2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Passat Sportscombi GTE

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt system till fordonskatt – bonus-malus.

Bonus-­malus, som på latin betyder ”bra dåligt”, innebär att de fordon som har låga CO2­-utsläpp får bonus, medan de med högre CO2­-utsläpp får malus i form av högre fordonsskatt under bilens tre första år. Det är personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar samt lätta bussar satta i trafik från och med 1 juli 2018 som berörs.

I samband med införandet av bonus-malus slopas dagens miljöbilsdefinition. Detta innebär att skattebefrielsen för bilar med koldioxidutsläpp under 95 gram per kilometer försvinner på nyregistrerade fordon. Från och med 1 juli ingår inte längre fordonsskatt i förmånsvärdet. Istället läggs kostnaden för fordonsskatten till förmånsvärdet, vilket innebär ökad kostnad för innehavare av förmånsbilar.

Kort om införandet av bonus-malus:

  • Ikraftträdande 1 juli 2018
  • Berör personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar och lätta bussar satta i trafik från och med 1 juli 2018
  • Fordonets CO2-utsläpp grundas på EUs gamla körcykel, NEDC, under en övergångsperiod
  • Från och med 1 januari 2020 beräknas fordonsskatten enligt EUs nya körcykel WLTP

Skillnad i praktiken med nya förmånsbeskattningen:

Företag och Tjänstebilsförare
Företag och Tjänstebilsförare
Exempelbil diesel
CO2: 120g/km
Listpris: 341 000kr
Exempelbil diesel
CO2: 140g/km
Listpris: 341 000 kr
Förmånsvärde - 1 jan 2018
46 300 (3 858 /mån)
46 300 (3 858 /mån)
Förmånsvärde - 1 juli 2018
49 400 (4 117 /mån)
51 300 (4 275 /mån)
Sociala avgifter - 1 jan 2018
1 212 /mån
1 212 /mån
Sociala avgifter - 1 juli 2018
1 294 /mån
1 343 /mån
Fordonskatt - 1 jan 2018
1 572 /år
2 615 /år
Fordonskatt - 1 juli 2018
4 282 /år
6 193 /år
Total ökning efter 1 juli 2018 - Företag
3 694 /år
5 150 /år
Total ökning efter 1 juli 2018 - Förare
3 108 /år
5 004 /år

Skillnad i praktiken med nya förmånsbeskattningen:

Privatpersoner
Privatpersoner
Exempelbil diesel
CO2: 120g/km
Listpris: 341 000kr
Exempelbil diesel
CO2: 140g/km
Listpris: 341 000kr
Fordonskatt - 1 jan 2018
1 572 /år
2 615 /år
Fordonskatt - 1 juli 2018
4 282 /år
6 193 /år
Total ökning efter 1 juli 2018
2 710 /år
3 578 /år

Så här fungerar bonus-malus:

Malus: För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt första gången. för koldioxidutsläpp tas en skatt ut med 82 kronor per gram mellan 95 och 140 gram per kilometer. Över 140 gra är skatten 107 kronor per gram. Från och med år fyra är skatten 22 kronor per gram över 111 gram.

Besök gärna Transportstyrelsens sida för mer information kring hur uträkningen görs: Malus - förhöjd fordonsskatt 

Bränslefaktorn för nya dieselskatten ersätts med ett bränsletillägg på 13,52 kronor per gram.

Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.

Bonus: den femåriga skattebefrielsen för nya bilar tas bort och istället införs en bonus. Bonusen går från 60 000 kronor, gäller bilar med noll-utsläpp, linjärt ner till 10 000 kronor för bilar som släpper ut 60 gram.

Vidare är kravet att bonus får medges med ett belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Gasbilar erhåller en bonus på 10 000 kronor. I dag får dessa bilar inte ta del av supermiljöbilspremien.

Besök gärna Transportstyrelsens sida för mer information kring hur uträkningen görs: Bonus - till bilar med låga utsläpp

Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt.