2.12.80.1, 2019-01-08 08:13:42

Frågor & svar.

Volkswagen Financial Services.

Har du frågor kring din Volkswagen Financial Services? Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som ställs till vår Kundtjänst.

Vill du fråga om något annat som ännu inte finns besvarat här nedan?

Vid adressändring använd formuläret under Kontakta oss.

Beställ detta via formulär under fliken Kontakta oss.

Fakturering

Billån faktureras i efterskott. Kostnad för Serviceavtal faktureras i förskott detta kan innebära att första fakturan innehåller serviceavtalskostnaden för två månader.

Hur betalar jag min låneavi?

Du betalar summan som finns på din avi genom bankgiro 5010-9198 och anger avins OCR nummer.

Hur stor är min kapitalskuld?

 På din senaste låneavi framgår aktuell kapitalskuld, efter betalning av denna och tidigare avier.

Kan jag göra en extra amortering?

Om du vill göra en extraamortering kan du göra det till bankgiro 5078-3489 alternativt överbetala din faktura. Om du använder dig av bankgirot ovan kan du ange registreringsnummer som referens vid inbetalningen.

Har du en restskuld kommer din extraamortering att bokas mot restskulden, i annat fall kommer din månadskostnad att sänkas.

Önskar du att vi bokför extra amorteringen mot kortare löptid istället måste du meddela oss detta.

På din nästkommande faktura ser du att du har extraamorterat då din restskuld blivit lägre. Du blir alltid räntekompenserad från det datum pengarna kommit oss tillhanda.

Hur stor är min kapitalskuld?

Du får betala dröjsmålsränta från förfallodagen och om du är mer än tio dagar sen med din betalning tillkommer även påminnelseavgift.

Jag har fått en låneavi inklusive min restskuld, vad gör jag nu?

Du kan kontakta återförsäljaren för att göra upp om en ny bilaffär, betala beloppet enligt din låneavi eller kontakta kundtjänst för diskussion om förlängningsalternativ.

Autogiro

Du kan även få din faktura betald automatiskt varje månad via autogiro för 25 kr/mån.

Fyll i autogiroblankett och sänd till Volkswagen Financial Services, 151 88 Södertälje.

För dig som redan valt autogiro kommer du att få betala din första faktura manuellt, därefter kommer det att framgå av fakturan att beloppet du ska betala dras från ditt konto på förfallodagen.

Hur gör jag en extraamortering?

Om du vill göra en extraamortering kan du göra det till bankgiro 5078-3489 alternativt överbetala din faktura. Om du använder dig av bankgirot ovan kan du ange registreringsnummer som referens vid inbetalningen.

Har du en restskuld kommer din extraamortering att bokas mot restskulden, i annat fall kommer din månadskostnad att sänkas.

Önskar du att vi bokför extra amorteringen mot kortare löptid istället måste du meddela oss detta.

På din nästkommande faktura ser du att du har extraamorterat då din restskuld blivit lägre. Du blir alltid räntekompenserad från det datum pengarna kommit oss tillhanda

Kan jag lösa mitt lån i förtid?

Ja, du kan kostnadsfritt lösa ditt lån när du vill. Du betalar din kapitalskuld samt räntan fram till den dagen du löser lånet. Kontakta kundtjänst för exakt belopp.

Glöm ej att ha ditt kund –eller avtalsnummer tillgängligt då vi tillämpar banksekretess. Ditt kundnummer hittar du på din faktura och avtalsnummer hittar du på ditt kontrakt.

Vad händer när jag löst mitt lån?

När vi mottagit din slutbetalning löser vi lånet och tar då bort kreditmarkeringen i bilregistret. Du erhåller då nya registreringsbevis från Transportstyrelsen, där du ser att kreditmarkeringen är borttagen.

OBS! Har du sålt bilen och redan genomfört ägarbyte så skickas det nya registreringsbeviset direkt till ny ägare.

Kan jag sälja bilen och behålla lånet?

