nya testproceduren visar ett fordons verkliga bränsleförbrukning på ett bättre sätt.

WLTP använder en körcykel som på ett bättre sätt än den föregående standarden NEDC reflekterar den vardagliga verkliga användningen av bilen. Medan förbrukningsvärdena tidigare mättes i abstrakta laboratorieförhållanden med målet att ge jämförbara värden mellan bilmodeller, ger den nya testproceduren en mer exakt prognos för bilens verkliga förbrukning, tack vare förbättrade testparametrar. WLTP är att den simulerar realistisk körning för att ge mer realistiska värden.

image

Standards.

Nya standarden WLTP säkerställer jämförbara testresultat över hela världen.

Ett av de viktigaste målen med WLTP är att ge en standardiserad metod för at fastställa utsläpp och energiförbrukning för olika motorsystem, som bensin, diesel, fordonsgas och el. Ett fordon av samma typ ska ge samma testresultat var som helst i världen om WLTP-procedurens följts korrekt. Att siffrorna ska kunna jämföras är också anledningen till att  det är absolut nödvändigt att mätningarna sker i en kontrollerad miljö i laboratorium. Förbrukningen och utsläppsvärdena mäts tillförlitligt med bilen i laboratorium i en testrigg på "rullar", där bilen körs enligt en förutbestämd testcykel med olika hastigheter.

image

Klimatpåverkan.

Förbrukningsvärden som stämmer bättre med verkligheten hjälper till att nå internationella klimatmål och reducera påverkan på miljön.

Att reducera utsläppen av CO2 är en nyckelfaktor när det gäller att utveckla nya bilar. WLTP gör det möjligt att kontrollera och dokumentera att utsläppsvärdena möter internationella gränsvärden.

2010 producerades 4,72 miljarder ton CO2-ustläpp bara av EU-länderna. Av det kom 19% från fordonstrafik*. Med det i åtanke har EU som mål att ha minskat utsläppen med 20% år 2020.**  Det målet kommer att nås med hjälp av WLTP. Precis som bränsleförbrukningen beror ett fordons CO2-utsläpp på vilken modell det är. WLTP ger bättre möjligheter att jämföra energiförbrukning och CO2-utsläpp mellan olika bilmodeller. Mätningarna är alltså oberoende av märke och fordonstyp. Värdena tenderar okså att bli högre än NEDC-testvärdena. Man kan räkna med att nya bilmodeller och deras motorer optimeras med tanke på lägre förbrukning och mindre klimatpåverkan. 

*) Informationen baseras på rapporten "Mobility of the Future – Safe and Tested", 16.03.2015, TÜV e.V.

**) Informationen baseras på rapporten "CO2 regulation for passenger vehicles" publicerad av German Economic Institute of Cologne, 2013.

Spara på bränslet.

Bränsleförbrukningen i din bil beror på många faktorer som du inte kan påverka. Det finns dock en hel del smarta tips som hjälper dig att minska bränsleförbrukningen.

image

Kör mjukt.

Framsynt körning.

Stressa mindre, spara mer. Du kan minska bränsleförbrukningen helt enkelt genom att köra lugnare, hålla en lagom och konstant hastighet, bromsa mindre, smidigt följa med trafikflödet, undvika häftiga accelerationer och utnyttja farten genom att låta bilen rulla där det är lämpligt. Se långt fram för att planera körningen, då kan du köra mjukt.

image

Växla oftare, tanka mer sällan.

Kör alltid på den högsta möjliga växeln.

Att växla ner så snart det går sparar bränsle. Det finns en myt om att låga varvtal kan skada motorn, men det är verkligen en myt. Både TDI- och TSI-motorer gillar att gå på tredje växeln i så låg fart som 30 km/h. De ger gott om kraft redan vid 2000 varv/minut. Du kan växla till tvåans växel nästan på en gång när bilen börjat rulla. Du kan lätt hoppa över en växel när du växlar upp, och välja alltid högsta växeln – 50 km/h på högsta växel är inget problem för många fordon. Så länge bilen går smidigt med normalt ljud, så är inte motorvarvet för lågt. Om du har en bil med automatlåda, välj ett "snålt" körprogram, om det finns.

image

Låt det rulla.

Använd bränslestoppet.

0,0 liter per mil! Med rätt metoder kan du verkligen spara bränsle. Du kan till och med komma så lågt som till ingenting. Med växeln i, lättar du på gasen och låter bilen rulla. Motorn stänger då av bränsletillförseln helt, och du förbrukar då inget bränsle alls. Du kan dra nytta av metoden till exempel när du motorbromsar, till exempel i utförsbacke eller när du närmar dig en korsning med rött ljus eller stoppskylt. Du kan även spara bränsle genom att trycka ned kopplingspedalen och låta bilen rulla längre sträckor där det är möjligt.

image

Mer komfort, mindre förbrukning.

