2.2.0.4_0, 2017-05-15 14:52:25
Driftvätskor

Driftvätskor.

Driftvätskor.

De skyddar motorn mot rost, värme och kalkavlagringar, överför bromskraften, håller sikten fri och gör kupéluften renare ...

Kort sagt fungerar ingenting utan dem. Upptäck originaldriftvätskor från Volkswagen.

 

Kör inte vidare! 

Kalla på experthjälp.

 

Är belyst: Kylvätskenivån för låg, temperaturen för hög eller systemfel.

Blinkar: Fel på kylvätskesystemet.

Är temperaturindikatorn i varningsområdet? 
Stanna, stäng av motorn och låt den svalna. Först då kan du köra vidare. Kontrollera kylvätskenivån.

Befinner sig temperaturindikatorn inom det normala intervallet? 
Kontrollera kylvätskenivån när motorn har svalnat och fyll på med kylvätska vid behov. Är nivån OK? Varning: fel! Fortsätt inte att köra, utan kontakta din servicepartner.

 

Undvika höga motorvarvtal och tung belastning på motorn.

Kunskaper, byte, service.

Upp till 100 liter kylvätska per minut flödar genom kylkretsen till en fyrcylindrig motor och kyler den – förutsatt att blandningen, åldern och kvaliteten är korrekta.