Nej. Då bilen står som säkerhet för lånet så måste du lösa lånet om du säljer bilen.

Jag hittar inte min faktura, hur kan jag få en ny?

Beställ en fakturakopia hos kundtjänst.

Varför är min första faktura på ett högre belopp än vad som står på kontraktet?

Den första fakturan innehåller, förutom månadens belopp med amortering och ränta, även uppläggningsavgift samt eventuell ränta från leverensdag till kontraktsstart.

Varför har jag fått dröjsmålsränta på min faktura?

När betalningen kommer in för sent till oss får du betala dröjsmålsränta från förfallodagen. Om du är mer än 10 dagar sen skickas en påminnelse och du blir även debiterad påminnelseavgift på nästkommande faktura.

Jag har fått en faktura från Svea Inkasso, vad gör jag?

Om vi inte fått in betalning från dig trots påminnelse så skickas fakturan till Svea Inkasso. Du betalar din faktura direkt till de och har du ytterligare frågor kontakta Svea Inkasso.

Är det samma OCR-nummer på alla fakturor?

Nej, det är olika OCR-nummer varje månad. Varje faktura har ett unikt OCR-nummer.

Kan jag överbetala min faktura om jag vill betala lite extra?

Ja, om du överbetalar din faktura bokförs överskottet som en extraamortering. Har du en restskuld kommer din extraamortering att bokas mot restskulden, i annat fall kommer din månadskostnad att sänkas.

Önskar du att vi bokför extra amorteringen mot kortare löptid istället måste du meddela oss detta.

Kan jag betala med e-faktura/autogiro?

Vi erbjuder möjlighet att betala din faktura via e-faktura och/eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Fram till dess att din anmälan är godkänd får du pappersfakturor som betalas som vanligt. Notera att det måste vara samma person som ansluter sig till e-faktura som står på avtalet.

För att anmäla autogiro fyller du i en autogiroanmälan och skickar in till kundtjanst@vwfs.se alternativt till:

Volkswagen Financial Services
Autogiro
151 88 SÖDERTÄLJE

OBS! Först när det står längst ned på fakturan att beloppet kommer regleras via autogiro är kopplingen med din bank upprättad. Innan dess behöver du betala in fakturorna manuellt. Betalningsuppgifter finner du på fakturan.

Jag har autogiro och vill inte ha någon faktura utskickad. Kan jag avbeställa den?

Nej. Vi redovisar ränta, amortering och vilket belopp som kommer debiteras ditt konto på fakturan. Den går ej att avbeställa.

Varför betalar jag administrationsavgift när jag har autogiro?

Vi har kostnader för fakturering, även om betalning sker via autogiro. Dock sänks avgiften till f.n. 25 kr om du väljer autogiro.

Mitt autogiro har inte dragits denna månad, vad händer nu?

Vi drar autogirot den 27:e i varje månad, om denna dag inträffar på en helgdag så görs dragningen nästkommande bankdag. Om pengar ej kan dras denna dag så görs en nytt försök dagen efter. Skulle dragningen då inte gå igenom så måste fakturan betalas manuellt. OCR nummer finner du på fakturan.

Avslutas mitt autogiro när kontraktet avslutas?

Ja, vi avslutar ditt autogiro när lånet blivit löst.

Kan jag överlåta mitt lån till någon annan?

Ja, lånet kan flyttas över till annan person/annat företag under förutsättning att denne blir kreditgodkänd av oss. OBS! Överlåtelse kan ej ske mellan privatperson och näringsidkare.

Hur går jag till väga?

Ni skickar in underskriven ansökan till kundtjanst@vwfs.se. När ansökan mottagits görs en kreditupplysning på ny sökande och om denne blir godkänd skickar vi ut ett kontrakt för bägge parter att signera.

OBS! Kontraktet blir överlåtet först när det undertecknats av Volkswagen Financial Services.

För mer information och överlåtelseansökan läs här.

