2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Tiguan Allspace, Mallorca

Volkswagenkortet.

Reseförsäkring.

När du betalar din resa med Volkswagenkortet VISA ingår en kompletterande reseförsäkring utan kostnad. Den inkluderar bland annat avbeställningsskydd för dig och din familj, ersättning vid försening av bagage och försenad avgång. Skulle något hända med ditt hem när du är på resa betald med kortet så täcker vi din hemförsäkringssjälvrisk upp till 10 000 kronor.

 

Villkor.

Om du betalar minst 75% av din resa med Volkswagenkortet VISA ingår en kompletterande reseförsäkring. Försäkringen omfattar resor som påbörjas i Norden. Försäkringsgivare är ERV. Försäkringen gäller också för medresande familjemedlem, det vill säga make/maka/sambo/registrerad partner samt hemmavarande barn under 23 år. Försäkringen gäller även om de som reser på egen hand.

För att ta del av försäkringen måste du ha kvar ditt giltiga kort vid skadetillfället. I den kompletterande reseförsäkringen ingår ersättning för:

  • Avbeställningsskydd
  • Bagage- och transportmedelsförseningar
  • Självrisk på eget hem och egen bil (lämnad hemma eller medtagen på resan)

Det här täcker avbeställningsskyddet
Om den försäkrade, närstående person eller person du ska besöka råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. Ersättning lämnas för avbeställningskostnader. Så här betalar du resan för att försäkringen ska gälla:

  • Betala med kort direkt hos resebyrån
  • Uppge kortnummer per telefon, fax eller på resebyråns hemsida

Ta del av fullständiga villkor (www.erv.se/kort)

Skada ska anmälas omgående
Skada ska anmälas till försäkringsbolaget ERV så snart som möjligt antingen genom att anmäla skadan på ERVs hemsida eller via telefon.

Vid frågor om försäkringen kontakta ERV på telefon 0770-45 79 78.

 

Nästa steg.

Relaterade sidor.