2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Originalservice.

Volkswagen Originalservice.

Volkswagen Originalservice ger dig och din Volkswagen de bästa förutsättningarna för ett långt och friktionsfritt liv tillsammans. Vid varje servicetillfälle underhålls din bil av specialutbildade servicetekniker som kan din bil innan och utan och som vet exakt vad den behöver. De använder bara verktyg och originaldelar som är anpassade till just din bil.

Din Volkswagen får snabb, professionell och kostnadseffektiv service. Och när du hämtar den kommer den fortfarande att vara 100 procent Volkswagen. Volkswagen Originalservice – livskvalitet för dig och din Volkswagen.image

Volkswagen Originalservice – vad ingår?

Vid Volkswagen Originalservice ingår följande moment och kontrollpunkter för alla Volkswagen-modeller: 

 1. Byte av motorolja och oljefilter
  Vi byter motorolja, oljefilter samt packning på avtappningspluggen.
 2. Kontroll av motor/motorrum
  Vi kontrollerar och inspekterar eventuella skador och läckage på motor och i motorrum.
 3. Kontroll av bränslefilter
  Vi kontrollerar bilens bränslefilter. På bilar med dieselmotor tappas vatten av.
 4. Kontroll av växellåda/slutväxel
  Vi kontrollerar eventuella yttre skador och läckage.
 5. Kontroll av kylsystem
  Vi kontrollerar fryspunkt på kylvätskan samt kylvätskenivån. Vi justerar och fyller på vid behov.
 6. Kontroll av bromsbelägg
  Vi kontrollerar skick och slitage på bromsskivor samt bromsbelägg fram och bak.
 7. Kontroll av bromsvätska och bromssystem
  Vi kontrollerar bromsvätskan och fyller på vid behov. Vi kontrollerar även bromssystemet för att hitta eventuellt läckage.
 8. Nivåjustering av hydraulsystemet
  Vi kontrollerar nivån på hydrauloljan för servosystem och andra hydraulsystem som exempelvis bromsservon. Vi behov fyller vi på olja.
 9. Kontroll av styrstagsändar
  Styrstagsändar är en mycket vital del av bilens styrsystem. Därför kontrollerar vi styrstagsändarna regelbundet för att tidigt kunna upptäcka onormalt slitage eller andra defekter.
 10. Kontroll av damasker
  Vi kontrollerar skick och slitage på fjäderbens-, styrstags-, styrväxel- och drivaxeldamasker.
 11. Kontroll av däck
  Vi kontrollerar däckens mönsterdjup och slitagemönster. Ojämnt slitna däck kan vara ett tecken på att hjulinställningar eller däcktryck är felaktigt.
 12. Kontroll av däcktryck
  Vi kontrollerar lufttrycket i samtliga däck - inklusive reservdäcket. Vi justerar trycket vid behov.
 13. Kontroll av batteri
  Vi kontrollerar batteriets fastsättning, skick och syranivå. Vid behov fyller vi på med destillerat vatten.
 14. Kontroll av elektriska förbrukare
  Vi kontrollerar att strålkastare, bakljus, blinkers, innerbelysning och liknande elektrisk utrustning fungerar.
 15. Inställning av strålkastare
  Vi kontrollerar strålkastarna och justerar dem om det behövs.
 16. Kontroll av torkar-/spolarsystem
  Vi fyller på spolarvätska och kontrollerar torkarbladens funktion och skick. Vi kontrollerar även inställningarna för vindrutans, bakrutans samt strålkastarnas spolaraggregat.
 17. Kontroll av avgassystem
  Vi kontrollerar att inga avgasläckage förekommer.
 18. Kontroll av lambdareglering
  Vi utför en funktionskontroll av lambdareglering.
 19. Kontroll av airbagenheter
  Vi utför en kontroll av bilens samtliga airbagenheter.
 20. Avläsning av ”Egendiagnos”-data
  Med ett instrument läser vi av data från ”egendiagnos”-instrumenten som finns i bilen. Här kan man bland annat avläsa om det finns något fel i motorelektroniken.
 21. Smörjning av dörrlås
  Vi kontrollerar och smörjer bilens dörrlås, dörrstopp samt gångjärn. Även tanklås och bagagelucka kontrolleras och smörjs.
 22. Nollställning av serviceindikering
  Vi nollställer bilens serviceindikering, d v s vi ”släcker” servicelampan i instrumenteringen.
 23. Slutkontroll och provkörning en kortare sträcka