2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Driftvätskor

Driftvätskor.

Volkswagen Originaldriftvätskor.

Utan driftvätskor i din Volkswagen fungerar ingenting. Motorn kommer att överhetta, bromsarna kommer inte att fungera och luftkonditioneringen kommer att blåsa varmluft. Volkswagen Originaldriftvätskor är utvecklade specifikt för att ge komponenterna i din Volkswagen ett friktionsfritt samspel i många mil. Så se till att du ger din Volkswagen driftvätskor som gör att allt i bilen fungerar exakt så som det är tänkt. 

Volkswagen G13 Originalkylvätsketillsats - skyddar och kyler även under extrema förhållanden.

Varje gång du belastar motorn, exempelvis när du accelererar, gör värmeutvecklingen delarna i motorn mycket varma – en del material blir faktiskt för varma. Volkswagen G13 Originalkylvätsketillsats ser till att ge motorn och dess komponenter tillräcklig kylning även under hård belastning. Utöver att kyla skyddar den innovativa kylvätsketillsatsen även mot kalkavlagringar, korrosion, syror och frost ända ned till -40 °C. Egenskaperna gör även kylvätsketillsatsen perfekt för aluminiummotorer. Här nedan kan du läsa mer om egenskaperna hos Volkswagen G13 Originalkylvätsketillsats.

Varningssymboler.

image

Om denna varningssymbol börjar lysa ska du inte köra vidare.

Stanna bilen, stäng av motorn och kontakta din Volkswagen Serviceverkstad så hjälper våra experter dig vidare.

 

image

Lyser varningssymbolen med fast sken indikerar den för låg kylvätskenivå, för hög kylvätsketemperatur eller systemfel.

Blinkar varningssymbolen indikerar den fel på bilens kylsystem.

Befinner sig temperaturmätaren i varningsområdet?
Det indikerar för hög kylvätsketemperatur. Stanna bilen, stäng av motorn och låt den svalna. OBS! Kontrollera kylvätskenivån först när motorn har svalnat! Först då kan du köra vidare.

Befinner sig temperaturmätaren inom det normala intervallet?
Kontrollera kylvätskenivån när motorn har svalnat och fyll på med kylvätska vid behov.

Är kylvätskenivån OK?
Varning – detta kan han indikera ett fel i kylsystemet! Fortsätt inte att köra utan kontakta din Volkswagen Serviceverkstad.

image

Denna varningssymbol indikerar för låg kylvätsketemperatur i Volkswagen-modeller med naturgas- eller biogasmotorer.

När denna symbol lyser: undvik höga motorvarvtal samt att belasta motorn hårt.

Bra att veta om motorns kylvätska.

Genom kylsystemet i en fyrcylindrig motor flödar upp till 100 liter kylarvätska per minut. För att kylvätskan ska kunna kyla motorn optimalt och motverka överhettning krävs att vätskans blandning, ålder och kvalitet är korrekt.

Volkswagen Original Windscreen Clear.

Tuff mot smuts – snäll mot din Volkswagen.