Linda Schilén med sin Volkswagen Passat GTE
Samarbeten

Så skapar du ett hållbart trädgårdsliv

Samarbeten

Så skapar du ett hållbart trädgårdsliv

12 maj 2021

För att bjuda på lite grön vårpepp ordnade vi en tävling med priset att trädgårdsmästaren Linda Schilén och trädgårdsarkitekten Ulrika Levin hjälpte en odlingsentusiast att skapa en biologiskt hållbar trädgård. De lastade ett släp fullt med växter och jordförbättring och ryckte ut i Trädgårdsakuten med vår nya elsuv ID.4.

Ulrika Levin och Linda Schilén står tilsammans med odlingsentusiasten vid släpet bakom en ID.4.

Men hur gör man för att bli klimatsmart i trädgården egentligen? 

Det är inte bara i bilbranschen det har skett ett grönt skifte på senare år. Även när det gäller trädgårdsodling har något förändrats. I takt med klimatförändringarna har också medvetenheten om hur viktigt det är att bruka jorden i harmoni med naturens kretslopp ökat. För trädgårdsmästaren Linda Schilén som ofta syns i rollen som trädgårdsexpert i TV4:s Nyhetsmorgon är det en självklarhet att odla för den biologiska mångfalden.

– Att odla blommor är ingenting för lättja, det finns en allvarligare sida. Det skapar en gynnsam miljö för pollinatörer, vilket är en förutsättning för att vi också ska kunna odla mat, säger hon.

Enligt en utredning av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Fritidsodlingens riksorganisation, FOR, från 2017 finns det 2,6 miljoner trädgårdar i Sverige, med en sammanlagd trädgårdsyta på 320 000 hektar. Linda Schilén menar att mycket skulle vara vunnet om alla dessa tomtägare drog sitt strå till den biologiska mångfalds-stacken.

– Man ska inte hålla på att gräva, det förstör mikrolivet. Det går att få samma effekt av att jordförbättra med hänsyn till naturen, men det tar längre tid, säger hon. Ett sätt är att gröngödsla jorden, det gör den både lucker och ger den näring.

Vi kan inte ta bort material från trädgårdarna, det är guld som lämnas på återvinningen
Linda Schilén

– Man måste skifta vad som odlas i grönsakslanden och pallkragarna. Två år med olika grödor och det tredje med gröngödslingsväxter. Tänk också på att inga ytor i köksträdgården ska vara öppna. Täck med gräsklipp eller halm mellan raderna för att minska avdunstningen och ge näring till jorden.

För att växtmaterialet som rensas och klipps ned åter ska bli jord och mat till maskarna, är likaså en kompost ett måste i en hållbar trädgård.

– Är det lite större pinnar kan du återanvända dem som växtstöd, eller staket i stället. Vi kan inte ta bort material från trädgårdarna, det är guld som lämnas på återvinningen, säger hon.

Linda Schilén sitter på kanten i bakluckan i sin Passat GTE med huden Ester

Viktigt är också att skapa en rumslighet i trädgården. Det ger vindskydd och värme till de ömtåliga insekterna, samtidigt som det skapar en spännande och intressant trädgård.

– Att anlägga en trädgård fungerar precis som när man bygger ett hus. Tänk igenom hur du vill nyttja den och vad du har för behov – fråga dig vad som exempelvis är trädgårdens hall och vad som är dess vardagsrum, säger hon.

Att odla ekologiskt är inte svårt enligt Linda Schilén. Den stora utmaningen ligger i stället i att det går långsammare och inte ger de snabba effekterna vi har vant oss med. Allra mest anser hon att det handlar om en mental omställning. Och kanske är det inte helt olikt den man behöver göra vid byte till elbil. 

– Det fungerar hur bra som helst när man fått in rutinen med hur och när man ska ladda, säger Linda Schilén.

Sedan tre år kör hon en Passat GTE laddhybrid eftersom hon vill göra så lite påverkan på klimatet som möjligt, samtidigt som hon i sitt arbete har ett stort behov av en bil. På ett personligt plan har det också sina begränsningar med att vara odlings- och trädgårdsfrälst och bo i ett villaområde.

– Jag har inte möjlighet att bara gå till ladugården för att hämta naturgödsel utan måste åka och hämta det. Då blir bilen ett väldigt viktigt arbetsredskap och jag har nästan alltid släpet med mig, för när det gäller trädgårdsmaterial har det ofta en stor volym även fast det inte alltid väger så mycket, säger hon.

Hon välkomnar därför att en klimatneutralt tillverkad bil som kan dra lättare lass nu finns på marknaden.

– Att ID.4 kan dra släp ökar valmöjligheterna för många.

En gul ID.4 med trädgårdsakutens släp bakom. Ulrika Levin och Linda Schilén står vi släpet.

 

FAKTA – Linda Schiléns bästa tips för att gynna den biologiska mångfalden

• Odla en mångfald av olika sorters blommor och buskar så att det alltid finns något för pollinatörerna att äta, särskilt tidigt vår och sen höst.

• Anlägg en örtagård – det är gott för både människor och insekter.

• Skapa vindskyddade ängsmarker. Det behöver inte handla om stora ytor, en remsa på tre kvadratmeter räcker.

• Skaffa ett fågelbad så att insekter och fåglar har något att dricka.

• Bygg och sätt upp ett insektshotell – de borde vara lika vanliga som fågelholkar.

• Använd inte gifter, konstgödsel, mossdödare eller ph-förändrande medel i trädgården.

• Undvik att plattsätta stora ytor, det är som en öken för pollinatörer.

• Ha inte för stor gräsmatta och klipp den på högsta skäret så att vitklövern och tusenskönorna kan blomma.

• Stör inte mikrolivet genom att gräva i onödan, gröngödsla och jordförbättra med gödsel och kompost ovanifrån i stället.

• Täckodla. Det sparar på vatten och ger jorden extra näring.

 

FAKTA – Det här fick vinnarna

1:a pris: Två timmars rådgivning och hjälp för att gynna den biologiska mångfalden i trädgården.

2:a och 3:e pris: Gröngödselfrö samt ängsfröer och boken ”Konsten att skapa trädgårdens rum” av Linda Schilén.

Bläddra vidare i VW Magasin