Hur fabriken planeras att se ut
Miljö

Volkswagen säkrar svenska rena batterier

Miljö

Volkswagen säkrar svenska rena batterier

6 april 2021

Det krävs säkrad batteriproduktion för att Volkswagen ska klara av sitt elektrifieringsmål. Genom ett nytt samarbete med svenska batteritillverkaren Northvolt har Volkswagen tillgång till batterier till sina elbilar. Och allt är i startgroparna.

Text: Eva Brandsma
Foto: Northvolt

A och O för att lyckas med elektrifieringen är att det finns batterier – tillräckligt bra och inte för dyra. I somras beslutade Volkswagen att gå in med 900 miljoner euro i Northvolt. Avtalet mellan Northvolt och Volkswagen är till gagn för båda parter – Volkswagen säkrar batteritillgången till sina bilar, och Northvolt säkrar finansieringen för sin batteriproduktion.

Northvolt är den svenska jättesatsningen på produktion av bilbatterier. I Skellefteå börjar Northvolts batterifabrik ta form. Under hösten börjar fabriksbyggnadens väggar att resas, och den norrländska staden gör sig redo att ta emot nyinflyttad arbetskraft.

Peter Carlsson - vd och grundare av Northvolt

Grön el och stor produktion

Peter Carlsson är vd och grundare av Northvolt, och han tog med sitt intresse för eldrivna fordon från Tesla i Kalifornien hem till Sverige. En idé föddes att starta en batterifabrik. Det skulle finnas tillgång till grön el, och fabriken skulle äga hela produktionskedjan och kunna producera så stora volymer att kostnaden per batteri blev rimlig.

Och idén är snart verklighet. Till att börja med är kapaciteten 
16 gigawatt, det vill säga 300 000–400 000 bilar årligen. När produktionen är i full gång år 2023 kommer kapaciteten att vara 32 gigawatt per år, vilket motsvarar 500 000–600 000 bilar per år.

Nybyggaranda i Skellefteå

Skellefteå valdes bland annat för tillgången till grön el men också för sin nybyggaranda och sitt entreprenöriella förhållningssätt. Nu är det stort fokus på rekrytering för Northvolt.

– Vi är över 400 anställda idag, vi växer fort och kommer att vara 800 nästa höst. När allt är igång fullt ut räknar vi med runt 2 500 anställda bara i Skellefteå.

Och intresset för Northvolt är stort, kanske större än förväntat. Företaget behöver ingenjörer, operatörer, servicepersonal och rekryterare som kan rekrytera och hantera ny personal.

– Vi ser framtidstro och hopp. Vi känner oss välkomna, och lokalbefolkningen visar att de vill att detta ska hända.

En hel del av Volkswagens elbilar kommer att drivas med ett norrländskt batteri.
Peter Carlsson
Grundare och vd av Northwolt

Testfabrik i Västerås

I Northvolt Labs i Västerås byggs en mindre testfabrik där utveckling och optimering av batterier sker både tillsammans med kunder och för att kunna producera miljövänligare batterier. En av stötestenarna i batteriframställningen är användandet av grundämnet kobolt.

I Northvolt Labs forskas vidare för att skapa effektivare batterier och hitta metoder för att återvinna förbrukade batterier. Första batteriet kommer att produceras före årsskiftet. Därmed kommer en hel del av Volkswagens elbilar att drivas med ett norrländskt batteri.

Konceptbild northwolts laboratorium i Västeråsplaneras
I Västerås bygger Northvolt ett laboratorium som ska forska kring framtidens batterier som ska bli allt mer miljövänliga.

Svenska bilbatterier till Volkswagens elbilar

Volkswagen samarbetar med svenska batteritillverkaren Northvolt som ska tillverka rena bilbatterier med hjälp av grön el.

• I Volkswagens investering i Northvolt ingår också att de båda företagen går ihop och delar på ägarskapet för en gemensam gigafabrik i tyska Salzgitter. Här ska bygget komma igång nästa år för att sedan producera batterier 2023/24. Kapaciteten är 16 gigawattimmar/år, eller mellan 300 000 och 400 000 bilar årligen.

Bläddra vidare i VW Magasin

Ett andra liv för använda batterier

Den hållbara staden