2.11.78.3, 2018-12-12 17:00:41

Basservice.

Volkswagen Basservice.

Din Volkswagen är konstruerad för ett långt och friktionsfritt liv. Regelbunden service är den bästa formen av omtanke du kan visa din bil, även när den har blivit lite äldre. Så låt de som kan din Volkswagen bäst ta hand om den när det är dags för service.

För dig som äger en Volkswagen årsmodell 1985-2006 har vi tagit fram Basservice – ett 12-punkters serviceprogram med hög kvalitet till ett lägre pris.

Mobilitetsgaranti ingår
I Basservice ingår även mobilitetsgaranti under ett år. Mobilitetsgarantin/Volkswagen Vägassistans innebär att du får hjälp på plats om din Volkswagen skulle bli akut okörbar, dygnet runt, 365 dagar om året. Det spelar ingen roll var du befinner dig – ring så får du all den hjälp du behöver.

Mobilitetsgarantin/Volkswagen Vägassistans gör att du aldrig blir stående och gäller alla Volkswagen-modeller från 1986 och framåt, förutsatt att du lämnar in din bil för en Basservice.

image

Volkswagen Basservice – vad ingår?

Vid Volkswagen Basservice ingår följande moment och kontrollpunkter för alla Volkswagen-modeller: 

 1. Byte av motorolja
  Motorns olja förlorar med tiden sina smörjande och kylande egenskaper. För att undvika onormalt högt slitage är det därför viktigt att byta oljan med jämna mellanrum.
 2. Byte av oljefilter
  För att den nya oljan ska behålla sina goda egenskaper fram till nästa service måste även filtreringen av oljan fungerar. Därför byter vi även oljefilter när vi byter motorolja. 
 3. Byte av luftfilter
  Luftfiltret påverkar både bilens effekt och bränsleförbrukning. Därför måste det bytas regelbundet för att motorn ska kunna andas optimalt. 
 4. Kontroll av batteri
  För att minimera startproblem kontrollerar vi batteriets syranivå och kallstartsegenskaper. Vid behov fyller vi även på batteriet med destillerat vatten. 
 5. Kontroll av avgassystem
  För att undvika att bilavgaser tränger in i kupén kontrollerar vi att bilens avgassystem inte läcker samt att klamrar och bussningar är i funktionsdugligt skick. 
 6. Okulärbesiktning av tändsystemet
  Även tändningen påverkar motorns effekt och bränsleförbrukning. Vi gör därför en visuell kontroll av bilens tändsystem. 
 7. Kontroll av läckage på motor, växellåda och kylare
  Läckage av motor- och växellådsolja kan vara brandfarligt men kan även orsaka skador på bilens drivlina om den läcker ut. 
 8. Kontroll av bromsrör och bromsledningar
  För att bilens bromssystem skall fungera tillfredsställande kontrollerar vi att inga läckage eller rostangrepp finns på bromsrör eller bromsledningar. 
 9. Kontroll av belysning och styrelektronik
  Vi inspekterar belysning samt (för bilar med diagnosutrustning) bilens styrelektronik och kontrollerar att inga felkoder finns lagrade.