Använd extrautrustning med måtta.

Spara upp till 2 liter på 100 km helt enkelt genom att välja rätt. En del utrustning gör färden bekvämare, men kostar bränsle om de används mycket. Ett exempel är klimatsystemet. Att kyla ned bilen i sommarvärme kan förbruka 2 liter per 100 km i lägre hastigheter. Men du kan sänka innertemperaturen i bilen innan du startar genom att vädra den en stund med ett par öppna fönster. Under färden, håll lite koll på vilka system som är igång och vilka du kan klara dig utan. 

image

Håll trycket.

Kontrollera däcktrycket.

Börja spara bränsle startar redan innan du startar resan. Du kan minska förbrukningen en hel del genom att kontrollera däcktrycket. Rullmotståndet utgör uppemot 15% av den totala bränsleförbrukningen. Om du ser till at däcken har det tryck som rekommenderas för en fullastad bil (siffrorna står på insidan av tanklocket) minskar rullmotståndet och därmed förbrukningen. När du köper nya däck, se till att de har lägsta möjliga rullmotståndet. Det sparar så mycket som 3%. De däcken är också tystare.

image

En varm motor drar mindre.

Undvik korta sträckor.

Att samordna körningarna sparar bränsle. Motorn drar mer bränsle när den är kall – om du ofta kör korta sträckor med många kallstarter kan förbrukningen åka upp till 30 liter per 100 km! Om du istället uträttar flera ärenden på samma gång, och göra fler av starterna med varm motor, sparar du bränsle. 

image

Det smidiga sättet att spara.

Använd motorolja med låg friktion.

Kvalitet sparar upp till 5%. Ju snabbare motorn smörjs ordentligt, desto snabbare minskar utsläppen. Det är särskilt viktigt när det gäller kallstarter och korta sträckor. En motorolja av hög kvalitet kan minska bränsleförbrukningen med 5% jämfört med en konventionell olja. Det är en av anledningarna till att Volkswagen använder motoroljor av hög kvalitet med låg friktion.

image

Minsta motståndets lag.

Lägre luftmotstånd.

Optimal aerodynamik är en nyckel till låg bränsleförbrukning, särskilt i höga hastigheter. Därför har din Volkswagen en form som är utvecklad för lågt luftmotstånd. Utrustning på taket, som till exempel skidställ, cykelställ och takbox, påverkar aerodynamiken mycket och ökar förbrukningen, så se till att ta bort den när den inte behövs.

image

Det kan vara lätt att spara.

Undvik att köra omkring extra vikt.

Du kan spara bränsle bara genom att ta bort onödig vikt från bilen. Ett exempel: Varje 100 kg extra vikt ökar bränsleförbrukningen med 0,3 liter per 100 km. Kontrollera därför vad du har i bagageutrymmet och ta bort det du inte behöver. Du kan till och med spara bränsle när du tankar. Fyll tanken till hälften – en full tank ökar bilens vikt, och därmed förbrukningen.

Bonus Malus

Läs på Transportstyrelsen för mer information kring hur uträkningen görs.

Frågor och svar.

De viktigaste frågorna och svaren om nya metoden och de nya värdena.

NEDC (New European Driving Cycle) är ett testmetod i laboratorium som använts i Europa sedan 1992 för att mäta personbilars och lätta transportbilars bränsleförbrukning och utsläpp.

NEDC ersattes av den nya värtldsomspännande testmetoden WLTP (Worldwide Harmoinised Light-Duty Vehicles Test Procedure). Den nya proceduren är framtagen för att ge mer realistiska fakta om en bils förbrukning. Den grundar sig på en utvecklad testmetod med striktare specifikationer. 

I Europa används också utöver WLTP  äventestmetoden RDE (Real Driving Emissions), där värden mäts vid verklig användning.

WLTP genomförs under 30 minuter på en testrigg i strikt standardiserade förhållanden, medan RDE genomförs på allmän väg. I RDE-testet körs bilden på en blandning av olika vägar, med slumpvisa accelerationer och inbromsningar under 90 till 120 minuter. En annan skillnad är att WLTP mäter koldioxid, avgaser och bränsleförbrukning, medan RDE bara mäter avgaser och partiklar.

Bytet till WLTP och RDE genomförs gradvis sedan september 2017. WLTP-testet blir obligatoriskt för alla nyregistrerade bilar från och med september 2018, vilket också gäller ett gränsvärde för partiklar i RDE. Ett gränsvärde för kväveoxider blir också obligatoriskt från och med spetember 2019 för nyregistrerade bilar.