Kan jag förlänga/lägga om mitt lån?

Ja, i vissa fall kan lånet förlängas eller läggas om. Kontakta kundtjänst för mer information.

En administrativ avgift tas ut enligt gällande prislista, f.n. 420 kr.

Avslutas mitt autogiro när kontraktet avslutas?

Ja, vi avslutar ditt autogiro när lånet blivit löst.

Hur gör jag för att ansöka om låneskydd?

Ansökan, försäkringsvillkor och förköpsinformation hittar du under avsnittet Låneskydd.

Kan jag göra förändringar i min betalplan, amortera mindre eller mer varje månad?

Du kan inom vissa begränsningar lägga om betalplanen för ditt lån, kontakta kundtjänst för mer information.

Vad har jag för ränta på mitt kontrakt?

Du kan ha fast eller rörlig ränta, det framgår på ditt kontrakt. Räntan på ditt kontrakt sätts hos den återförsäljare där du tecknat din finansiering.

Fast ränta
Fast ränta sätts på leveransdagen och innebär att du har samma månadsbetalning hela kontraktstiden.

Rörlig ränta
Vår rörliga ränta är baserad på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta.

Kan jag överlåta mitt kontrakt?

Ja, förutsatt att vi kreditgodkänner den person som ska ta över kontraktet. Du kan ansöka om överlåtelse genom att fylla i följande formulär:

Kan två personer stå för lånet?

Ja, det går att lägga till en medköpare till lånet efter sedvanlig kreditbedömning. Kontakta kundtjänst eller ansök om medköpare via via formuläret under fliken Kontakta oss.

Vad händer efter att har slutbetalat mitt lån?

När vi mottagit din slutlikvid kommer vi inom en vecka att ta bort kreditmarkeringen hos Transportstyrelsen och i samband med detta skickas ett nytt registreringsbevis till ägaren av fordonet.

Jag tänker sälja bilen, vad bör jag tänka på?

Om du säljer bilen måste lånet lösas, kontakta kundtjänst för aktuell restskuld. En rekommendation är att nuvarande och nya ägaren går tillsammans till ett bankkontor och genomför betalningen, på detta sätt säkerställer båda parter att lånet blir löst.

Jag hittar inte min faktura, hur kan jag få en ny?

Beställ en fakturakopia hos kundtjänst.

Vad är interimshyra?

Interimshyra är leasinghyra från leverensdag fram till ordinarie avtalsstart. Detta debiteras med 1/30 hyra per dag.

Jag har fått en faktura från Svea Inkasso, vad gör jag?

Om vi inte fått in betalning från dig trots påminnelse så skickas fakturan till Svea Inkasso. Du betalar din faktura direkt till de och har du ytterligare frågor kontaktar Svea Inkasso.

Är det samma OCR-nummer på alla fakturor?

Nej, det är olika OCR-nummer varje månad. Varje faktura har ett unikt OCR-nummer.

Hur redovisas den första förhöjda leasinghyran?

Vid första förhöjd leasinghyra är denna redan erlagd till din återförsäljare, momsen på betalningen redovisas på din första faktura från oss.

Är leasinghyran alltid på samma belopp?

Nej, leasinghyran kan variera beroende av att månaderna innehåller olika antal dagar samt vid rörlig ränta.

Kan jag göra extra inbetalningar?

Nej, man kan inte extraamortera på en leasing.

Kan jag betala med e-faktura/autogiro?

Vi erbjuder möjlighet att betala din faktura via e-faktura och/eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Fram till dess att din anmälan är godkänd får du pappersfakturor som betalas som vanligt. Notera att det måste vara samma person som ansluter sig till e-faktura som står på avtalet.

För att anmäla autogiro fyller du i en autogiroanmälan och skickar in till kundtjanst@vwfs.se alternativt till:

Volkswagen Financial Services
Autogiro
151 88 SÖDERTÄLJE

OBS! Först när det står längst ned på fakturan att beloppet kommer regleras via autogiro är kopplingen med din bank upprättad. Innan dess behöver du betala in fakturorna manuellt. Betalningsuppgifter finner du på fakturan.

