2.13.82.1, 2019-01-22 15:18:18

Två pilotprojekt för säkrare vintervägar.

Vi bryr oss om våra förare. För att de tryggt ska klara den svenska vintern utvecklar vi smarta säkerhetssystem som gör bilarna säkrare. Och vi stannar inte där – vi vill öka säkerheten för alla trafikanter. Därför arbetar vi också på lösningar som gör vägarna säkrare.

Projekt renradarn.

Det finns omkring 250 000 renar i Sverige, och när de förflyttar sig finns en stor risk för att de kommer upp på vägarna. Enligt Nationella Viltolyckrådet inträffar det varje år uppemot 2000 trafikolyckor med renar. Det vill vi hjälpa till att minska. Idén med renradarn är helt enkelt att använda de GPS-sändare som många renar har. Genom att plocka upp signalen så kan vi skicka en varning till bilförare om det finns renar i närheten av vägen där de kör. Vår förhoppning är att så många renägare som möjligt ansluter sig och delar med sig av data, och att vi kan inleda ett samarbete med de större navigationstjänsterna. Då skulle vi kunna skapa en heltäckande tjänst som hjälper till att undvika olyckor.

En mörkerseende reklamskylt som varnar både trafikanter och djur.

Tänk om en reklamskylt även kunde upptäcka vilda djur – och varna trafikanterna? Då skulle förhoppningsvis några av de 60 000 viltolyckor som inträffar varje år kunna undvikas.
I ett pilotprojekt har vi tagit Night Vision-tekniken från Touareg och placerat den i en skylt vid vägen där vilda djur ofta passerar. Night Vision-systemet har bland annat en värmekamera som skannar av vägen framåt. Den ger en tydlig bild av vägen även på natten, och den upptäcker både djur och människor som annars skulle vara svåra att se. Med hjälp av LED Matrix-strålkastarna kan den dessutom skicka riktade ljuspulser direkt på djuret för att få det att reagera och förhoppningsvis skrämma bort det från vägen – samtidigt uppmärksammas bilförare på faran. I projektet har vi försett en reklamskylt med Night Vision-tekniken och testar den nu vid en viltolycksdrabbad väg.