2.2.0.4_0, 2017-05-15 14:52:25
Motorolja

Motorolja.

Högpresterande motoroljor från Volkswagen och Castrol.

Volkswagen High-Performance Engine Oil Longlife III.

Utvecklad för din motor.
Volkswagen Hochleistungs-Motorenöl Longlife III
 • Sparar bränsle.
  Högre effektivitet tack vare lägre friktion.
 • Förlänger intervallen mellan oljebytena.
  Tack vare långsiktig stabilitet och lägre innehåll av aska – även för dieselfordon med partikelfilter.
 • Förlänger motorns livslängd.
  Minskar friktionen till ett minimum.

Castrol EDGE Professional LongLife III.

Styrka. För högsta prestanda.
Castrol EDGE Professional LongLife III
 • Oljefilm med dubbel styrka.*
  Oljefilmen brister inte ens under extrema påfrestningar.
 • 15 procents mindre friktion.**
  För ökad styrka och minskat slitage.
 • Behåller styrkan i 140 timmar extra.***
  Tack vare tillsats av titan.

* Castrols egna tester av Castrol EDGE-produktserien visade att styrkan hos oljefilmen på de testade produkterna blev dubbelt så hög, i genomsnitt, genom tillsats av TITANIUM FSTTM jämfört med liknande produkter utan TITANIUM FSTTM. Testet utgick från 61 procent av den globala Castrol EDGE-försäljningsvolymen under 2012.

** Castrols egna tester av produktserien Castrol EDGE visade att friktionen minskar med upp till 15 procent genom tillsats av TITANIUM FSTTM jämfört med jämförbara produkter utan TITANIUM FSTTM. Testet utgick från 61 procent av den globala Castrol EDGE-försäljningsvolymen under 2012.

*** Castrols egna uthållighetstester på produktserien Castrol EDGE visade att det var möjligt att bevara oljefilmens styrka på de testade produkterna med tillagd TITANIUM FSTTM 140 timmar längre jämfört med liknande produkter utan TITANIUM FSTTM. Testet utgick från 61 procent av den globala Castrol EDGE-försäljningsvolymen under 2012.

 

Volkswagens oljeservice.

Ett kort stopp för en lång motorlivslängd.
Volkswagen Öl-Service.

Förläng motorns livslängd med Volkswagens oljeservice. Dina fördelar i korthet: Vi byter motorolja, filter och packningar i enlighet med våra kunskaper som tillverkare. Finns även som expresservice. Och vi använder enbart originalmotoroljor och originaldelar som har utvecklats särskilt för din Volkswagen.

Ska filtret bytas samtidigt?

Den Filter mitwechseln?

Oljefiltret samlar upp resterna från förbränningen och smuts som oljan absorberar i motorn, vilket sätter igen filtret med tiden. Det bör därför bytas ut samtidigt. För lång motorlivslängd.

Motorns livsblod.

Flera tusen varv per minut, ett tryck på över 10 ton per kvadratcentimeter och temperaturer på upp till 2 000 °C. En motor utför oerhörda prestationer när den arbetar: Rätt motorolja underlättar motorns arbete och ger den skydd.