Jag har autogiro och vill inte ha någon faktura utskickad. Kan jag avbeställa den?

Nej. Vi redovisar vilket belopp som kommer debiteras ditt konto samt förfallodatum på fakturan. Den går ej att avbeställa.

Varför betalar jag administrationsavgift när jag har autogiro?

Vi har kostnader för fakturering, även om betalning sker via autogiro. Dock sänks avgiften till f.n. 25 kr om du väljer autogiro.

Mitt autogiro har inte dragits denna månad, vad händer nu?

Vi drar autogirot den första varje månad, om denna dag inträffar på en helgdag så görs dragningen första vardagen därpå. Om pengar ej kan dras denna dag så görs ett nytt försök dagen efter. Skulle dragningen då inte gå igenom så måste fakturan betalas manuellt. OCR-nummer finner du på fakturan.

Avslutas mitt autogiro när kontraktet avslutas?

Ja, vi avslutar ditt autogiro när avtalet blivit löst.

Kan jag överlåta mitt leasingavtal till någon annan?

Ja, leasingavtalet kan flyttas över till annan person/annat företag under förutsättning att denne blir kreditgodkänd av oss. OBS! Överlåtelse kan ej ske mellan privatperson och näringsidkare.

Hur går jag till väga?

Ni skickar in underskriven ansökan till kundtjanst@vwfs.se. När ansökan mottagits görs en kreditupplysning på ny sökande och om denne blir godkänd skickar vi ut ett kontrakt för bägge parter att signera. Vid operationell leasing signeras kontraktet hos levererande återförsäljare.

OBS! Kontraktet blir överlåtet först när det undertecknats av Volkswagen Financial Services.

För mer information och överlåtelseansökan läs här.

Kan jag förlänga/lägga om mitt leasingavtal?

Ja, i vissa fall kan leasingavtalet förlängas eller läggas om. Kontakta kundtjänst för mer information.

En administrativ avgift tas ut enligt gällande prislista, för närvarande 600 kr ex. moms.

Har du en privatleasing som ska avslutas?

Du kontaktar din återförsäljare för besiktning och återlämnande av fordonet. Du finner kontaktuppgifter till samtliga av våra samarbetande återförsäljare här.

Är det så att du önskar förlänga ditt leasingavtal så kontaktar du din återförsäljare.

Kan jag bryta mitt leasingavtal för företag i förtid?

Vissa avtal kan avslutas i förtid mot en avbrottsavgift. Kontakta kundtjänst för mer information, eller vänd dig till din återförsäljare.

Kan jag bryta mitt leasingavtal för företag i förtid?

Vissa avtal kan avslutas i förtid mot en avbrottsavgift. Kontakta kundtjänst för mer information, eller vänd dig till din återförsäljare.

Fakturering

Leasing faktureras i förskott. Vid serviceavtal eller försäkring visas kostnaderna på en och samma faktura.

Autogiro

Du kan även få din faktura betald automatiskt varje månad via autogiro för 25 kr/mån.

Fyll i autogiroblankett och sänd till Volkswagen Financial Services, 151 88 Södertälje.

För dig som redan valt autogiro kommer du att få betala din första faktura manuellt, därefter kommer det att framgå av fakturan att beloppet du ska betala dras från ditt konto på förfallodagen.

Varför är min första faktura på ett högre belopp än avtalat?


På första fakturan kan eventuell uppläggningsavgift tillkomma, även interimshyra d.v.s. en avgift för perioden du har leasat fordonet innan avtalsstart. Avtalet startar alltid nästkommande månadsskifte och faktureringen vid leasing sker i förskott.

Exempel: Bilen levereras den 15 januari, första fakturan kommer att innehålla leasingavgift från 1 februari till 28 februari samt interimshyra för dagarna i januari (15 januari - 31 januari).

