ID.3
Miljö

Den hållbara staden

Miljö

Den hållbara staden

6 april 2021

Hållbart är nyckelordet idag. Allt ska vara hållbart: socialt, materiellt och ekonomiskt. Det gäller även städer. Men vad menar vi egentligen när vi pratar om hållbara städer? Och hur bidrar elektrifiering av bilar till den hållbara staden? Två forskare förklarar.

Text: Eva Brandsma
Foto: Privata

Ett gott liv för alla inom planetens gränser, det är enkelt uttryckt vad vi menar med hållbara städer.
Olga Kordas

Det säger Olga Kordas, forskare på KTH och programchef för det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, Viable Cities.

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser är alldeles för stora för att vara inom ”planetens gränser”. De måste minska drastiskt för att nå det klimatmål som FN antagit i det så kallade Paris-avtalet, vilket innebär att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader.

Fokus på framtidens städer

Städerna bidrar med den största mängden utsläpp – 80 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från städer. Därför är det så stort fokus just nu på hur framtidens städer ska byggas, planeras och utformas på ett sätt som är bättre för klimatet.

Samtidigt även bättre för människorna: bättre hälsa, trygghet och rättvisa.

Idag lever hälften av världens befolkning i städer. Och urbaniseringen, inflyttningen till städerna, ökar hela tiden. I Sverige bor idag 85 procent i tätbebyggda områden.

Vi kan inte bara tänka att vi ”fixar” klimatet, som att behandla en sjukdom med medicin. Vi måste tänka preventivt. Det säger Olga Kordas och frågar sig:

Hur skapar vi städer som inte får de negativa effekter som de får idag? Hur bygger vi klimatneutralt så att vi kan leva och bo utan att påfresta planeten?

 

Elektrifiering och digitalisering av våra bilar är en teknisk utveckling som kommer att vara positiv för städerna och deras invånare
Olga Kordas

Allt hänger ihop

I det forskningsprogram som Olga Kordas leder samarbetar flera forskningsområden från olika universitet med näringsliv och städer för att få in så många aspekter som möjligt. Allt hänger ihop – teknik, hälsa, filosofi, jämlikhet.

– Vi medborgare måste ställa oss frågorna hur vi vill leva våra liv och vad vi vill göra med vår tid. Och hur ska alla medborgare få tillgång till det städerna har att erbjuda?

Elektrifiering av bilar är positivt

Elektrifiering och digitalisering av våra bilar är en teknisk utveckling som kommer att vara positiv för städerna – och därmed deras invånare. Det är Olga Kordas övertygad om.

Hon understryker att elektrifierade små bilar tar mindre plats, självkörande bilar kan stå betydligt tätare, garage kan byggas under marken eller utanför staden. Utan buller och utsläpp av koldioxid blir förutsättningarna gynnsammare för en god stadsmiljö.

– Vi kan få mer utrymme för grönska och mötesplatser för människor när inte bilarna dominerar stadsbilden med sitt buller och sina utsläpp.

I den framtida hållbara staden talar vi om mobilitet och delningstjänster. 95 procent av tiden står bilen parkerad, och när den inte står parkerad går väldigt mycket tid åt till att leta parkeringsplats.

Nya mobilitetslösningar

– Jag tror att vi inom fem år har de här mobilitetslösningarna. Jag märker att unga människor i städerna inte alls är intresserade av att äga sin egen bil. De tycker att det är dyrt och meningslöst. Att ha tillgång till en bil vid behov genom en bilpool är idealiskt, säger Olga Kordas.

I hållbarhetstänkandet är kretslopp en avgörande del. I den hållbara staden är bilar och energisystemen sammanlänkade i ett kretslopp. Bilar laddas av solpaneler på byggnaderna, energi lagras i batterier som förser både fordonen och hushållen med energi.

