2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Volkswagen Personalbil.

Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda sina anställda, en kostnadsneutral personalförmån för företaget som är fördelaktigt för den anställde, som kan finansieras genom att den anställde betalar alla bilrelaterade kostnader med ett löneavdrag.

Fördelar med Volkswagen Personalbil.

Efterfrågad modell.

Allt fler företag efterfrågar denna löneväxlingsmodell som gör att den anställde får lägre bilkostnader. Vi hjälper företaget med att ta fram individuella Personalbilsofferter som redovisar bruttolöneavdrag och den totala nettokostnaden, med hänsyn taget till den anställdes tjänstekörning. Självklart erbjuder vi också hantering, finansiering och administration för företagets alla bilrelaterade kostnader.

image

Fakta om Volkswagen Personalbil.

Löneavdraget för Personalbil innehåller:

  • Leasingavgift (inklusive 1/2 moms)
  • Serviceavtal
  • Försäkring
  • Fordonsskatt
  • Skatt på bilförmån
  • Sociala avgifter på bilens förmånsvärde

Nästa steg.

Relaterade sidor.

Volkswagen Financial Services är en del av erbjudandet från Volkswagen och säljaren är vårt ombud. Med en oslagbar kombination av bil, finansiering, serviceavtal och rabatterad försäkring erbjuds ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.