Startkablar
Tips

Guide – starta säkert med startkablar

6 april 2021

Det är förargligt att vrida om tändningsnyckeln och mötas av ett urladdat batteri. Ta hjälp av en medtrafikant och följ den här guiden så kan du snart rulla i väg igen.

Så här gör du:

  1. Den urladdade bilen ska vara avstängd med tändningen av. Den hjälpande bilens motor ska vara igång och stå på tomgång.
  2. Tänk på att det urladdade batteriet inte får vara fruset, tina alltså upp det vid behov innan startförsök.
  3. Använd väl tilltagna startkablar.
  4. Koppla först den röda pluskabeln till batteriets pluspol i den hjälpande bilen och sedan till pluspolen på batteriet i den urladdade bilen. I vissa bilar finns en speciell plustapp att fästa på – den har ett svart lock med ett plustecken på, kika i instruktionsboken om batteriet inte sitter i motorrummet för att hitta plustappen. Startkablarna ska placeras så att de inte dras in i fläkt eller drivremmar.
  5. Koppla den svarta minuskabeln till batteriets minuspol i den hjälpande bilen och sedan till en god jordpunkt i motorblocket på den urladdade bilen, det ska vara en olackerad karossdel. Tänkt på att ju längre ifrån batteriet du sätter kabeln desto bättre är det.
  6. Prova att starta den urladdade bilen. När motorn har startat låt batteriet ladda i ett par minuter med en tomgång på cirka 1 500 varv. Därefter ska urkoppling ske i omvänd ordning.

Tänk på att…

  • Om bilen inte startar beror det ofta på två saker. Antingen är batteriet trasigt/slut/fruset eller att den svarta minusstartkabeln på den urladdade bilen inte jordar riktigt. Prova att byta plats på den, och gör ett nytt försök.
  • Starta bilen med startkablar om batteriet nyligen laddats ur, om lampor, stereo eller liknande varit igång. Om batteriet däremot varit urladdat under en längre tid bör laddningen byggas upp sakta med hjälp av en batteriladdare.
  • Det bildas knallgas i det urladdade batteriet under startförsöken. När du ansluter den sista klämman och när du kopplar bort den första klämman kan en gnista uppstå vilket kan leda till att batteriet exploderar och syra sprutar ut. Använd därför skyddsglasögon och skyddshandskar.
  • Är det strömgivande batteriet större än det urladdade i bilen går det att göra ett startförsök, däremot inte tvärtom. 12V på personbilar, 6V återfinns på vissa veteranbilar och 24V är oftast på lastbilar och entreprenadmaskiner.

TIPS - översikt

Det finns många tips och knep man kan ta till för att ta hand om sin bil. För att underlätta för dig har vi samlat våra bästa tips på ett ställe.

Bläddra vidare i VW eMagasin