2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

X.

XDS

Den elektroniska differentialspärren XDS är en utvidgning av den välkända EDS-funktionen. XDS reagerar emellertid inte på förlorad dragkraft utan på om framhjulet på insidan av kurvan avlastas vid snabb kurvtagning. XDS applicerar tryck från ESC-systemet på innerhjulet för att förhindra hjulspinn. Det gör att dragkraften förbättras och att understyrningstendensen minskas. I samband med detta pendlar trycknivån i ett område på cirka 5 till 15 bar. Känslan vid körning påminner om en nedtonad differentialbroms. Den exakta, ensidiga uppbyggnaden av bromstrycket gör att bilen får ännu sportigare köregenskaper genom att styrningen blir exaktare och svarar snabbare vid kurvtagning.

Xenon-strålkastare

Xenon-strålkastare erbjuder tydliga förbättringar jämfört med konventionella halogenlampor. Med en färgtemperatur som liknar den för dagsljus avlastar de föraren vid mörkerkörning och bidrar därmed till att höja säkerheten. De kännetecknas även av en lång räckvidd och bra belysning åt sidorna. Ytterligare plus är den låga energiförbrukningen och lampornas livslängd, som är överlägsen konventionella halogenlampor.

Som ljuskälla fungerar en så kallad ”gasurladdningslampa”.

Genom gnistöverslag mellan två elektroder bildas det i xenongasatmosfären inne i lampan en joniserad ”gasslang”, genom vilken den elektriska ström går, som får gasen att lysa i form av en ljusbåge. För att dessa lampor skall kunna fungera krävs en omfattande elektronik. Dess uppgifter är t.ex. bland annat att alstra den höga tändspänningen på 18 000 till 30 000 volt, att säkerställa konstant användning med bara 35 W effekt och att svara för den automatiska återtändningen.