Himmel på natten med blixtar

Är blixtar en fara för elbilar?

Du kör på motorvägen och plötsligt drar ett åskväder upp. Vad ska du göra? Och framför allt: Vad händer om min elbil träffas av blixten? Läs mer om det här. Och även hur bilen fungerar som en åskledare.

(Bild: Getty Images)

Du kör på motorvägen och plötsligt drar ett åskväder upp. Vad ska du göra? Och framför allt: Vad händer om min elbil träffas av blixten? Läs mer om det här. Och även hur bilen fungerar som en åskledare.

(Bild: Getty Images)

Läs mer om åskväder och elbilar:

  • Elbilar drar inte till sig blixten mer än bensin- eller dieselbilar.
  • Precis som i alla slutna bilar skyddar Faraday-buren även passagerarna i elbilen.
  • Skyddssäkringar förhindrar att bilen eller batteriet skadas vid blixtnedslag.
  • Överbelastningsskydd i laddningsstationer skyddar också elbilar från överspänningsskador där.

Ny teknik som exempelvis elektriska bilar ger ofta upphov till diskussioner och en mängd frågorOpens an external link – om räckviddladdning, lämplighet för daglig användning, men kanske framför allt om säkerhet. En av frågorna är: Vad händer egentligen när en elbil träffas av blixten? Låt oss först och främst slå fast en viktig förutsättning: elbilar har inte större benägenhet att dra till sig blixten än bensin- eller dieselbilar. Och precis som i alla slutna bilar skyddas passagerarna i en elbil av bilens kaross från blixtnedslag på upp till en miljon volt. Det beror på att karossen bildar ett skyddande skal, den så kallade Faraday-buren. Tack vare bilarnas slutna konstruktion genereras spänning endast på ytan. Denna släpps sedan ut jämnt över utsidan av karossen ner i marken. Skador på själva fordonet och batteriet kan ofta också förhindras på samma sätt.

Ein Auto unterwegs bei starkem Regen und regennasser Fahrbahn.
Volkswagens ID.-modeller är byggda och förseglade så att inget vatten kan tränga in under daglig användning. (Bild: Adobe Stock)

Körning under åskväder: Vad du bör tänka på

Så om du är ute och kör i ett åskväder finns det ingen anledning till panik. Eftersom våra ID.-modeller är byggda och förseglade så att inget vatten kan tränga in i dem vid daglig användning, kan du ta det lugnt. Vid kraftigt regn, begränsad sikt och våta vägbanor bör du förstås köra med extra vaksamhet, sänka hastigheten och vid behov, accelerera mjukt. Det här gäller både för förare av bilar med förbränningsmotorer och elbilar. Men vid den osannolika händelsen av ett blixtnedslag under körning, kommer detta däremot troligen att orsaka skador på bilens inbyggda elektronik.

Och vad händer när blixten slår ner när elbilen håller på att laddas? Då kan skador uppstå på de interna kretsarna och på laddningsstationen. Så kallade överspänningsskador är också möjliga. Det här kan utlösas av ett blixtnedslag i anläggningen eller i elnätet i närheten. Det leder till att spänningen i elnätet stiger kraftigt, vilket kan orsaka defekter i elektriska apparater som är anslutna till nätet. Skulle blixten slå ner direkt i huset, kan också skador uppstå på grund av överspänning. Eftersom de flesta laddningsstationer är utrustade med överbelastningsskydd är elbilen vanligtvis skyddad. Dessutom kan blixt- och överspänningsskydd installeras i efterhand på laddningsstationer och i laddboxar.

Eine Nahaufnahme zeigt ein E-Auto, angeschlossen an der Ladestation im Regen.
Alla komponenter i elbilen är väl skyddade i regn – även under laddning.
(Bild: Adobe Stock)

Delkaskoförsäkring täcker skador som orsakas av naturkatastrofer

Huruvida respektive försäkringsbolag täcker skador på laddningsstationen eller bilen beror på avtalet. Delkasko täcker vanligtvis skador på fordonet som orsakats av stormar. Naturkatastrofer kan orsakas av stormar, kraftiga hagelskurar, översvämningar eller blixtnedslag. När du tecknar en försäkring är det dock lämpligt att även tänka på en heltäckande försäkring för batteriet. Volkswagens bilförsäkringOpens an external link för el- och hybridbilar är särskilt anpassad till elbilsförarnas behov. Den omfattar bland annat ett allriskskydd för batteriet. Volkswagen-återförsäljarnaOpens an external link är tillgängliga för att svara på alla frågor om försäkringskampanjerna.

Förresten: Sannolikheten för ett blixtnedslag är extremt liten – oavsett om bilen står stilla eller är i rörelse. Dessutom finns det bara ett fåtal fall där en elbil har träffats av blixten. Enligt de drabbade ägarna var skadorna på elbilen inte allvarliga, trots att bilen laddades när blixten slog ner. Ett blixtnedslag på fordonet är därför vanligtvis inte farligt. Även om fordonet är anslutet till laddboxen behöver ingen allvarlig skada uppstå. Men om du vill vara 100 procent säker bör du inte ladda din elbil under ett åskväder – och dra ur kontakten som en försiktighetsåtgärd.

Vill du veta mer om någon av våra elbilar?

Vår onlinekonfigurator ger dig en överblick över allt som gör ID.-modellerna så speciella. Du kan enkelt sätta ihop din drömbil online enligt dina önskemål.