Information om
dieselfrågan

Information om
dieselfrågan

Samtliga bilar har nu en tillgänglig myndighetsgodkänd åtgärd!

Volkswagen-koncernen har fått samtliga tekniska åtgärder för TDI-motorer godkända av den tyska transportmyndigheten (KBA).Dessa finns nu tillgängliga på våra verkstäder - eller kommer att finnas det inom kort - och kan bokas in i samband med en ordinarie service.

Vad innebär dieselfrågan?

I september 2015 bekräftade Volkswagenkoncernen att vissa av koncernens dieselmotorer (motorerna EA189 och EA 189) innehöll en mjukvara som optimerar utsläppsvärdena för kväveoxider (NOx) när bilen utsattes för testkörning. Sedan detta upptäcktes har ett omfattande förändringsarbete inletts inom Volkswagen-koncernen. En ny organisationsstruktur och strategi för bland annat NOx-utsläpp har etablerats. Nya investeringar kommer att göras för att ta fram fler elbilar eller laddhybrider fram till 2020. Parallellt med detta pågår ett omfattande utredningsarbete på flera nivåer för att gå till botten med vad som hänt.

Vid årsskiftet 2015/2016 inledde Volkswagen arbetet med att åtgärda de bilar och dieselmotorer som berörs av dieselfrågan. Vid slutet av 2016 hade samtliga beörda Volkswagenbilar fått en godkänd teknisk lösning som nu tillgängliggörs löpande på auktoriserade verkstäder. Den tyska godkännandemyndigheten KBA:s tester, som ligger till grund för godkännandet av åtgärderna, har även bekräftat att de tekniska åtgärderna för berörda fordon inte på  något negativt sätt kommer att påverka dieselmotorernas bränsleförbrukning, motorprestanda eller ljudnivå.