2.7.59.9, 2018-10-09 10:11:18
Driftvätskor

Driftvätskor.

Driftvätskor.

Utan driftvätskor i din Volkswagen fungerar ingenting. Motorn kommer att överhetta, bromsarna kommer inte att fungera och luftkonditioneringen kommer att blåsa varmluft. Volkswagen Originaldriftvätskor är utvecklade specifikt för att ge komponenterna i din Volkswagen ett friktionsfritt samspel i många mil. Så se till att du ger din Volkswagen driftvätskor som gör att allt i bilen fungerar exakt så som det är tänkt. 

image

Om denna varningssymbol börjar lysa ska du inte köra vidare. Stanna bilen, stäng av motorn och kontakta din Volkswagen Serviceverkstad så hjälper våra experter dig vidare.

 

image

Lyser varningssymbolen med fast sken indikerar den för låg kylvätskenivå, för hög kylvätsketemperatur eller systemfel.

Blinkar varningssymbolen indikerar den fel på bilens kylsystem.

Befinner sig temperaturmätaren i varningsområdet? Det indikerar för hög kylvätsketemperatur. Stanna bilen, stäng av motorn och låt den svalna. OBS! Kontrollera kylvätskenivån först när motorn har svalnat! Först då kan du köra vidare.

Befinner sig temperaturmätaren inom det normala intervallet? Kontrollera kylvätskenivån när motorn har svalnat och fyll på med kylvätska vid behov. Är kylvätskenivån OK? Varning – detta kan han indikera ett fel i kylsystemet! Fortsätt inte att köra utan kontakta din Volkswagen Serviceverkstad.

image

När denna symbol lyser: undvik höga motorvarvtal samt att belasta motorn hårt.

Bra att veta om motorns kylvätska.

Genom kylsystemet i en fyrcylindrig motor flödar upp till 100 liter kylarvätska per minut. För att kylvätskan ska kunna kyla motorn optimalt och motverka överhettning krävs att vätskans blandning, ålder och kvalitet är korrekt.