e-Remote
2,3,4

e-Remote.
Funktionerna i elfordonet.

1.
Elförbrukning i kWh/100 km: blandad körning 12,7; CO2-utsläpp i g/km: blandad körning 0. För bilen finns endast förbruknings- och utsläppsvärden enligt WTLP och inte enligt NEDC. Förbrukning och koldioxidutsläpp beror på bilens utrustning.

e-Remote.
Funktionerna i elfordonet.

Tjänster e-Remote

Car-Net "e-Remote" ger dig enkel åtkomst till de viktigaste funktionerna i din e-modell eller din hybridbil från Volkswagen

Tjänster e-Remote