Ja, elbilar måste också testas enligt WLTP.

Euro6, eller EU6, är den nuvarande utsläppsstandaren för motordrivna fordon. Den anger gränsvärdena för utsläpp inom Europeiska Unionen.

WLTP ger mer realistiska siffror när det gäller bränsleförbrukning, koldioxid och utsläpp. Jämfört med föregående systemet kan det visa högre siffror för bilar med förbränningsmotorer. Viktigt att komma ihåg är att olika alternativ när det gäller extrautrustning med mera kan påverka förbrukningen. 

RDE-testet visar bilens utsläpp när den kör i verklig trafik. Resultaten från RDE-testen finns på den här länken.

Alla Volkswagenmodeller kommer vartefter att byta till WLTP fram till september 2018.

En körcykel definierar förutsättningarna för hur mätningen av ett fordons bränsleförbrukning  och CO2-värden ska gå till. Den ska simulera en verklig genomsnittlig körning. Körcykeln slår fast vissa förutsättningar som till exempel starttemperatur, hastighet och tid, allt för att försäkra att tillverkarna ger jämförbara värden när de registrerar in och säljer ett fordon.

Den gäller redan – den införs i två steg. Från och med 1 september 2017 ska förbrukning och utsläpp för alla nya bilmodeller och motorer som introduceras av en biltillverkare anges med siffrorna uppmätta enligt WLTP.

Från och med 1 september 2018 ska förbruknings- och utsläppsvärden för alla nya bilar, även av nuvarande modeller, anges med siffror enligt WLTP.

 

 

Olika bilmodeller och motorer optimeras för att bli effektivare och minska förbrukningen. WLTP i sig behöver inte påverka modellprogrammet, men ett modellårsskifte är alltid en lämplig brytpunkt för att göra förändringar i modellprogrammet, så även i år.

Ja. Körcyklerna för att mäta förbrukning och utsläpp som utvecklats i Japan (JC 08) och USA (FTP 75) är mer inriktade på specifika förhållanden som gäller för respektive lands trafik. Till exempel innehåller Japans körcykel ett stort antal stanna-starta-faser och den genomförs två gånger – en gång med kallstart och en gång med varmstart.

Alla bilar av modellår 2019 kommer att mätas utifrån den nyutvecklade, mer realistiska, WLTP-testcykeln. I Sverige har riksdagen dock bestämt att fordonsskatten kommer baseras på de nuvarande NEDC värdena fram till 1 jan 2020, vilket gör att våra bilar kommer deklareras med NEDC värden även fortsättningsvis. Riktlinjerna från KOV beträffande angivelse av förbruknings och emissionsvärden är ännu inte klara, men under en övergångsperiod kan därför både NEDC- och WLTP-värdena för våra modeller komma att redovisas.

NEDC-värdet kommer att anges utifrån en beräkning grundad på resultatet av WLTP-testcykeln, och alltså inte, som tidigare, ett direkt resultat av en NEDC mätning på rullande landsväg. I och med att förutsättningarna för WLTP-testcykeln är annorlunda kan det nya framräknade NEDC-värdet baserat på WLTP-körcykeln skilja sig från tidigare NEDC-värden. Skillnaderna kan variera beroende på biltyp och version, men det är viktigt att tänka på att de nya framräknade värdena sannolikt skulle avvika från tidigare angivna värden även om bilarna vore identiska.

Från och med 1 september 2019 inträder nya skärpta emissionskrav i form av en ny utsläppsnorm - EU 6d-Temp, EU 6d-Temp EVAP och EU 6d (ibland förenklat kallat WLTP 2.0).

EU 6d-Temp (1 januari 2019)

  • RDE (Real Driving Emission) inklusive NOx
  • ISC (In-Service-Conformity) Nya krav på att bilmodeller ska testas efter ett visst miltal och tid i trafik, för att säkerställa att utsläppskraven fortfarande uppfylls.

EU 6d-Temp EVAP (1 september 2019)

  • EVAP (Evaporation) Skärpt testprocedur som mäter avdunstning från bensinmotorer (utsläpp från t.ex. bensintank, luftfilter).
EU 6d (1 januari 2020 för nya versioner och 1 januari 2021 för samtliga fordon)
  • RDE (Real Driving Emission) gränsvärdet för utsläpp av NOx sänks.
  • OBFCM (On-Board Fuel Consumption Monitoring) Bränsleförbrukningen enligt färddatorn får endast skilja sig 5% från WLTP-testresultat.