Hållbart exempel från verkligheten

I Upplands Väsby, norr om Stockholm, bygger man ett område utifrån elektrifiering, mobilitetsdelning och smarta energisystem. Projektet kallas Mo–Bo och är ett exempel på hur livet och arkitekturen kan komma att utformas – och vilka ekonomiska fördelar det för med sig:

– En familj som bor i en trea och har tillgång till bil genom mobilitetsdelning sparar 4 000 kronor i månaden, säger Olga Kordas.

– Mo–Bo är ett av de goda exemplen som visar att ett modernt stadsliv inte handlar om att vi offrar något, bara att vi ändrar våra beteenden.

Elektrifiering en förutsättning

Olga Kordas är optimist. Hon tror att framtiden kommer snart.

– Elektrifiering tillsammans med delning är inte bara en möjlighet att forma den hållbara staden. Det är en förutsättning. Då kan vi ställa om våra system om klara klimatmålen.

Sven Borén, forskare på Blekinge Tekniska Högskola, har doktorerat på institutionen för Strategisk hållbar utveckling. Han har särskilt studerat vad elektrifiering av transporter betyder för hållbara städer.

– Vi får tillsammans bara släppa ut så mycket koldioxid att inte koncentrationen ökar i atmosfären. Om vi ska kunna bli växthusneutrala år 2045 måste vi drastiskt få ner utsläppen, men koldioxidutsläppen varken behöver eller kommer att försvinna helt.

Ställa om är nödvändigt

Definitionen av en hållbar stad, menar Sven Borén, är att vi inte bryter mot någon av de åtta hållbarhetsprinciperna (se ruta), varav en väsentlig princip är att koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser inte får öka.

Transporterna står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser, så att ställa om är nödvändigt, menar han.

– Jag har blivit alltmer övertygad om att elektrifiering är en del av utvecklingen till hållbara städer. En förutsättning, då det är ohållbart med fossila bränslen och det finns en begränsad mängd biobränslen.

– Det går att göra elbilens hela livscykel med förnybar energi och därmed utsläppsfri redan idag. Det går de facto inte med en bil med förbränningsmotor.

Men det är inte bara en fråga om hur bilarna i framtiden drivs.

Det handlar om hur många bilar som får plats.

– Jag är övertygad om att de flesta människor som bor i städer redan idag egentligen inte behöver en egen bil, utan kan dela eller hyra bil vid behov. Det förutsätter att kollektivtrafiken fungerar bra och att det finns bilpooler. Vi behöver se färre bilar på städernas gator, för klimatet, säkerheten, tryggheten och hälsan, säger Sven Borén.

De 8 hållbarhetsprinciperna

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande …

  1. koncentrationer av ämnen från berggrunden

  2. koncentrationer av ämnen från samhällets produktion

  3. degradering på fysiskt sätt

Och det finns inga strukturella hinder för människors …

  4. hälsa

  5. inflytande

  6. kompetens

  7. opartiskhet

  8. mening

Källa: Sveriges ekokommuner

• 2% av jordens yta är städer.

• 50% av jordens befolkning bor i städer.

• 75% av jordens resurser används i städer.

• 80% av världens sammanlagda koldioxidutsläpp kommer från städer.

Visst kan vi nå klimatmålet!

Volkswagen arbetar för hållbara städer och för att nå klimatmålet till år 2030 vilket innebär att minska koldioxidutläppen med 70% till dess.

Är detta ens möjligt, och vad krävs?

Den frågan ställde sig Volkswagen tillsammans med Scania och energibolagen Vattenfall och Ellevio. Dessa fyra aktörer har i programmet Eltransport Stockholm 2030 presenterat en rad åtgärder som krävs för att nå målen i Stockholm.

Och rapporten slår fast att det visst är möjligt att nå klimatmålen. En del av lösningen är elektrifiering av bilar och utbyggd laddinfrastruktur.

Eldrivna ID.-familjen med start med ID.3 är ett av Volkswagens bidrag till den hållbara staden.

Fortsätt bläddra i VW Magasin

Volkswagen säkrar svenska rena batterier

Smart & hållbar ö: Första elbilarna till privatkunder på Astypalea

Ett andra liv för använda batterier

Fortsätt bläddra i VW Magasin