Laddning

Pakten ska ge helt eldriven Stockholmstrafik om nio år

Text: Henrik Lenngren
Foto: Shutterstock
1 juni 2021

Målet är att göra trafiken i Stockholm helt elektrifierad till år 2030. Och Elektrifieringspakten med Volkswagen, Scania, Ellevio och Stockholms Stad ska skapa rätt förutsättningar.

– Nu handlar det om att laddningen ska fungera för alla hushåll och företag som behöver mobilitet, säger Volkswagenchefen Sten Forsberg.

Ingen stockholmare ska behöva oroa sig över att hitta en laddplats i framtiden. Det menar Daniel Helldén (MP), Stockholms trafikborgarråd.

Men idag ser verkligheten lite annorlunda ut.

– Det behövs väldigt många fler laddstolpar för att alla i Stockholm ska kunna köra på el. Särskilt för de som parkerar på gatan behöver det bli enklare att ladda bilen. Idag har vi ungefär 1 600 publika laddplatser, men det räcker inte. Därför har vi slagit fast att samtliga gatuparkeringar i stan ska ha laddmöjlighet senast år 2030, säger han.

Visionen är att det mest klimatsmarta alternativet också ska vara det smidigaste.

– Den som vill byta bensin- eller dieselbilen till en elbil ska inte hindras av en bristfällig laddinfrastruktur, säger Daniel Helldén.

Han menar att klimatneutrala drivmedel är nödvändiga för att komma till rätta med utsläppen från trafiken.

– Där är eldrift med förnybar energi en viktig lösning. Den stora fördelen är att vi både blir av med klimatutsläppen och den dåliga luften – win win. Men eldriften löser inte allt. Vi behöver också minska den totala motortrafiken, exempelvis genom att göra det lättare för fler att åka kollektivt, cykla eller promenera.

I mars krokade Volkswagen arm med Scania, Ellevio och Stockholms Stad i en elektrifieringspakt för att skapa förutsättningar för att göra Stockholmstrafiken helt elektrifierad till år 2030. I framtiden är tanken att stockholmarna helt ska kunna sig på elektrifierade gods- och persontransporter. Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Stockholm. Om transportsektorn blir elektrifierad, innebär det ett stort steg mot en fossilfri stad.

– Batteridrivna elbilar är det klart bästa alternativet för att klimatanpassa bilen. Det finns redan bra eldrivna personbilar på marknaden och fler kommer. Nu handlar det om att laddningen ska fungera för alla hushåll och företag som behöver mobilitet. Det kommer att krävas god tillgång till laddning i samtliga bostadsområden och industriområden, säger Sten Forsberg, chef för Volkswagen Personbilar Sverige.

Johan Lindehag, vd för Ellevio, poängterar att gods- och persontransporterna behöver stabila elnät för att fungera.

– För att övergången till elfordon ska fungera måste vi skapa ett väl utbyggt system för laddning, både hemma och på publika platser. Ska det funka behövs många olika kunskaper och erfarenheter där fordonstillverkarna, politiken och elnätsleverantören har olika perspektiv. Nu samlas vi för att lösa utmaningarna tillsammans i stället för att sitta på varsin kammare.

Enligt Johan Lindehag blir utmaningar och framtidsmål bara verklighet om man spelar lagspel.

– Därför tog vi initiativ till Elektrifieringspakten. Det är en unik samverkan mellan näringsliv och politik som ska göra Stockholm världsledande i strävan mot en fossilfri fordonsflotta 2030. Vi är glada över att den här fågeln nu lämnar boet och ser fram emot att få samarbeta med både transportföretagen och staden.

LADDNING - översikt

I takt med att elbilar och laddhybrider blir allt vanligare ökar behovet av att kunna ladda sin bil, både hemma och på resan. Vi hjälper dig att reda ut alla begrepp.

Laddningsångest? Glöm den, här är sanningen om att ladda framtidens elbilar.

ID.3 – från idé till storsäljare

IONITY ger extra skjuts åt elbilsförarna