Volkswagen ID.4 hämtar upp julgranar

Grön fortsättning! 

Volkswagen har samlat in utslängda julgranar med hjälp av sin nya elbil ID.4.

Volkswagen har samlat in utslängda julgranar med hjälp av sin nya elbil ID.4.

Fick granen hämtad och gjorde en god gärning!

Volkswagen kopplade en släpvagn på sin nya elbil ID.4 och hjälpte hushåll i Storstockholm att återvinna sina julgranar. Granarna omvandlades till el motsvarande knappt 150 mils körning med en ID.4. Om alla Sveriges 3,2 miljoner julgranar skulle återvinnas räcker det till att köra knappt 3 400 varv runt jorden.

– För att minska utsläppen av koldioxid vill Volkswagen bidra till fler människor väljer eldrift när de köper ny bil. Om några år kommer nästan alla bilar vi säljer att vara laddbara. De julgranar vi samlat in är ett symboliskt bidrag i omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.

Snart lanserar Volkswagen sin nya helt eldrivna SUV ID.4. För att öka intresset bjöd Volkswagen in artisten Martin Stenmarck och programledarna Anders Öfvergård och Kristin Kaspersen för att den 19-20 januari hämta utslängda julgranar hos privatpersoner som anmält intresse. Granarna levererades till miljöföretaget Ragn-Sells, som krossar dem till flis och fraktar dem vidare till kraftvärmeverk där de blir till el och fjärrvärme.

Totalt samlade Volkswagen in 35 granar, som omvandlades till cirka 264 kWh el. Det räcker till 147 mils körning med en ID.4, nästan tio gånger längre än vad som krävdes för att hämta granarna. Varje år köper svenskarna cirka 3,2 miljoner julgranar. Om alla granarna återvinns skulle det räcka till att köra 13,4 miljoner mil med en ID.4 – eller knappt 3 400 varv runt jorden.

– Fossilfrihet i hela kedjan är viktig när fordonsindustrin nu elektrifieras. Den här julgranshämtningen gjorde vi för att informera svenskar om fördelarna med elbilar i syfte att snabba på den gröna omställningen, säger Sten Forsberg.

Den som ville ha sin gran upphämtad kunde anmäla intresse. Hämtningen kostade 100 kronor där pengarna oavkortat går till Barnens rätt i samhället, Bris. Dessutom skänker Volkswagen 200 kronor till Bris för varje gran, plus 100 kronor för alla som anmält intresse men inte kunde få granen hämtad. Totalt gav det 23 600 kronor till Bris.

En gul VW ID.4 med ett släp fyllt med granar

Upptäck våra elbilar

ID.4.
Det enklaste valet. 

Nya Volkswagen ID.3

CO2-neutral med Volkswagen ID.

Upptäck våra elbilar