2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Hjälp på vägen.

Hjälp på vägen.

När du och din Volkswagen behöver en hjälpande hand finns vi där för dig. Vi hjälper dig att hitta svar på dina frågor om allt som rör din bil. Här nedan hittar du kontaktuppgifter till vår kundtjänst och Volkswagen Sverige, information om var du hittar närmaste Volkswagen Serviceverkstad, hur vår mobilitetsgaranti fungerar, om Volkswagen Försäkring och Volkswagen Finansiering plus övriga vanliga frågor och svar om sådant som rör din Volkswagen.

Volkswagen Mobilitetsgaranti – vår hjälpande hand om din Volkswagen skulle bli akut okörbar.

Assistance with an accident.

Alla nya Volkswagen i Sverige levereras med Mobilitetsgaranti. Den förlängs sedan automatiskt till nästa servicetillfälle när service enligt serviceplan (med eventuella tilläggsarbeten) utförs hos en av Volkswagen auktoriserad verkstad.

Mobilitetsgaranti galler vid akut driftstopp, dvs att bilen inte med egen kraft kan köras till verkstaden eller att tillverkaren inte tillåter vidare färd på grund av tekniska omständigheter.

När du behöver hjälp med din Volkswagen ringer du 020-66 55 00 inom Sverige eller +46 771-66 55 00 från övriga Europa för att få assistans dygnet runt.

När du behöver hjälp med din Volkswagen vid akut driftstopp/vid okörbar bil ringer du vår dygnet runt-öppna larmcentral:

 • Inom Sverige 020-66 55 00
 • Från övriga Europa +46 771-66 55 00

Direkt på plats får du hjälp med enklare reparationer såsom säkringar, generatorremmar, slangklämmor mm. Får du punktering så får du hjälp med att skifta till reservdäcket eller att använda bilens däcklagningssats.

Vidare ingår följande tjänster:

 • Fri bärgning. Om problemen inte kan lösas på platsen, bärgar vi din Volkswagen till närmaste Auktoriserade Volkswagenverkstad. Mobilitetsgarantin täcker kostnaden för bärgningen om bilen skulle vara akut okörbar.
 • Fri lånebil.* Om din bil skulle vara akut okörbar och verkstaden inte kan reparera bilen omgående får du låna en fri hyr-/lånebil. Du får ha bilen i upp till tre dygn utan milbegränsning medan vi tar hand om din Volkswagen. Det enda du behöver betala för är drivmedel, vägskatter etc.
 • Fri övernattning.* Om du inte befinner dig på din hemort kan du också välja att övernatta stället för att utnyttja hyr-/lånebil eller taxi. Mobilitetsgarantin täcker kostnaden för ett dygn på hotell inklusive frukost för alla som reser i bilen.
 • Alternativ resa.* Som alternativ till hyr-/lånebil eller hotellövernattning kan du få ersättning för resa med allmänna kommunikationsmedel som buss, tåg, taxi etc. Mobilitetsgarantin ersätter resor för maximalt samma belopp som motsvarande kostnad för hyr/lånebil.

*Gäller ej vid punktering.

Accident & Breakdown Guide.
 • När de vid Originalservice rekommenderade reparationer/tilläggsarbeten ej utförts.
 • Olycka (t.ex. att man kört på något).
 • Yttre påverkan (t.ex. stöld, stenskott). 
 • Bristande skötsel.
 • Felaktigt handhavande.
 • Avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende.
 • Väderlek (t.ex. frysta dörrar, fläktar mm). 
 • Tidigare kända fel som inte utan dröjsmål åtgärdats. 
 • Eget vållande (t.ex. glömt lyset på, bensinbrist, inlåsta/tappade nycklar etc.).
 • Punktering föranledd av påkörning av fast föremål (t.ex. trottoarkant, refug mm). 
 • Skador till följd av reparation på icke auktoriserad verkstad.
 • Felaktig eller ej fackmannamässigt utförd reparation.
 • Användning av reservdelar/tillbehör ej godkända av Volkswagen AG.
 • Av Volkswagen AG ej godkända förändringar av bilen.
 • Deltagande i motorsporttävlingar.
 • Krig, inre oroligheter, mobilisering, jordbävningar eller andra fall av force majeure.
Vägassistans

Efter genomförd Basservice för Volkswagen-bilar av modellår 1985 till 2008 ingår ett års Vägassistans. Vägassistans omfattar kostnadsfri bärnings- eller starthjälp, dygnet runt om du skulle råka ut för ett driftstopp med din Volkswagen.

Ring journummer 077-11 11 512 så får du den hjälp du behöver.

Försäkringsnumret och bilens registreringsnummer ska anges vid samtalet. Försäkringsbeviset ska visas upp för bärgaren för att Vägassistans ska vara giltig.

Detta ingår i Vägassistans.
Efter genomförd Basservice gäller inte Mobilitetsgaranti utan istället Vägassistans. 
Vägassistansen gäller i 1 år fr.o.m. utskriftsdatumet på servicefakturan (datumet då service är utförd och betald) med följande villkor:

 • Vägassistans är bunden till bilen och kan ej överlåtas till annan bil. Däremot följer Vägassistans med vid försäljning av bilen. Vägassistans gäller endast i Sverige. Försäkringsbeviset måste uppvisas för att Vägassistans ska vara giltig.
 • Vägassistans gäller endast för bärgning av fordon eller ev. starthjälp om fordonet fått driftstopp. Som driftstopp räknas även fall då fordonets nyckel förlorats, blivit obrukbar eller är inlåst i fordonet. Assistans vid punktering omfattas också av Vägassistans.
 • Däremot omfattar Vägassistans inte bärgning i samband med trafikolycka, singelolycka, skadegörelse, stöld-/inbrottsförsök, glasskador eller liknande.
 • Ersättning lämnas för skälig bärgningskostnad till närmaste märkesverkstad som kan reparera fordonet.
 • Ingen självrisk tas ut.

 

Detta ingår inte i Vägassistans.
Vägassistans gäller inte:

 • om fordonet använts trots körförbud
 • om driftstoppet orsakats av brist på drivmedel eller av uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel och underhåll
 • merkostnader avseende transporterat gods

I händelse av ett driftstopp.
Anmäl skadan och ring bärgning på jourtelefon 077-11 11 512
Försäkringsnumret och bilens registreringsnummer ska anges vid samtalet. Försäkringsbeviset ska visas upp för bärgaren för att Vägassistans ska vara giltig.