Interimshyra

Hyra från och med leveransdagen till och med ordinarie avtalsstart debiteras med 1/30 dels leasingavgift per dag.

Aktuellt restvärde

Om du vill veta ditt aktuella restvärde kontakta din Volkswagen återförsäljare.

Kontraktstidens slut

Kontakta din återförsäljare senast tre månader innan kontraktet löper ut.

Överlåtelse

Om du vill överlåta ditt leasingkontrakt ansöker du genom att fylla i följande formulär:

Kan jag överlåta mitt leasingavtal?

Överlåtelse kan ske mellan, av oss, kreditgodkända företag. Du kan ansöka om överlåtelse genom att fylla i följande formulär:

Kan jag förlänga och skriva om mitt leasingavtal?

Du kan inom vissa begränsningar göra förändringar på ditt leasingavtal, kontakta kundtjänst för mer information.

Får jag föra ut en leasad bil utanför Sverige?

En leasad bil får inte nyttjas utanför Sveriges gränser under en sammanhängande tidsperiod överstigande 45 dagar, eller utanför EU utan särskilt medgivande av leasegivaren. Den leasade bilen får överhuvudtaget inte nyttjas utanför Sveriges gränser av annan än förare som är folkbokförd i Sverige.

Vad gör jag med leasingfordonet efter avtalstidens slut?

Vid finansiell leasing där företaget har den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet (restvärdet) görs en avräkning mellan det kalkylmässiga restvärdet på leasingavtalet och fordonets faktiska marknadsvärde. Eventuellt överskott tillfaller företaget.

Vid operationell leasing (inklusive konsumentleasing) är det leasegivaren/återförsäljare som bär den ekonomiska risken för restvärdet. Något som vi brukar kalla: garanterat restvärde.

Kontakta i första hand din levererande återförsäljare vid frågor som berör återlämnande av leasingfordon.

Vad har jag för restvärde på mitt leasingavtal?

Vid frågor om aktuellt restvärde, kontakta levererande återförsäljare.

Mitt leasingavtal är avslutat. När tar ni bort leasingspärren i Vägtrafikregistret?

Det kan ta ungefär en vecka innan det nya registreringsbeviset skickas till dig från Transportstyrelsen.

Vad ingår i mitt serviceavtal?

Det finns två typer av serviceavtal. Du kan ha ett serviceavtal eller ett service –och underhållsavtal. Du kan även välja att komplettera med vissa tillägg till ditt serviceavtal.
Observera att nedan gällande om vad som ingår, avser standardavtal. Avvikelser kan förekomma vid t.ex. kampanjavtal. Kontakta din återförsäljare för mer information gällande villkor i kampanjavtal.

 • Serviceavtal: All service i enlighet med den serviceplan märket utfärdat. Samtliga tilläggsarbeten vid planerade intervaller enligt serviceplan, t.ex. tändstift, bränslefilter, luftfilter och bromsvätska. Vid behov och endast vid servicetillfället ingår: glödlampor (ej Xenon/LED), oljor, spolarvätska, säkringar och torkarblad.
 • Service- och underhållsavtal: Samma innehåll som serviceavtal, men också följande när det är dags att byta: bromsklossar, bromsskivor, avgassystem, länkarmar, stötdämpare, fjädrar, drivaxeldamasker, drivknutar, kopplingslamell och tryckplatta, urkopplingslager, startbatteri, hjullager och glödlampor (ej Xenon/LED).
 • Tillval: däck, däckskifte och däckförvaring, hämta/lämna service, lånebil vid verkstadsbesök, rekonditionering och tvätt.

Klicka på respektive länk nedan för mer information om vad som ingår för respektive avtal.

