2.7.59.9, 2018-10-09 10:11:18

Service.

Volkswagen Service.

Volkswagen Service erbjuder dig tjänster som är speciellt anpassade för dig och din bil: med specialutbildade Volkswagen experter, engagerade medarbetare och egenutvecklade specialverktyg.

image

Låt en expert ta hand om din bil.

När du lämnar in din bil hos oss kan du vara säker på att den tas om hand på rätt sätt.Vi är experter på Volkswagen och har alla de verktyg och originaldelar som krävs för att bilen alltid ska vara en Volkswagen – även om byter vindrutan eller någon annan viktig säkerhetsdetalj.    

image

Välj Service lika noga som du väljer bil.

Genom att välja Volkswagen Originalservice så tar du hand om din bil på bästa sätt. Vi är experter på just Volkswagen och därigenom kan vi säkerställa att både livslängden och andrahandsvärdet på din bil ökar. Att vara en märkesverkstad innebär att vi ser till att din Volkswagen förblir 100% Volkswagen.​

image

Kvalitetskrav på verkstad och utrustning.

En verkstad som är auktoriserad för Volkswagen måste uppfylla de krav som tillverkaren ställer på en verkstad. Detta innebär att verkstaden skall se ut på ett visst sätt, vara utrustad med av tillverkaren godkänd verkstadsutrustning, ha alla de verktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer på bilen. Vidare skall dessa verktyg uppfylla ti​llverkarens kvalitetskrav. Verkstaden skall följa tillverkarens krav på personalbemanning så att kunden kan servas enligt tillverkarens önskemål.

image

Kompetent personal med aktuell utbildning.

Mekaniker samt övrig verkstadspersonal skall genomgå den utbildning som tillverkaren kräver samt genomgå prov för att visa att de behärskar sin roll i verkstaden. Dessa huvudpunkter revideras årligen av tillverkaren och i värsta fall kan en sådan revision leda till att en verkstad mister sin auktorisation. Om man jämför detta med en icke auktoriserad verkstad inser säkert alla att det är en väsentlig skillnad mellan två till synes likadana smörjgropar.

Garantivillkor.

 

Volkswagen tillverkar bilar med hög kvalitet. Detta garanterar vi och lämnar följande garantier på våra modeller:

  • Nybilsgaranti - 2 år. 
  • Vagnskadeförsäkring - 3 år (Gäller ej taxi)
  • Lackgaranti - 3 år.
  • Garanti mot genomrostning - 12 år, ej krav på efterbehandling.

MobilitetsGaranti: gäller vid akut driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell. Förnyas vid varje intervallservice.

Utöver dessa garantier ger Volkswagen AG en garanti på högvoltsbatterier i 8 år eller 160.000 km i alla VW el- och laddhybridsmodeller, beroende på vad som inträffar först.