Guide & Inform. Att förverkliga målet i realtid.
1
Guide & Inform. Att förverkliga målet i realtid.
1
Guide & Inform. Att förverkliga målet i realtid.
1
Guide & Inform. Att förverkliga målet i realtid.
1

Guide & Inform.
Att förverkliga målet i realtid.

Guide & Inform.
Att förverkliga målet i realtid.

Tjänster Guide & Inform Basic

Car-Net Guide & Inform.

Ytterligare tjänster Guide & Inform Plus

Car-Net Guide & Inform Plus

Ytterligare tjänster för Guide & Inform Premium2:

*Tjänsterna för Guide & Inform Premium finns enbart tillgängliga för Touareg

Guide & Inform Premium

Villkor från Volkswagen

1.
För att använda Car-Net-tjänster behöver du ett Volkswagen ID-användarkonto och måste logga in med användarnamn och lösenord. Dessutom måste ett separat avtal med Volkswagen AG slutföras online. För att använda tjänsterna med den fulla löptiden har du 90 dagar från överlämnandet för att registrera fordonet på portal.volkswagen-we.com. Vid en registrering senare förkortas avtalstiden motsvarande. Användningen av de mobila onlinetjänsterna från Car-Net ”Guide & Inform Premium” kan bara göras med den extra utrustningen Discover Media och Discover Pro. Dessutom behöver du en mobil internet-aktiverad enhet (t.ex. en smartphone) som har möjlighet att fungera som en mobil WLAN-hotspot. Alternativt kan alternativet telefongränssnitt i kombination med navigationssystemet Discover Pro använda en mobiltelefon med en fjärransluten SIM-åtkomstprofil (rSAP) eller ett SIM-kort med telefon och dataalternativ. Den valfria Car-Stick LTE-enheten i kombination med navigationssystemet Discover Media kan även det användas för att skapa en internetanslutning för din navigationsenhet samt en WLAN-hotspot i fordonet. I sådana fall är Car-Net-tjänster endast tillgängliga med ett befintligt eller separat mobiltelefonkontrakt mellan dig och din mobiltelefonleverantör, och endast med täckningen för respektive nätverk för mobiltelefoner. Mottagning av datapaket från internet kan leda till ytterligare kostnader (t.ex. avgifter för roaming), avhängigt av ditt mobiltelefonabonnemang och speciellt vid användning utomlands. På grund av volymen av data som genereras under användningen av Car-Net-tjänster rekommenderas starkt en överenskommelse om ett ”flat-rate”-avtal med din mobilleverantör. För att använda den kostnadsfria We Connect-appen behöver du en smarttelefon med lämpligt iOS- eller Android-operativsystem och ett SIM-kort med datamöjlighet och ett befintligt eller separat mobiltelefonkontrakt mellan dig och din mobiltelefonleverantör. Tillgängligheten av Car-Net-tjänster kan variera beroende på land. Dessa tjänster är tillgängliga under den avtalade avtalsperioden och kan komma att bli föremål för ändringar innehållsmässigt under avtalsperioden. Mer information om Car-Net finns på portal.volkswagen-we.com och hos din Volkswagenpartner; Information om mobilprisvillkor hos din mobiloperatör.
2.
För att använda Car-Net-tjänster behöver du ett Volkswagen ID-användarkonto och måste logga in med användarnamn och lösenord. Dessutom måste ett separat avtal med Volkswagen AG slutföras online. För att använda tjänsterna med den fulla löptiden har du 90 dagar från överlämnandet för att registrera fordonet på portal.volkswagen-we.com. Vid en registrering senare förkortas avtalstiden motsvarande. Användningen av Car-Net mobila onlinetjänster möjliggörs via en integrerad internetanslutning. De tillhörande datakostnaderna som uppstår inom Europa bärs av Volkswagen AG inom ramen av nätverkstäckning, med undantag för tjänsterna Webradio och Hybrid-radio. För användning av tjänsterna Webradio och Hybrid-radio, liksom WLAN-Hotspots, kan laddningsbara datapaket erhållas via den externa mobilkommunikationspartnern "Cubic Telecom" och användas inom nätverkets täckning inom många europeiska länder. Besök vw.cubictelecom.com för priser och länder som stöds. Alternativt är det möjligt att använda Webradio och Hybrid-radio via en mobil enhet (t.ex. smartphone) med möjligheten att fungera som en mobil Wi-Fi-hotspot. I sådana fall är motsvarande tjänster endast tillgängliga med ett befintligt eller separat mobiltelefonkontrakt mellan dig och din mobiltelefonleverantör, och endast med täckningen för respektive nätverk för mobiltelefoner. Mottagning av datapaket från internet kan leda till ytterligare kostnader (t.ex. avgifter för roaming), avhängigt av ditt mobiltelefonabonnemang och speciellt vid användning utomlands. För att använda den kostnadsfria We Connect-appen behöver du en smarttelefon med lämpligt iOS- eller Android-operativsystem och ett SIM-kort med datamöjlighet och ett befintligt eller separat mobiltelefonkontrakt mellan dig och din mobiltelefonleverantör. Tillgängligheten för de enskilda Car-Net-tjänsterna som beskrivs i paketen ("Guide & Inform Premium" och "Security & Service") kan variera beroende på land. Tjänsterna är tillgängliga under den överenskomna kontraktsperioden och kan komma att ändras eller upphöra under kontraktsperioden. För mer information, besök portal.volkswagen-we.com och din Volkswagen-partner. Kontakta din mobilleverantör för information om villkor för avgifter.

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare

För att få en bättre upplevelse kan du använda Chrome eller Firefox..