Vad omfattas inte av ett serviceavtal?
 • Fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande.
 • Fel eller skador på motor och växellåda(täcks normalt av kundens maskinskadeförsäkring), drivlineförsäkring eller aggregatskador.
 • Glas-, lack-, korrosions och karosskador.
 • Yttre åverkan på kaross och lack.
 • Reparationer av skador försorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handahavarande eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka.
 • Bärgningskostnader och startbogseringar.
 • Kostnader för självrisk i försäkringsärenden.
 • Stilleståndsersättning.
 • Drivmedel.
 • Fel eller skador som beror på att produkter monterats eller tillförts fordonet.
 • Hjulinställningar.
Vad kostar ett serviceavtal?

Priset varierar beroende på vilket märke och vilken modell du väljer, vilken körsträcka du har per år samt hur många månader avtalet tecknas på. Kontakta din återförsäljare för att få prisuppgift för den bilmodell du är intresserad av.

Jag har redan köpt min bil. Kan jag teckna ett serviceavtal i efterhand?

Ja, serviceavtal går att teckna innan första servicen är gjord på en ny bil. Kontakta din återförsäljare för mer information om detta.

Kan jag förlänga eller ändra miltal på mitt Serviceavtal?

Du kan inom vissa begränsningar göra förändringar på ditt Serviceavtal, kontakta kundtjänst för mer information.

Kan jag överlåta mitt serviceavtal?

I vissa fall kan du överlåta ditt serviceavtal. Vill du veta vad som gäller för just ditt avtal så ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Kan jag säga upp mitt Serviceavtal i förtid?

Ja, det kan du alltid göra. På vissa avtal kan en kostnad tillkomma för detta. Kontakta kundtjänst för att se vad som gäller för just ditt avtal.

Kan jag serva min bil var som helst?

Du kan serva din bil hos en auktoriserad märkesverkstad. Undantag kan finnas, se ditt avtal för exakta villkor.

Vad är milavräkning?

När ett Serviceavtal upphör beräknas körda mil mot avtalade mil. Har du kört fler mil än avtalad körsträcka får du en faktura med kostnad för övermil. Denna övermilsdebitering (i kronor per mil) framgår på ditt Serviceavtal.

Betalning

Fakturering

Serviceavtal faktureras i förskott. Vid finansiering samfaktureras serviceavtalet om inget annat anges.

Exempel på Serviceavtalsfaktura

Här kan du se viktiga uppgifter på serviceavtalsfakturan.

Fakturering

Finansförsäkring faktureras på samma avi/faktura som ditt lån eller leasingavtal. Försäkringspremien faktureras alltid i förskott oavsett vilken finansieringsform som du valt.

Jag har avslutat min försäkring men premien visas ändå på min faktura.

Finansförsäkring faktureras på samma avi/faktura som ditt lån eller leasingavtal. Försäkringspremien faktureras alltid i förskott oavsett vilken finansieringsform som du valt.

Jag har frågor om bilförsäkringen som debiteras tillsammans med min bilfinansiering, vart vänder jag mig?

Om du har frågor om betalning, vänd dig till kundtjänst. Övriga försäkrings- och premiefrågor, skador och hantering med mera besvaras av försäkringsbolaget.

Kan bilen försäkras på en annan person än den som har bilfinansieringen?

Nej. Endast låntagaren kan stå som registrerad ägare av fordonet hos Transportstyrelsen och därmed på bilförsäkringen. Medlåntagare kan läggas till på kontraktet och då registreras som ägare av bilen. Därefter kan medlåntagaren teckna bilförsäkring i sitt namn.

Varför har min premie blivit högre/lägre?

Premien kan ändras vid ex. övergång till helförsäkring eller om du t.ex. har flyttat. Kontakta Volkswagen Försäkring för information om premieändringar.

Måste jag ha en helförsäkring?

Ja. Så länge bilen täcks av vagnskadegaranti, är halvförsäkring tillräckligt. Därefter måste bilen helförsäkras. Kontakta Volkswagen Försäkring för mer information.

Hur avslutar jag min försäkring?

Kontakta Volkswagen Försäkring på 0770-110 140 eller www.volkswagenbilforsakring.se..