Mer transparens och flexibilitet tack vare Security & Service.
1
Mer transparens och flexibilitet tack vare Security & Service.
1
Mer transparens och flexibilitet tack vare Security & Service.
1
Mer transparens och flexibilitet tack vare Security & Service.
1

Security & Service.
Mobil säkerhet.

Security & Service.
Mobil säkerhet.

Tjänster Security & Service-nödsamtalstjänst

Car-Net-nödsamtalstjänst.

Tjänster Security & Service Basic

Car-Net fordonsstatus.

Tjänster Security & Service Plus

Car-Net kördata.

e-Manager-tjänster

(enbart tillgängligt för e-modeller och hybridfordon)

Car-Net-laddning.
2,3
2.
Bränsleförbrukning, l/100 km: blandad körning 1,8‐1,6, elförbrukning, kWh/100 km: blandad körning 12,0‐11,4; CO₂ utsläpp blandad körning, g/km: 40–36, verkningsgrad: A